SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Září 2006Mytologie – stejně jako věda a technika – neznamená odklon od zdejšího světa, nýbrž možnost intenzivněji jej prožívat.

Karen Armstrongová, Krátká historie mýtu
 

ČlánekBělotínský týden zpěvu po patnácté

Ve dnech 12.-19. srpna proběhl již patnáctý ročník Bělotínského týdne zpěvu. Historii a průběh této originální akce představuje její hlavní organizátor, starosta obce Bělotín a předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala. Diskuse v závěru rozhovoru se kromě redaktora Zpravodaje zúčastnili také profesor Miroslav Baše a šéfredaktor týdeníku Veřejná správa PaedDr. Vladimír Heger.
 

ČlánekZemě živitelka

V rámci doprovodného programu 33. ročníku výstavy Země živitelka 2006 v Českých Budějovicích proběhly dva odborné semináře Spolku pro obnovu venkova. 24. srpna Má český venkov co říct mladé rodině - společně s Ministerstvem pro místní rozvoj - a Pozemkové úpravy a rozvoj venkova, společně s MMR a Ministerstvem zemědělství. Jako součást výstavy Země živitelka proběhla samostatně také prezentace Místních akčních skupin.
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).