SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Říjen 2006Zpěv je tělesný projev duševního stavu a duševní výraz stavu tělesného. Ludvík Vaculík, Polepšené pěsničky
 

ČlánekNárodní konference o venkovu

Ve dnech 20.-22.září se v areálu historického kláštera v Teplé u Mariánských Lázní, v Karlovarském kraji, konala Národní konference o venkovu. Hlavním cílem konference bylo sjednocení venkova, uzavření partnerství mezi jeho aktéry, úkoly venkova v období 2007-2013 a seznámení s celou řadou dotačních titulů pro uvedené období.
 

ČlánekMístní akční skupiny

Každý, kdo něco poskytuje - peníze, zboží či nějakou službu – si aspoň občas určitě přeje vědět, jak jeho nabídku jeho zákazníci či příjemci pomoci přijímají, jaké vlastně mají potřeby, zájmy, podmínky, a dokonce, jak jsou s poskytovanou službou spokojeni. Komerčnímu i neziskovému sektoru k tomu slouží celé jedno odvětví - marketingový průzkum. Jistě je tento zájem i v případě Ministerstva zemědělství a potenciálních žadatelů o uplatnění metody LEADER v rámci Programu rozvoje venkova ČR – tedy v případě místních akčních skupin (MAS).
 

ČlánekVaculíkův živý folklór

Recenze
 

ČlánekEvropská cena obnovy vesnice ARGE

Od 21. – 23. září proběhlo v německém Ummendorfu (spolková země Sachsen-Anhalt, 40 km od Magdeburku) slavnostní vyhlášení vítěze a setkání všech třiceti zúčastněných zemí na 9. ročníku Evropské ceny obnovy vesnice, kterou pořádala Evropská organizace pro rozvoj krajiny a obnovy vesnice ARGE. Tato soutěž se pořádá od roku 1990 a vyhodnocována je vždy jednou za dva roky. Vítěz příslušného ročníku je vždy organizátorem oslav ročníku dalšího.
 

ČlánekInformační servis

 

ČlánekZ regionů

Celostátní výsledky soutěže Vesnice roku 2006