SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Příprava období 2014+

15. dubna 2014

Stanovisko Spolku k dubnovému znění OP Zaměstnanost

V rámci pracovní podskupiny k PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, ve které je SPOV ČR zastoupen, Spolek navrhl svolání brainstormingu za účasti MPSV, NS MAS ČR, SMS ČR, SMO ČR a Asociace krajů, na kterém bychom společně projednali náměty, které si můžete stáhnout.
 
 
Ke stažení:
Operační program zaměstnanost 2014-2020 (verze ze 4. dubna 2014)
Stanovisko Spolku pro obnovu venkova ČR (z 10. dubna 2014)
 
Náměty pro brainstorming:
1. Zaměstnanost – klíčový úkol (nejen) na venkově
2. Výběr projektů místních akčních skupin v rámci OPLZZ v období 2007-2013
3. Úřady práce a aktivní politika zaměstnanosti
4. Prorodinná politika
5. Příklady implementace CLLD s podporou z OP Zaměstnanost