SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Květen 2006

ČlánekKvěten 2006

Evropský vztah k místu je založen na tradici staré pár tisíciletí, která se sice proměňuje, ale sama od sebe, žádnou vrchností neprosazována, stále nějak žije.

Václav Cílek, Tichý břeh světa

 

Článekrozhovor s Kamilou Matouškovou

V minulém čísle jsme přinesli rozhovor s místopředsedou SPOV ČR JUDr. Radanem Večerkou věnovaný problematice Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), nyní k tomuto tématu přinášíme slíbený rozhovor s ing. arch. Kamilou Matouškovou CSc., ředitelkou odboru rozvoje venkova a environmentální politiky MZe ČR. Vzhledem k složitému a proměnlivému vývoji kolem EAFRD je nutno uvést, že rozhovor proběhl 27. dubna.

 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).