SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

22. února 2012

Záznam chatu ze dne 22. února 2012 na téma Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR

Seznamte se se stanovisky PhDr. Miloslava Macely, ředitele odboru rodiny a dávkových systémů MPSV a JUDr. Zdeňka Kapitána, Ph. D., ředitele Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Březnový chat bude na téma Rodina a škola.
 
 
Záznam
chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ze dne 22. února 2012
 
 
Web pro příští chat 20. března 2012 v 9 hodin: www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
 
10:18:19 - Florian: Moc děkuji všem za účast i vystoupení a dnešní diskusi končím.
10:17:16 - Hodina: Nashledanou všem, na příštím chatu nebo jinde.
10:16:34 - Macela: Také se loučím, nashledanou.
10:15:50 - Moravan: POR 1-10 SOUHLAS.
10:15:49 - Kapitán: Pánové, nashledanou.
10:14:58 - Moravan: Florian: OK. Ve vazbě na VENKOV.
10:14:19 - Florian: Pánům Macelovi a Kapitánovi velmi děkuji za účast. Záznam z chatu po formálních úpravách (např. spojením pokračujících textů) vyvěsíme na webu Spolku. Jestli chcete ještě vystoupit?
10:14:14 - Moravan: Řešení naší problematiky fokusovaně přes VENKOV, jako pilotní faktor, je klíčové a nezbytné na cestě k výsledkům. Musí být nadresortní a propojené s dalšími HODNOTAMI (ochrana Rodiny + ochrana Půdy - např.)
10:12:09 - Florian: Takže dohodnuto - příští téma Rodina a škola. V zbytku času se můžeme vrátit k dnešnímu tématu.
10:11:04 - Moravan: Tomiczek: OK. Tam je vše. Stručně. Jasně. Jednoznačně. Srozumitelně. Definice jsou notoricky známé.
10:09:38 - Moravan: Regionální školství - postrádá ducha Piťhovy koncepce z r. 1991. Tam bylo téměř vše, co dnes chybí. Pan Dobeš je nejen časově hodně vzdálen. Není to jenom kvantitativní problém - peníze, který je zcela nepřijatelný.
10:08:35 - Hodina: Jsem pro toto téma.
10:08:34 - Tomiczek: Podporuji téma Rodina a škola.
10:06:24 - Moravan: ./. Selský rozum je v předstihu i obou dobrých dvou praxí. R-U legislativa byla (možná ještě je) nejlepší na světě. Používal selský rozum v hojnosti.
10:05:31 - Kapitán: Nemyslím, že je to jetřebismus. Je třeba pracovat s kapacitami, které máme. Kritizovat se dá snadno.
10:05:15 - Florian: Je už po desáté hodině, budeme muset pomalu končit. Připomínám také zvyk krátce prodiskutovat téma příštího diskusního chatu, který by měl být v tradiční třetí úterý v měsíci, tj. 20. března. Minule jsme odsunuli téma Rodina a škola. To nabývá na aktuálnosti v souvislosti s ostrou diskusí kolem ministerského Koncepčního záměru reformy systému financování regionálního školství. My bychom se na to chtěli podívat z jiné stránky – jakou školu potřebujeme, aby podporovala rodinu. Také z pohledu dnešního tématu ochrany práv dětí. Jak to funguje a jak by to mohlo (nebo mělo?) fungovat na venkově. Jste pro toto téma nebo máte jiné návrhy?
10:04:42 - Hodina: Kapitán: Oni se to nebudou učit, pokud k tomu nebudou mít důvod a budou si moci dál jet po staru. To platí pro úřednice i pro soudkyně.
10:04:29 - Moravan: Kapitán: to je prosím "jetřebismus". Ten nikam nevede - bez Reformy vládnutí.
10:04:08 - Kapitán: Učení se cochemské či mnichovské praxe může být jedním z nástrojů, jak učit dosahovat řešení, která zachovají rodinné vazby i při případech rodinné krize.
10:03:50 - Hodina: Je vidět, že MPSV ve skutečnosti žádnou změnu k lepšímu nechce, jen konzervaci byrokracie a soudcovské moci v rodinné oblasti.
10:03:20 - Moravan: Hodina: Jinými slovy řečeno (v. dole)
10:02:58 - Kapitán: Exempla trahunt. Myslím, že je třeba učit profesní společnost, že existují dobré příklady, které nakonec přinášejí pozitiva všem, zejména dítěti. Revoluční řešení nepřinášejí dlouhodobý efekt.
10:02:24 - Moravan: ./. Zastupitelská demo = Zákon+Morálka. Druhá část rovnice chybí (v.dole).
10:01:26 - Hodina: Profesní sdružení opatrovnických soudkyň? To je již osobou své předsedkyně, ale nejen jí, jen organizací konzervující staré pořádky v opatrovnické justici. Tzn. soudcovskou svévoli a moc při ovlivňování osudů lidí pod rouškou "zájmu dítěte". Potřebujeme méně hledání "zájmu dítěte" a více snahy o zachování rodinných vazeb.
10:01:15 - Macela: Moravan: Zákon mají v tuto chvíli již v rukou poslanci a následně senátoři.
10:00:13 - Moravan: ./. : Bez přísedících z řad občanů v porotě - je zbytečným mezistupněm.
09:59:03 - Kapitán: Právě národní akční plán by měl obsahovat konkrétní opatření a cíle, které umožní měřitelnost.
09:59:01 - Moravan: Macela: Zákon o sociálně právní ochraně dětí je malé světélko v temnotách. Kdo monitoruje, že nebude ideologicky znehodnocován?
09:58:58 - Macela: Moravan: Doufám, že i v justici dojde ke změnám. Vzniká profesní sdružení opatrovnických soudců a soudkyň, které si klade za cíl zvýšení kvality výkonu této agendy.
09:58:40 - Kapitán: Existence a popis metod práce je jedna věc. Druhá věc jsou kapacity pro jejich naplňování a zvnitřnění potřeby je naplňovat. Národní strategie k tomu obsahuje celou řadu podnětů, osobně však očekávám na ni navazující národní akční plán.
09:56:58 - Moravan: ./. vedle Legislativy. To je pak Exekutiva bezzubá.
09:56:21 - Moravan: Všichni: Shrnuji - nepřekonatelnou barierou v naplňování dobrých úmyslů - je JUSTICE.
09:54:48 - Macela: Kapitán: Nehledě na to, že velmi podrobné analýzy práce OSPOD jsou k dispozici. Reaguje na ně novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, na níž naváže celý systém dalšího vzdělávání a tréninku pracovníků OSPOD pro řešení různých situací. Standardizace činnosti OSPOD mj. spočívá rovněž ve stanovení…
09:54:47 - Hodina: Viz též anketa k hodnocení OSPOD na www.ospod.info.
09:54:19 - Moravan: Macela: K Právu na dětství - viz moje poznámka dole.
09:53:09 - Moravan: Kapitán: Práci třeba posuzovat přes výsledky. V případě OSPODů - jsou negativní.
09:52:17 - Macela: Tomiczek: Celé jedno opatření se věnuje podpoře pozitivního rodičovství, v rámci národní iniciativy Právo na dětství chceme úzce spolupracovat i s médii.
09:52:05 - Kapitán: Mám s mediací jiné zkušenosti.
09:51:41 - Moravan: Tomiček: Obě premisy jsou sice pravdivé, ale se v praxi vylučující.
09:51:31 - Kapitán: Krom toho, že mi nepřísluší dělat audit OSPOD, rád bych se zeptal, nač by nám takový audit byl? Abychom zjistili, co víme i bez něj? Že se sociální práce v terénu provádí v tristním množství případů?
09:50:32 - Hodina: Opět se dostáváme k tomu, že rodiče půjdou mediovat, jen když budou vědět, že se výchovy druhého rodiče nezbaví. Pokud mají šanci ho vypudit, mediaci jim jen kříží plány.
09:50:27 - Tomiczek: Ochrana dítěte je důležitá, díky za národní strategii. Problém však vidím ve výchově a její podpory (prevence), zde je třeba podporu, ale účinnou, průřezově všemi dostupnými nástroji včetně medii.
09:50:08 - Moravan: Kapitán: Máte zpracován Audit OSPODů odborníky např. z Oregonu, USA ?
09:49:01 - Moravan: Macela: To jsou všechno kondicionály. Atomizované, neholistické, resortistické. Výsledek je sporný.
09:48:43 - Kapitán: Macela: Potvrzuji využívání této možnosti i ze strany OSPOD v terénu. Další věc je dostatek mediátorů. A nepodstatná maličkost - skutečná (nikoliv jen deklarovaná) ochota se dohodnout.
09:47:25 - Moravan: Macela: Do týmu poradců doporučuji lidi z týmu Ing. Jiřího Fialy, k213.cz. On sám je neustále perzekuován, sám ministr spravedlnosti nereaguje.
09:46:57 - Macela: Moravan: Např. tím, že v určitých případech lze mediaci hradit z dotace na výkon sociálně-právní ochrany.
09:45:35 - Hodina: Je to přesně opačný přístup, než jaký jsem popsal níže (slovenský či cochemský model).
09:45:33 - Kapitán: Mám opakovanou zkušenost ze svého okolí, kdy se podařilo prosadit dokonce společnou výchovu. Je to otázka osobní ochoty ke hledání kompromisu.
09:45:06 - Moravan: Macela: co znamená "podporujeme"? Kolik je mediátorů, jak jsou medializovány jejich výsledky ?
09:45:01 - Hodina: Macela: Tento váš přístup právě vede k tomu, že rodiče spolu bojují. Pokud chtějí druhého rodiče vyšachovat, vědí, že neshodou si k tomu pomohou.
09:44:04 - Hodina: Kapitán: Ano, ztratí se "jemnocit" pro méně podstatné věci. Objeví se však cit pro to nejdůležitější - zachování rodiny pro dítě, byť rozdělené.
09:43:46 - Macela: Florian: Mediaci podporujeme, střídavou péči vidíme jako jedno z možných řešení, tam kde je shoda rodičů a tam kde rodiče upřednostní potřeby dítěte před svými potřebami. Příkladů úspěšné střídavé péče je dost.
09:42:51 - Moravan: Hodina: Globalizace v prorodinné politice - je kontraproduktivní.
09:42:12 - Kapitán: Myslím, že důležitá je ochota a vstřícnost. Všestranná.
09:42:09 - Florian: Macela: Jak je nebo bude "střídavka" podporována metodikami MPSV směrem k ODSPOD? Jak se stavíte k mediaci?
09:41:49 - Kapitán: Hodina. Jednoduchá kritéria zase mohou znemožnit jemnocit pro potřeby dítěte.
09:41:48 - Moravan: Zásada: Návod k použití má být - jednoznačný, jasný, stručný. Dtto Zákon o ochraně Rodiny.
09:41:28 - Hodina: Pokud může území obsadit jen jeden, budou o něj státy bojovat. Pokud jim OSN ustaví společnou správu, bojování jim už k ničemu nebude a budou nuceni hledat řešení, byť třeba ztuha.
09:40:32 - Florian: Při koncipování Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova jsme zjistili, že jakkoliv to mnohé nezajímá, nelze nebrat vážně tzv. "střídavku" právě jako odpověď na kvantitativní problémy ODSPOD a chybějící morální pravidla.
09:39:56 - Kapitán: Myslím, že inspirativní je zmínka o cochemském modelu (za jeho pokročilejší verzi se považuje mnichovský model). Ale opět narážíme na otázku kapacit.
09:39:00 - Moravan: Florian : OK. v. dole (Pozitivní právo).
09:38:14 - Moravan: ./. POR 1-10: Východiska, Cíle.
09:38:02 - Hodina: Kapitán: Příliš mnoho podmínek právě otevírá příliš mnoho prostoru relativizaci, komplikacím, hledání úhybných cest, očerňování druhého rodiče apod.
09:37:59 - Kapitán: Zcela jistě je důležité nestavět rodiče proti sobě. Oni nicméně proti sobě stojí často i bez jakéhokoliv vnějšího vlivu.
09:37:05 - Moravan: Kapitán : Řešíme v NZ o ochraně Rodiny. Přidejte se k nám.
09:36:51 - Kapitán: Při řešení problému se přitom nelze omezit na zdraví a vůli rodičů se o dítě starat. Je třeba zohlednit i další motivy a kapacity pro kvalitní vedení výchovy - respektování role druhého rodiče, kooperativnost, ochotu ke kompromisu.
09:36:37 - Hodina: Zde bylo právě řečeno, jak OSPOD práci zjednodušit. Přestat rodiče stavět proti sobě a oběma dát jasně najevo, že se výchovy druhého rodiče nezbaví. Je otázkou, zda se ve skutečnosti OSPOD chtějí zbavit této práce.
09:36:15 - Moravan: Rozvod - je komplexní kauza. Příčinné vztahy nejsou řešeny. Výsledek – chaos.
09:35:30 - Kapitán: Zcela jistě - rovněž v duchu úmluvy - je třeba hledat cestu, která zohlední participaci obou rodičů na výchově.
09:35:00 - Kapitán: V případě, že má referent OSPOD 300 až 500 případů, nelze dělat sociální práci.
09:34:37 - Moravan: Florian: OK. Stop rozvodům bez následků pro příčinného je atributem Pozitivního práva. Pro Rodinu-Církev-Stát: nepřijatelné
09:34:31 - Florian: Proč se třeba legislativa jasně k problému nepostaví a neřekne jasně, že rozvodem se nikdo nezbaví svých závazků k dětem, a že podílu na výchově a vyváženému pobytu u každého z rodičů nemůže žádný soud zabránit. Míněno samozřejmě pro případy, kdy jsou oba rodiče zdraví a o dítě se chtějí starat.
09:34:29 - Kapitán: Koneckonců z doporučení ženevského výboru pro práva dítěte plyne námitka týkající se kapacit.
09:33:55 - Kapitán: Nemyslím si, že kvantitu a kvalitu lze oddělit.
09:33:47 - Macela: Tomiczek: Ano, proces reformy je otevřený pro všechny subjekty, včetně těch nestátních.
09:33:46 - Hodina: Touto cestou jde také německý cochemský model.
09:32:43 - Moravan: Kapitán: To je kvantitativní námitka. Daleko závažnější je ta kvalitativní (v. www.k213.cz; www.stridavka.cz, POR 1-10, atd.)
09:32:23 - Hodina: Touto cestou jde právě slovenská metodika.
09:32:14 - Hodina: Házení špíny na druhého rodiče by pak ztratilo smysl.
09:32:03 - Florian: Kapitán: Není problém také v tom, že se ze společnosti vytrácí dříve platné morální imperativy? Rozvod se považuje za běžnou věc.
09:31:52 - Hodina: Tzv. složité rozvodové kauzy by se staly velmi jednoduchými, pokud by OSPOD přestaly hledat "lepšího rodiče" a důsledně by doporučovaly zachování péče obou rodičů všude tam, kde se oba rodiče chtějí a mohou starat. Rázem by se "konfliktní" kauzy zredukovaly na desetinu.
09:31:36 - Kapitán: Můžeme se - ve světle tématu chatu - bavit právě o této systémové nápravě.
09:31:09 - Kapitán: Nepopiratelným faktem rovněž je, že některá soudní řízení týkající se dětí trvají neúměrně dlouho.
09:30:56 - Moravan: Chyba je v nenaplnění Ústavy. To se právě řeší na Slovensku. Poslanec = je poslán, aby plnil vůli voliče. Jinak by měl být odvolán.
09:30:30 - Kapitán: Ačkoliv to může znít jako ohraná písnička, pak prvotní problém po mém soudu je v tom, že první, kdo by měl s rodinou pracovat, tedy OSPOD, není dostatečně kapacitně vybaven.
09:29:24 - Macela: Florian: Ano, jak jsem uvedl již na začátku - s rodinami se systematicky nepracuje, problémy jsou řešeny pozdě, chybí specialisté na řešení velmi složitých kauz (ty konfliktní rozvodové patří mezi nejsložitější). Na tyto skutečnosti Národní strategie reaguje.
09:29:18 - Kapitán: Souhlasím s tím, že realizace čl. 8 EÚLP pokulhává. Nicméně nelze nevidět systémové vidění problému.
09:29:18 - Hodina: Připomínám jen, že k tomu, aby rodič zůstal pro dítě skutečně v roli rodiče, je potřeba, aby jej měl v péči alespoň 30 % času.
09:29:02 - Moravan: ./. VP média!!
09:28:18 - Moravan: Média - nepodporují. Vystupují nekoncepčně. Nekvalifikovaně. Nevychází z premisy: RODINA-CÍRKEV-STÁT = trojpilíř, na kterém stojí zdravá společnost.
09:25:46 - Moravan: Hodina: OK
09:25:19 - Moravan: ./. Chybí definice - kontakty nejsou koherentní rodina. Nehovoří k příčinám. Nekvantifikují.
09:24:27 - Hodina: Rodič ale není "stykač". Nemá se s dítětem stýkat či "zachovávat kontakty", ale vychovávat jej.
09:23:54 - Moravan: Macela: např.: v. Hodina
09:23:38 - Macela: Hodina: MPSV metodicky vede orgány sociálně-právní ochrany, aby v maximální míře zachovávaly kontakty dětí s rodiči.
09:23:28 - Florian: Kapitán: Pane doktore děkujeme za rychlou orientaci o vašem úřadě. K "právní" otázce: Dle Evropského soudu (rozsudek ve věci Bergmann proti České republice z 27. října 2011) se pozitivní závazky státu podle článku 8 Právo na respektování soukromého a rodinného života Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod neomezují pouze na zajištění toho, aby se mohlo dítě navrátit ke svému rodiči či s ním být ve styku, ale zahrnují rovněž soubor přípravných opatření, která umožňují tohoto výsledku dosáhnout. Přeloženo: Vládní orgány ani justice se o naplňování článku 8 moc nesnaží. Jak to vidíte Vy?
09:23:20 - Hodina: viz www.stridavka.cz/vyzva-ministrovi-prace-a-socialnich-veci.php
09:23:16 - Moravan: Hodina: Jeden z klíčových bodů. Brání Pozitivní právo a Relativizace hodnot.
09:21:51 - Moravan: Globalizace je v naší oblasti (POR) zcela kontraproduktivní.
09:21:20 - Hodina: MPSV bylo nedávno vyzváno řadou občanů k tomu, aby při své práci kolizního opatrovníka dětí přijalo slovenskou metodiku, jednoznačně preferující zachování péče obou rodičů. Proč MPSV tuto metodiku nepřevzalo a alibisticky svaluje všechnu vinu na soudy?
09:21:16 - Macela: Moravan: Potřebuji upřesnit, co nový OZ neřeší.
09:20:07 - Moravan: Obč. zák. popisuje, ale neřeší. Prezident váhal s podpisem.
09:18:52 - Macela: Moravan: Je navržen zákon o podpoře rodin, náhradní rodinné péče a systému ochrany práv dětí. Podobnou právní úpravu přijali v loňském roce v Polsku. Otázku rodinného práva řeší Občanský zákoník, který je čerstvě podepsán prezidentem.
09:18:07 - Moravan: Macela: Atomizace zůstává = neúčinné.
09:17:05 - Moravan: ./. Zpracováváme téze.
09:16:52 - Macela: Tomiczek: Obavy z naplňování Strategie jsou myslím předčasné. Byla přijata 4. ledna 2012, začne se však již velmi brzy promítat např. do legislativy. V parlamentu je v současné době projednáváno několik zákonů, kterých se opatření ve Strategii přímo dotýkají.
09:16:09 - Moravan: Macela: OK. Soustřeďme se na bod 13. POR navrhuje Zákon o ochraně Rodiny. Přidejte se k nám.
09:14:37 - Moravan: Kapitán: EU porušuje nejen Úmluvu, ale např. i 97 svých ustanovení. Tam je problém.
09:13:41 - Macela: Zajištění práva dítěte na rodinné prostředí je jedním z klíčových opatření Národní strategie. Aby bylo zajištěno je nutná podpora rodin v různých situacích. Úřady, služby a soudy musí kvalitně fungovat i při řešení tak složitých případů jako jsou např. rozvodové kauzy.
09:13:22 - Kapitán: K judikatuře ESLP. Domnívám se, že je vhodné zmínit konkrétnější problém, jenž byl nastolen ESLP. Kritika porušování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod se týká řady typových porušení a řady států. Neexistuje stát, který by nebyl kritizován.
09:12:54 - Moravan: Tomiczek: Klíčový je bod 13 Legislativa. Je rodině nepříznivá. Již ve své podstatě.
09:11:54 - Kapitán: K otázce týkající se organizace. Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí vykonává sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k cizině, a to prostřednictvím činností, které jsou uvedeny v § 35 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tj. zejména pomáhá s vymáháním výživného z ciziny/do ciziny, plní funkci kolizního opatrovníka. Je správním úřadem s celorepublikovou působností, nemá ale pravomoc rozhodovat v soudních věcech. 
09:11:43 - Tomiczek: Mám obavy, že je problém s naplňováním Národní strategie, její propagace a uvádění do reality.
09:10:28 - Hodina: V institucionální výchově je podle různých zdrojů cca 10 000 dětí celkem. Naproti tomu polosirotkem se u nás stává (o péči jednoho rodiče přichází) cca 30 000 dětí KAŽDÝ ROK. Proč nemá MPSV prioritu zde, ale v první oblasti?
09:10:13 - Moravan: Macela: Součástí Práva na dětství - není Právo na oba rodiče a na rodinu.
09:08:40 - Moravan: Macela: Národní strategie je komplexní, ale složitá, obdobně jako Občanský zékoník. Klíčový je bod 13 - Legislativa. V POR je to bod 2. Síťování zatím není dostatečné.
09:06:50 - Macela: Hlavní nedostatky současného systému spočívají v nedostatečné práci s rodinami, velmi slabé sítě služeb pro rodiny a děti a také v nedostatečně rozvinutém systému náhradní rodinné péče. Důsledkem je vysoký počet dětí v institucionální výchově. V systému chybí standardy kvality práce, nejsou sjednoceny třeba i v rámci jednoho úřadu.
09:06:47 - Florian: Kapitán: Ještě jedna otázka do úvodu – můžete stručně popsat úkoly a postavení Vašeho úřadu?
09:04:41 - Florian: Kapitán: Další otázku bych si dovolil směrovat JUDr. Kapitána. V řadě věcí, které řešil Evropský soud pro lidská práva, tento soud ve svých rozsudcích konstatoval, že Česká republika nenaplňuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, pokud jde o právo rodiče na to, aby byla přijata opatření, která mu umožní styk se svým dítětem.
09:04:10 - Macela: Česká republika pravidelně předkládá zprávu o naplňování Úmluvy, která je hodnocena Výborem OSN pro práva dítěte. Národní strategie je reakcí na doporučení Výboru z roku 2011. Již dříve však vláda přijala několik strategií, které si kladly za cíl provést celkovou reformu systému.
09:02:07 - Moravan: Dobrý den ze Slovenska, kde rezonuje Gorila.
09:01:29 - Florian: Podle webu MPSV je cílem strategie vytvoření takového systému, který zajistí důslednou ochranu práv všech dětí v České republice. Tamtéž bylo po jednání vlády uvedeno, že Česká republika má v tomto ohledu řadu rezerv a také kritiků z řad mezinárodních organizací. Strategie si klade za cíl nedostatky odstranit do roku 2018. První otázka na PhDr. Macelu – jak je to možné, když k úmluvě o právech dítěte se ČR přihlásila již v roce 1991? Co bylo kritizováno? V čem je největší problém? Jak na to reaguje Národní strategie ochrany práv dětí?
09:01:21 - Tomiczek: Dobrý den všem.
09:00:38 - Hodina: Dobré ráno. Připomínám, že v Nastavení (vlevo nahoře) si můžete odlišit své příspěvky barvou písma a také například změnit rychlost obnovování stránky (aby se nové příspěvky načítaly rychleji).
09:00:20 - Macela: Dobrý den.
09:00:14 - Florian: Východiska pro dnešní diskusi byla vyvěšena na webu Spolku, jsou to:Úmluva o právech dítěte, vyhlášená pod č. 104/1991 Sb. (Sbírka zákonů ČSFR, částka 22/1991, str. 502), Národní strategie ochrany práv dětí, která byla pod názvem „Právo na dětství“ schválena usnesením vlády č. 4 ze dne 4. ledna 2012 a Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 564/0).
08:59:55 - Kapitán: Dobrý den všem.
08:59:05 - Florian: Nejprve bych chtěl přivítat hosty, kterými jsou PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV a JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph. D., ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně.
08:58:49 - Florian: Vážené kolegyně a kolegové, členové Spolku pro obnovu venkova, dovolte mně, abych zahájil dnešní diskusní chat na téma "Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR".