SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Příprava období 2014+

ČlánekEkonomika: Jak přežít a uspět v novém světě?

Níže najdete odkaz na tiskovou zprávu ze stejnojmenné konference Nadace ZET 19. května 2016 na Vysoké škole obchodní v Praze, včetně prezentace přednášejících, které doporučujeme k laskavé pozornosti.
 

Příspěvky ze semináře pro mladé začínající zemědělce v Brně

Odkaz na příspěvky ze semináře "Program rozvoje venkova 2014-2020 pro mladé začínající zemědělce", který se uskutečnil 5. dubna 2016 na Výstavišti v Brně.

 

18. května v Lysé nad Labem: PRV pro myslivce a lesníky

Odkaz na www.eAGRI.cz, kde v sekci Venkov najdete pozvánku na seminář "Program rozvoje venkova 2014-2020 pro myslivce a lesníky", který se bude konat v rámci výstavy NATURA VIVA 2016 18. 5. 2016 od 11:30 – 17:30 hod. v zasedací místnosti pavilonu C na výstavišti v Lysé nad Labem.

 

Soubor ke staženíPravidla zapojení MAS do OP Zaměstnanost zveřejněna

Ke stažení nová příručka, která byla 7. dubna 2016 zveřejněna v sekci Aktuality na adrese http://www.esfcr.cz. Příručka podrobněji stanovuje postupy MAS při implementaci vlastních strategií CLLD stanovené v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 a Obecné a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Zahrnuje tematické okruhy představující pravidla pro: realizaci strategie CLLD, hodnocení a výběr projektů, komunikaci MAS s ŘO, semináře pro žadatele a příjemce, uchování dokumentů, sankce za porušení povinností MAS a přílohy vztahující se k výzvě MAS a etickému kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru.

 

Soubor ke staženíSociální zemědělství - koncept dokumentu MZe

Ke stažení koncept dokumentu zpracovaného v rámci Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství a veřejně projednaný 30. listopadu 2015 na tomto ministerstvu. Prezentaci z veřejného projednání najdete na webu sociálního zemědělství www.socialni-zemedelstvi.cz. Vedle vymezení tohoto pojmu, dokument obsahuje i základní pravidla podpor ze státního rozpočtu a evropských programů. Připomínky k materiálu může poslat Ministerstvu zemědělství kdokoliv do konce prosince 2015 na připomínkovém listu, který si můžete stáhnout zde.

 

Soubor ke staženíPodpora realizace polních cest bude možná tam, kde jsou ukončeny pozemkové úpravy

Ke stažení dopis, kterým reagoval Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU MZe, na dopis předsedy SPOV ČR Mgr. Eduarda Kavaly z 3. září 2015.  V dopise zmiňovanou Metodiku pro tvorbu Fichí místními akčním skupinami do Programového rámce PRV najdete zde.
 

Soubor ke stažení20. října v 9 hodin v Třanovicích konference "Rodina!!!"

Ke stažení pozvánka na konferenci, pořádanou Ob Třanovice (Moravskoslezský kraj), Školou obnovy venkova Třanovice, o. p. s., a Spolkem pro obnovu venkova České republiky. Vedle celkového pohledu na současnou rodinu přinese konkrétní zkušenosti dětského psychologa, mediátora řešení manželských sporů, poznatky z realizace programu pro pěstounské rodiny a péče o seniory. Na podporu prorodinných opatření obcí, MAS a dalších místních aktérů se zaměří odpolední panelová diskuse.

Přihlášku vyplňte na www.sov.tranovice.org v sekci Aktuality/Přihláška nejpozději do 15. 10. 2015, další informace Jana Liberdová, tel. 777 549 286, sov@tranovice.org.

 

Výzva k podpoře Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Ministerstvo školství vyhlásilo 8. září 2015 výzvu č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Odkaz na web MŠMT.
 

Interaktivní mapa sociálně vyloučených lokalit

Odkaz na web MPSV. Další informace z tohoto webu najdete zde. Závěrečnou zprávu zpracovatele - společnosti GAC si můžete stáhnout zde.
 

Článek3 semináře Ministerstva zemědělství

k prvnímu kolu příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020:

·       24. srpna 2015 v 10 hodin – Praha, Ministerstvo zemědělství

·       28. srpna 2015 ve 14 hodin – České Budějovice, pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země živitelka 2015)

·       8. září 2015 – Kralice na Hané

 

ČlánekV centrech měst a obcí: Kvalita života. Identita. Ekonomická síla.

Tomuto mottu byla věnováno dvoudenní akce 28. a 29.května 2015 v Dolním Rakousku, která byla restartem komplexní regenerace center venkovských měst a obcí v podmínkách nového evropského plánovacího období. V českém překladu přinášíme zprávu z této akce s odkazy na prezentace (v němčině).
 

11. června 2015: Seminář k Programu rozvoje venkova

Seminář pořádá od 9 do 12 hodin B. I. D. Services, s. r. o. v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1 k jednotlivým prioritám tohoto operačního programu, připravovaným výzvám a dalším aktualitám. Účastnický poplatek 1.650 Kč + DPH. On-line přihlášení zde.

 

Soubor ke staženíKonference "Strategické řízení rozvoje obcí" ve Velké Bystřici

Ke stažení pozvánka na konferenci připravenou Ministerstvem pro místní rozvoj, která se uskuteční ve středu 10. června 2015 od 9:30 hodin ve Velké Bystřici (u Olomouce). Konference představí nové metodické a elektronické nástroje podporující strategické řízení obcí, novinky v aplikaci www.obcepro.cz a také možnosti financování rozvojových aktivit z fondů EU v období 2014 – 2020. Vložné se nevybírá.