SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Příprava období 2014+

21. března 2014

Ministryně Jourová odpovídá v PSP na interpelaci k objemu CLLD

Ve čtvrtek 20. března 2014 odpověděla paní ministryně na dotaz poslankyně Věry Kovářové (TOP09-S) tak, že "pro MASKY uvažujeme a jdeme do jednání, která teď  budou finalizována, s návrhem na minimální částku 20 miliard z kohezní politiky a 7 miliard ze zemědělské politiky" a, že těchto 20 miliard bude pro jednání s Bruselem číslo minimální.

 

 

Výpis ze stenografického záznamu jednání PS Parlamentu ČR:

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: .... Třicátá první je paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje paní ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou. Připraví se pan poslanec Karamazov. Máte slovo, paní poslankyně.

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážená paní ministryně, obracím se na vás s dotazem na způsob rozdělení prostředků přidělených České republice pro příští programovací období 2014 až 2020. Konkrétně jde o to, že v únoru letošního roku bylo zveřejněno memorandum organizací, hájících zájmy venkovského prostoru, územní dimenze, pro rozvoj venkova 2014 plus. Pod tímto memorandem jsou podepsány Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova. Na počátku března pak k memorandu přistoupila Asociace krajů České republiky.

V tomto materiálu je vysloven požadavek, aby z prostředků kohezní politiky EU bylo v rámci územní dimenze alokováno pro mechanismus LEADER CLLD na realizaci projektů a implementováno prostřednictvím všech certifikovaných místních akčních skupin 35 mld. Kč.

Tento požadavek je podle mého názoru rozumně odůvodněn. Řada argumentů mimochodem zazněla na semináři, který proběhl letos v lednu v Poslanecké sněmovně.

Vážená paní ministryně, ráda bych se vás zeptala, zda vláda vyslyší volání organizací, reprezentujících český a moravský venkov, a akceptuje rozdělení 35 mld. korun prostřednictvím místních akčních skupin, a pokud nikoliv, jaké důvody ji k tomu vedou.

Děkuji za odpověď.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím paní ministryni Věru Jourovou o odpověď na tuto interpelaci.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová: Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Jsem dotazována na způsob rozdělení budoucích evropských fondů, tedy fondů pro léta 2014 až 2020, a konkrétně na rozdělení peněz mezi takzvané místní akční skupiny.

Já bych chtěla předeslat, že ty takzvané MASKY považuji za dobrý nástroj, nástroj, který se osvědčil, lidé, kteří v nich pracují v tom starém období celkem bez problémů a s úspěchem rozdělovali poměrně velké peníze a přispěli tak ke komunitnímu rozvoji a vůbec spolkovému životu a rozvoji infrastruktury ve venkovském prostoru, takže MASKY jsou pro nás jak jako osvědčený nástroj, tak jako řekněme nějaká personální kapacita velmi silným partnerem při jednání právě o rozdělení budoucích peněz.

Obdržela jsem memorandum od zmíněných organizací a spolků a sama jsem už jednala s řadou z nich. Vlastně už od prosince jsem navštěvována a slýchám požadavky na konkrétní částku. V prosinci to bylo 50 miliard, požadavek nyní v memorandu je 35 miliard.

S každým, s kým jednám, argumentuji, že jedna věc je přidělení té takzvané alokace a druhá věc je ta, kterou nemůžeme úplně nechat stranou, to je to, co se za ty peníze má vytvářet, to znamená měřitelné ukazatele, které mají vzniknout působením těch prostředků.

Myslím si, že ta jednání jsou velmi korektní a že partneři jak z MASEK tak ze Svazu měst atd. vidí snahu se dohodnout na nějakém rozumném modelu.

Je samozřejmé, že rozvoj venkova je podstatný aspekt místního rozvoje nebo regionálního rozvoje, takže počítáme s tím, že na venkov půjdou nejen peníze prostřednictvím MASEK, protože toto je vlastně nástroj vytvoření pro financování určitých typů projektů, ale i z dalších možností prostřednictvím individuálních projektů.

Chtěla bych říci, že momentálně čísla jsou takováto. Z té celkové sumy, která je přes 500 miliard korun pro období 7 až 13, jednáme o tom, že by pro takzvanou územní dimenzi bylo vyčleněno minimálně 200 miliard, s tím, že pro MASKY uvažujeme a jdeme do jednání, která teď budou finalizována, s návrhem na minimální částku 20 miliard z kohezní politiky a 7 miliard ze zemědělské politiky. To je tedy celkem 27 miliard, které by měly protéci přes těch konkrétně 178 takzvaných MASEK, o kterých je tady řeč. Takže kdybych to porovnala s minulým obdobím, tak pokud bychom uvažovali o čísle 27 miliard, tak je to celkem 130 až 150 miliónů korun na jednu takzvanou MASKU, zatímco v minulém období to bylo 35 až 55 miliónů korun na jednu MASKU.

Myslím, že to je velký nárůst prostředků a že MASKY mají naši důvěru, že budou schopny administrovat a dobře investovat vymezené peníze.

Závěrem bych chtěla připomenout, že skutečně to číslo 20 miliard z kohezní politiky chceme po dohodě s partnery uvést v dohodě o partnerství pro jednání s Bruselem jako číslo minimální.

To znamená, chceme to zastropovat dole. Je to minimální částka, kterou budou moci MASKy čerpat, která bude garantována. A já se netajím tím, že budu chtít neustále, průběžně, pokud u té agendy budu, vyhodnocovat, jakým způsobem se čerpá, a někdy v roce 2017 budeme přehodnocovat jednotlivé programy a jednotlivé nástroje. A pokud budou MASKy úspěšně čerpat a budou mít poptávku po dalších penězích, tak je možné, že se ta částka bude navyšovat. Momentálně nemohu garantovat 35 miliard. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/007schuz/s007127.htm