SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

11. února 2010

SPOV ČR žádá: České dřevo se musí zpracovávat doma!

Předsednictvo Spolku pro obnovu venkova ČR spolu s jeho krajskými organizacemi při vědomí hodnoty našeho největšího národního bohatství – lesů – ostře protestuje proti záměrům podniku Lesy České republiky ponechat v letech 2011-2020 veškerou vytěženou dřevní hmotu v majetku těžebních firem.
 

Toto strategické rozhodnutí fakticky zlikviduje české a moravské dřevozpracující firmy, zaměstnávající dlouhodobě tisíce lidí obývajících i ten nejodlehlejší venkov.
SPOV ČR požaduje jasné a dlouhodobé záruky, že část dřevní hmoty bude prodávána i nadále našim zpracovatelům, a že tímto záměrem nebude ohrožen základní cíl plánovacího období EU pro roky 2007-2013 – tj. stabilizace venkova formou podpory a udržení pracovních příležitostí i v nejodlehlejších oblastech.
V této věci plně podporuje Společenstvo dřevozpracujících podniků (ke stažení jeho tisková zpráva a dopis regionům).