SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Rozpočtové určení daní

1. února 2012

Novela RUD prošla 1. února prvním čtením!

Dlouho očekávaný legislativní proces, kterým novela zákona o rozpočtovém určení daní nyní prochází, opět pokročil vpřed. Poslanci dnes propustili do druhého čtení poslanecký návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (sněmovní tisk 541). Ten vychází z původního a všeobecně známého návrhu vypracovaného ministerstvem financí a předloženého vládě a přejímá parametry rozdělování sdílených daní, které navrhl ministr Kalousek.

 

Návrh snižuje rozdíl mezi příjmy ze sdílených daní na jednoho obyvatele na trojnásobek a profitují z něj všechny obce ČR s výjimkou čtyř největších měst.

Tento návrh byl po zdlouhavém odkládání samotného projednání ve vládě předložen do parlamentu jako poslanecká iniciativa kolektivu poslanců v čele s poslancem Petrem Gazdíkem. Cílem je uspíšit projednávání návrhu tohoto klíčového zákona. Ostrá diskuse nad tímto návrhem ukazuje, že cesta ke konečnému zákonu bude obtížná. Nutno ale poznamenat, že zatím nikdy obce a města nestály tak blízko naplnění svých oprávněných požadavků.

Podrobnosti z první části jednání naleznete zde. Stenozáznam z přerušeného jednání pokračuje zde.

Výsledky hlasování (ke stažení ve wordu):
Hlasování č. 49 Návrh na vrácení navrhovateli k dopracování
Hlasování č. 50 Návrh na zamítnutí novely v prvém čtení

Zdroj: http://smscr.cz/aktuality.php?id=157