SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Červenec 2006

3. srpna 2006


Namísto báchorek se potřebujeme řídit těmi nejlepšími dostupnými informacemi, protože jedině tak, ve spolupráci s ostatními, přispějeme ke společnému cíli, k lepší budoucnosti.

Bjørn Lomberg, Skeptický ekolog,