SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Záznamy z jednání

6. září 2011

Seminář Podpora rozvoje venkova ČR 26. 8. 2011 v Českých Budějovicích

 
 
Seminář, který se uskutečnil v rámci doprovodného programu výstavy Země Živitelka, uvedl a moderoval Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR. Úvodní slovo patřilo panu ministru pro místní rozvoj, ing. Kamilu Jankovskému, po něm se v řeči vystřídali náměstek ministra zemědělství, pan PhDr. Juraj Chmiel, Csc, náměstek ministra pro místní rozvoj, pan ing. Michal Janeba, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku, pan ing. Jiří Vačkář z MMR, ředitel odboru Řídící orgán PRV, pan ing. Josef Tabery z MZe, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky pan RNDr. Josef Postránecký z MMR, pan ing. Jiří Krist z Národní sítě MAS ČR a pan JUDr. Radan Večerka, rovněž z NS MAS ČR a SPOV ČR. Všechny přítomné pozdravili rovněž prezident Agrární komory ČR Jan Veleba a senátorka Parlamentu ČR ing. Jana Juřenčáková.
 
Pan ministr Jankovský hovořil o záměrech MMR v oblasti rozvoje venkova po roce 2013. Uvedl, že v současné době už probíhá diskuze se SMO, hejtmany a dalšími ministerskými resorty o prioritách pro další programovací období. „Zatím se ale ještě nebavíme o tom, kolik bude operačních programů,“ zdůraznil pan ministr a dodal: „O implementační struktuře se budeme do hloubky bavit až za dva měsíce.“ Pan ing. Jankovský rovněž podotkl, že příští programovací období bude zřejmě posledním, kdy bude ČR příjemcem. Poté se stane plátcem. Další jeho slova padala na adresu projektů, které nemají schopnost být životaschopné. Kritizoval megalomanské stavby v obcích a městech, které bojují s nedostatkem pracovních příležitostí. „Wellnesscentra za tři sta milionů korun v regionech, které se potýkají s velkou nezaměstnaností, jsou vyhozené peníze,“ řekl doslova.
 
S jeho názorem se ztotožnil i předseda SPOV ČR pan Mgr. Eduard Kavala. Uvedl, že prvořadé by v obcích a městech mělo být bydlení a teprve poté zábava v podobě budování golfových hřišť, lyžařských center apod. Přes regionální operační programy tak podle něj proteče spousta peněz nesprávným směrem. Pan ministr Jankovský přiznal, že ne vše, co se v ROPech děje, je v pořádku. „My jen monitorujeme čerpání peněz, což je špatný systém,“ řekl. Hned vzápětí však dodal, že se z ROPů vybudovala i řada přínosných věcí.
 
Po krátké řeči pana prezidenta Veleby, který promluvil o tom, že otázka bioplynových stanic je jen nafouklou bublinou, se slova ujal náměstek ministra zemědělství pan Chmiel. Hned v úvodu prohlásil, že prioritou pro jeho resort jsou spravedlivé podmínky pro zemědělce, a že rozvoj venkova je jednou z klíčových podmínek pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti. „Našimi cíli jsou odstranění zbytečné byrokracie a administrativy, posílení schopnosti půdy a snížení rizika povodní,“ vyjmenoval priority ministerstva zemědělství. Uvedl také, že jeho resort dosáhl zpřísnění podmínek pro vyjmutí z půdního fondu.
 
Náměstek ministra pro místní rozvoj pan Janeba poděkoval ve své řeči všem zainteresovaným za výbornou spolupráci při soutěži Vesnice roku a dále pak vyzvedl důležitost obnovy sakrálních staveb. „Přijali jsme 180 žádostí a podpořili je 33 miliony korun,“ sdělil k této problematice pan náměstek. Hovořil pak také o potřebě začlenění romských skupin do života měst a obcí a o obnově bývalých vojenských areálů.
 
Pan ředitel Tabery promluvil na semináři na téma Venkov v PRV 2007 – 2013. Mimo jiné zmínil a promítl ve své prezentaci podporu cestovního ruchu, obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby i ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Bližší informace jsou k dispozici na webu Spolku v samostatně uložené prezentaci.
 
Posledním tématem semináře byl program Leader a Vize 2014+. Ujal se ho ing. Jiří Krist a doplnil jej JUDr. Radan Večerka. Prezentace na dané téma je rovněž k dispozici na webu Spolku.
 
Zpracovala: Kateřina Kapková
 
Ke stažení:
Prezentace Ing. Josefa Tabery, ředitele odboru Řídící orgán Programu obnovy venkova MZe (verze v PPTX, redukovaná verze v PPT)

Redukovaná prezentace Ing. Jiřího Krista, místopředsedy NS MAS ČR

 

Fotogalerie