SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Školy obnovy venkova

29. května 2016

Setkání 2016: Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích

Ke stažení prezentace ze setkání ŠOV a obcí 26. května 2016 v Tvarožné Lhotě (MAS Strážnicko, Jihomoravský kraj).
 

 

Tvorba komplexních pozemkových úprav a územních studií krajiny


ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

 


Realizace komplexních pozemkových úprav a krajinné prvky


Mgr. Antonín Okénka, obec Nová Lhota

 


Zeleň pro klimatickou změnu - program Milion stromů


Mgr. Vít Hrdoušek, MAS Strážnicko

 


Venkov Jihomoravského kraje


RNDr. Iveta Macurová, Krajský úřad Jihomoravského kraje

 


Participace veřejnosti na lokální úrovni


Milan Štefanec, Nesehnutí

 


Otevřená data a jejich využití ve veřejné správě


Kristina Studená, Nesehnutí

 


Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2016


RNDr. Iveta Macurová, Krajský úřad Jihomoravského kraje

 


Soutěž Vesnice roku 2016


RNDr. Iveta Macurová, Krajský úřad Jihomoravského kraje

 Ing. arch Jan Florian, Spolek pro obnovu venkova ČR