SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Listopad 2005

18. listopadu 2005


V přírodě i mezi lidmi existuje mnoho případů, kdy něco přetrvává i v období mimo své konkrétní realizace, na něž si naše smysly mohou takříkajíc přímo sáhnout.

Ivan M. Havel, Zvednuté oči a zjitřená mysl