SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Konference Venkov 2012

7. listopadu 2012

Výstupy z Národní konference Venkov 2012

K dispozici závěry konference Venkov 2012 "Venkov na hranici" 1. - 3. října 2012 v Nových Hradech, závěrečná zpráva, prezentace z pléna a závěry z workshopů.
 
 
Závěry konference Venkov 2012 "Venkov na hranici"
 
MOTTO: "Cílem rozvoje komunitního života na venkově jsou spokojení obyvatelé."
 
Celkový závěr
Venkov na hranici programových období je již zkušený, připravený a schopný nabídnout vytvořené personální, technické i administrátorské kapacity. Zároveň si je vědom problémů, které ohrožují stabilitu a jeho další rozvoj. Místní akční skupiny a další aktivní subjekty na venkově vnímají vlastní potenciál pro využití příležitostí, které přinese nové programové období. Vyzýváme proto Vládu České republiky aby tento potenciál využila ve prospěch rozvoje venkovského prostoru a jeho obyvatel.
 
Výzvy venkova pro období 2014-2020 na základě práce 300 účastníků konference
·         Rozvíjet funkční infrastrukturu, dostupnost vysokorychlostního internetu, dostupnost služeb,
·         Zlepšovat dobrou dopravní dostupnost,
·         Propagovat regionalizaci a lokální trh,
·         Udržet a prohloubit spolupráci místních aktérů a koordinovat plánování i realizaci dílčích aktivit sdílené strategie z místní úrovně,
·         Zlepšovat kvalitu předškolní výchovy a vzdělávání na úrovni základního školství a zvyšovat sounáležitost s místem,
·         Zodpovědně rozvíjet venkovský cestovní ruch respektující místní podmínky,
·         Udržet mladé lidi na venkově a podpořit příliv mladých, odvážných a vzdělaných lidí a vytvářet pro ně pracovní příležitosti
·         Podporovat rodinu a opatření k posílení její funkce v komunitě (třígenerační rodina)
·         Prohlubovat spolupráci místních škol a soukromých subjektů a motivovat mladé lidi ke vzdělávání technickým směrem,
·         Propojovat a vytvářet funkční sítě sociálních partnerů (ÚP – zaměstnavatelé – školy – samosprávy - MAS)
·         Podporovat spolupráci venkova s výzkumnými a vzdělávacími organizacemi
·         Směřovat dotační podporu do inovací a zahájení podnikatelské činnosti např. formou virtuálního inkubátoru a mentoringu
·         Sázet na kvalitu produkce a služeb na venkově
·         Zapojit se do přípravy programů s cílem udržení souladu mezi vizí a prováděcími předpisy a legislativou
 
Ke stažení: