SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Záznamy z jednání

6. ledna 2016

Projektový záměr center společných služeb obcí a stanovisko SPOV

 

Ke stažení:

- projektový záměr Svazu měst a obcí ČR z listopadu 2015 projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně "Centra společných služeb obcí"

- stanovisko SPOV ČR v této věci z 11. 12. 2015

Na schůzi SPOV ČR 5. ledna 2015 se přítomní shodli, že klíčovým požadavkem pro dosažení koncensu se SPOV je, aby SMO vypustil následující text v části Cíle/očekávané přínosy projektu na str. 2 projektového záměru:

"Dále hlouběji rozpracovat postavení DSO a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území ve vztahu k předpokládané analýze administrativního členění státu a vytvořit podmínky a definovat potřebné legislativní prostředí resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování center společných služeb v území."

Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).