SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Květen 2006

ČlánekKvěten 2006

Evropský vztah k místu je založen na tradici staré pár tisíciletí, která se sice proměňuje, ale sama od sebe, žádnou vrchností neprosazována, stále nějak žije.

Václav Cílek, Tichý břeh světa

 

Článekrozhovor s Kamilou Matouškovou

V minulém čísle jsme přinesli rozhovor s místopředsedou SPOV ČR JUDr. Radanem Večerkou věnovaný problematice Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), nyní k tomuto tématu přinášíme slíbený rozhovor s ing. arch. Kamilou Matouškovou CSc., ředitelkou odboru rozvoje venkova a environmentální politiky MZe ČR. Vzhledem k složitému a proměnlivému vývoji kolem EAFRD je nutno uvést, že rozhovor proběhl 27. dubna.