SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Školy obnovy venkova

30. května 2014

Setkání ŠOV 2014: Příprava strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Ke stažení prezentace ze setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jihlavou ve spolupráci se Školou obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou.

 


 

Středa 28. května 2014

 

Zahájení setkání

Zdenka Švaříčková, Škola obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou

 

Základní škola a mateřská škola Kozlov (1760 kB)

Mgr. Jan Bouchner, ředitel základní a mateřské školy Kozlov

Alžběta Rychetská, místostarostka obce Kozlov

 

Montessori Vlašim – cesta pro děti i jejich dospělé (7800 kB)

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, místopředsedkyně MAS Blaník

 

Knihovna v obci (6308 kB)

Mgr. Milena Kodýmová, Pravdova knihovna v Jarošově nad Nežárkou

 

Záměry knihovny Antonína Švehly v oblasti poskytování služeb pro knihovníky (3508 kB)

Ústav zemědělské techniky a informací, Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a knihovna Antonína Švehly

 

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání (1442 kB)

Mgr. Pavla Růžková, odbor vzdělávání MŠMT

 

MAS Krajina srdce a péče o krajinu (12500 kB)

Ing. Monika Hienlová, předsedkyně MAS Krajina srdce

 

 

Čtvrtek 29. května 2014

 

Rovnost šancí na Vysočině v kontextu koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina (216 kB)

Ing. Soňa Krátká, regionální koordinátorka

 

Podpora prorodinných opatření v rámci aktivit obcí a MAS (174 kB)

Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR

 

Sociálně ekonomická hlediska podpory rodin (985 kB)

Ing. Ivo Patta

 

Totem – regionální dobrovolnické centrum; zkušenosti z realizace přeshraničního projektu (Rakousko, Německo, ČR) ZeitBank55+ 2012-2014 a jeho české modifikace Sousedé 55+ (4779 kB)

Vlasta Faiferlíková, Mezigenerační centrum TOTEM – RDC Plzeň-Bolevec

 

Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou (3306 kB)

Blanka Kovářová, Mateřské centrum Domeček 

 

Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (792 kB)

sněmovní tisk 82

Mgr. Barbora Matúšů, odbor sociální a rodinné politiky MPSV

 

 

Od Paktu starostů ke klubům RURENER v zájmu komunitních cest k energetické soběstačnosti obcí (5525 kB)

Karel Merhaut, evropský projekt Komunity pro zelenou energii (KOZE)

 

Společný Akční plán udržitelné energetiky 5 obcí MAS Mezilesí (1138 kB)

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., ředitel PORSENNA, o. p. s.

 

Zelená energetika v komunitně vedené strategii MAS Mezilesí (2861 kB)

Mgr. Paulína Pidaná, AF-CITYPLAN s. r. o., Středisko územního rozvoje a životního prostředí

 

 

Další prezentace

 

Tvorba programu rozvoje obce – webová aplikace

Jan Holeček, GaREP, spol. s r. o. Brno (373 kB)

 

Srovnání intervencí v období 2007-2013 v regionech s budoucí strukturou Integrovaného regionálního programu (2308 kB)

Ing. Rostislav Mazal, zástupce ředitelky odboru řízení operačních programů MMR

 

 

Dohoda o příštích setkáních

 

Národní setkání škol obnovy venkova 2015 – ŠOV Modrá

Evropské setkání škol obnovy venkova v Meklenbursku-Předním Pomořansku – po prověření možnosti podpory účasti z Česko-německého fondu budoucnosti zpracuje projekt ŠOV Vísky