SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

21. března 2012

Záznam chatu ze dne 20.3.2012 na téma Rodina a škola

Seznamte se s názory ředitelů a učitelů škol a neziskových organizací. Příští dubnový chat bude třetí pracovní úterý v měsíci tj. 17.4.2012 na téma Rodina, zdravotnictví, bioetika a psychologie. 
 
 
Záznam
chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ze dne 20. března 2012
 
Web pro příští chat 17. dubna 2012 v 9 hodin: www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
 
10:25:48 - Florian: Avizovaná hodina a půl naší chatové diskuse se naplnila a tak děkuji všem našim hostům i dalším účastníkům a dnešní chat končím. Příští chat bude 17.4. v 9 hodin na téma Rodina, zdravotnictví, bioetika a psychologie.
10:24:55 - Moravan: ./. čmt : 602 104 304, +421 949 053 966. Těším se na pokračování rozhovoru.
10:22:26 - Florian: Takže to zkusíme takto společně. Panu Ucháčovi a Hnutí Pro život ČR přeji, aby letošní XII. Pochod pro život v sobotu 24. března v Praze měl co nejvíce účastníků. Můžete být mezi nimi.
10:21:31 - Moravan: Florian: Jaroslav Šturma, Jozef Glasa, Katka Lencová, Tadeusz Zasepa, Marek Michalčík, Leoš Heger a d.
10:21:29 - Adamec: se sítí komunitních (otevřených) škol po celé republice.
10:20:22 - hofi: Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech, www.branaprovenkov.cz,
10:19:20 - Moravan: Hofi: Co je NSVKŠ? Kde má sídlo a co nabízí?
10:18:32 - Florian: Vyrozuměl jsem, že příští téma by mohlo být Rodina, zdravotnictví, bioetika a psychologie. Prosím vyjádřete se k tomuto návrhu jednotlivě. Koho navrhujete pozvat?
10:17:11 - hofi: NSVKŠ s vlastní strategií rozvoje a vzdělávání na vsích zdola funguje od roku 2005 celostátně.
10:16:56 - Moravan: Lenka: Záznam - viz „Historie“ (nahoře na obrazovce chatu).
10:16:11 - Lenka: Děkuji. pokud mé velmi slabé technické znalosti dovolí, ráda si záznam přečtu a spolupráci uvítáme. Alternativní pedagogika a venkov je pro mne již několik let velké téma. Pěkný den všem. Lenka Zapletalová
10:15:45 - Moravan: Hofi: OK. Dodejte náměty a Vaše možnosti.
10:13:48 - Florian: Lenka: Tak do toho. U vás je v Petroupimi škola a školka Archa (zástupci jsou na chatu), která se k italské pedagožce Montessori také hlásí, proč se k ní hlásíte ve Vlašimi a jak funguje Vaše školička a nová školka?
10:13:41 - RadimUchac: Také se loučím.
10:12:05 - Nick: Škola Archa se loučí, kontakt na nás skolaarcha@skolaarcha.org. Děkujeme za pozvání.
10:10:45 - Lenka: Dobrý den, spletla jsem si hodinu, takže už toho moc nestihnu, ale zastupuji v regionu Vlašimi Rodinné centrum Světýlka, které se zabývá podporou alternativní - konkrétně montessori - pedagogiky na venkově. K tomuto tématu mohu sdělovat své názory.
10:10:44 - Moravan: Florian, ev. další: Závěr z dnešního chatu, prosím.
10:08:51 - hofi: Myslím že pro venkov je účelné témata spojit, mají hodně styčných bodů.
10:08:07 - Moravan: Hofi: Řešíme. POR představuje 7-letou individuální a 23 měsíční kolektivní intenzivní práci. Čekáme na sjednocení. Sítě máme. Teď jenom jejich naplnění. zodpovědnými a motivovanými.
10:07:45 - Florian: Nabízí se také spojení zdravotnictví se 7. tematickým okruhem „Rodina a Bioetika + Psychologie“. Nebo máte jiný návrh – na chatu jsme se ještě nedotkli témat: 5. Rodina a Média, 6. Rodina a Vzory, 8. Rodina a Práce, 9. Rodina a Prostředí pro život a 10. Rodina a trvalé hodnoty?
10:06:30 - Florian: Děkuji panu Kubánkovi, jeho vystoupení byla pro nás velkým přínosem. Pro ostatní - v tuto chvíli vždy začínáme diskutovat také na téma příštího diskusního chatu, který by měl být v tradiční třetí úterý v měsíci, tj. 17. dubna. Pokud bychom šli podle témat 1-10 našeho POR, byl by na řadě 4. tematický okruh „Rodina a Zdravotnictví + Sociální péče“. Koncepcím MPSV jsme se již věnovali, takže příště doporučuji jít po dobrých příkladech. Myslíte že bychom se měli věnovat jak Zdravotnictví, tak sociální péči? Nebo např. jen tématu „Rodina a zdravotnictví“ či „Rodina a sociální péče“?
10:06:08 - hofi: Anebo všechny předměty.
10:05:56 - RadimUchac: Ano, výchova probíhá přes vzory, jenže jaké má běžné dítě vzory? V 5 letech je rodiče odevzdají do školky, kde tráví většinu svého času, a odpoledne ve čtyři až v pět je vyzvednou zdrchaní rodiče, co musí uvařit, uklidit a dát ho spát. Pak přijde škola. V obou případech patologické jedno-generační kolektivy. Kde má dítě brát vzory? Logicky hlavně v televizi a ve škole.
10:05:12 - Moravan: Hofi: Ano. POR 6 (SPOV ČR ) to řeší. Cíl: Zákon o ochraně RODINY. Přidejte se k nám.
10:05:03 - Adamec: Jen práce zdola může být účinná.
10:04:23 - Nick: Souhlasíme s hofi.
10:04:02 - hofi: Znovu vidím, že musíme začít zdola v konkrétních vsích.
10:03:44 - Moravan: RadimUcháč: Notoricky známé. OT - Co s tím?
10:03:17 - hofi: Výchova však probíhá zejména přes vzory?!
10:03:00 - Moravan: Jarmila: Mnozí umí. V Globálu (ČR) - nefunguje. Venkov (POR SPOV ČR) - nabízí prostor.
10:02:53 - RadimUchac: Kdyby stát chtěl opravdu rozvoj a svobodu, bude posilovat střední třídu a nebude vybírat na daních 60 procent příjmů a vytvářet masu otroků závislých na dávkách.
10:02:39 - CyrilKubanek: Musím se rozloučit, byl jsem tu rád, kdo by chtěl kontakt na kněze - ředitele základky, je to cyril.kubanek@gmail.com.
10:02:03 - Jochova: Jednoduchost určitě, vzdělání ne na úkor výchovy a tohle neustále opakovat všude...
10:01:58 - RadimUchac: Ano, je to neúčinné, protože nikdo neříká, že stát nechce svobodné občany, ale závislé otroky. Proto jsou matky vyháněny z rodin co nejdříve aby někde otročily a přenechaly výchovu státním institucím. Podle mne to není omyl, ale záměr.
10:01:39 - Nick: Naši školu navštěvují děti z širokého okolí, věřící i nevěřící a rodiče sjednocuje program školy.
10:01:10 - Moravan: Florian : JEDNOTA v ROZMANITOSTI - nefunguje. Co s tím?
10:00:43 - Jarmila: U nás je to celkem účinné. Rodiče se zajímají o děti, chtějí se jim více a dobře věnovat.
10:00:28 - Jarmila: Proč?
09:59:46 - Moravan: RadimUcháč: Děje se. Neúčinné.
09:59:45 - Jarmila: Myslím si, že aktivity v komunitní škole mohou velmi výrazně podpořit vztahy učitelé - rodiče, rodiče - žáci...
09:58:58 - Moravan: Kubánek: To je Agenda církve. Ona ale neumí komunikovat s nenáboženskou veřejností (cit. Kardinál D. Duka).
09:58:25 - RadimUchac: Tedy podle mne je řešením, neposilovat výchovy a čas strávených ve školách, ale jasné poselství rodičům - jsou to vaše děti a vy je musíte vychovat. My to za vás neuděláme. Provokativní co?
09:58:21 - Florian: Jochová: Ale, ale, zdá se, že i ve školství platí, že v jednoduchosti je krása. V našem Desateru pro kraje máme na prvém místě princip subsidiarity a jednoduchosti.
09:58:16 - CyrilKubanek: místní kultura?
09:57:57 - hofi: místní identita
09:57:36 - RadimUchac: Co s tím? Nevím. Nalít si čistého vína a nevytvářet iluze, že stát tuto výchovnou roli zvládne lépe než běžní rodiče (nepočítejme feťáky, alkoholiky). Pamatuji si na sobě, že nás škola před 30 lety vykopla ve dvě hodiny odpoledne a máma dělala co mohla aby utekla z práce protože věděla, že se o mne musí postarat.
09:57:29 - CyrilKubanek: Co by mohlo být na malé vesnici společným přesvědčením? Jde to?
09:57:20 - Moravan: Radim: Vše obsahuje holistický POR SPOV ČR (cca 2000 starostů). Přidejte se k nám.
09:56:58 - CyrilKubanek: U nás je to určitá sebemenší míra křesťanského pohledu na svět. (Kladno, ha ha)
09:56:35 - hofi: Asi školu na vsi nelze vnímat odděleně, ale jako součást (nevyužívanou dostatečně) venkovského prostoru jako místa k životu.
09:56:24 - CyrilKubanek: Ještě tu nebylo vysloveno, že pro spolupráci školy s rodiči je potřeba, aby škola i rodiče sdíleli alespoň do určité míry nějaké společné přesvědčení.
09:56:06 - Jochova: Ano, jak píše Radim, čím méně pro rodiče srozumitelný obsah vzělávacího programu, tím více se posiluje v rodičích vědomí, že se o školu nemají starat..
09:55:56 - Moravan: Kubánek: Na kladensku zodpovídá Dr. Rath. Dejte do www.NapisteJim.cz.
09:55:20 - RadimUchac: Ano, člověk je pohodlný. A pokud rodiče nepochopí, že škola prostě děti nemůže krom výjímek vychovat, tak se to nezmění. V extrému je vidět efektivitu státního vzdělávacího procesu tam, kde jsou rodiče zcela eliminovány. Děti z dětských domovů.
09:54:53 - hofi: A právě to je příležitost pozvat rodiče učit se sami.. co chtějí, co potřebují.
09:54:40 - Moravan: Radim: OK, realita. Ale co s tím? Proto jsme také zde.
09:53:22 - CyrilKubanek: Pokud to jde, dobře. Na kladensku to opravdu nejde. Rodiče rádi přenechávají škole co jen mohou. V kombinaci se stále zvětšujícím se časem, co musejí děti trávit ve škole, je to smrtící kombinace.
09:53:20 - Moravan: Radim: OK. Ale co s tím ?
09:53:18 - Florian: (zcela pragmaticky) Kdo podporuje děti, získává i autoritu v obci (a voliče).
09:52:39 - Moravan: Florian: PSP, 1995: Radnice+Fara a Starosta+Farář = Rodinný dům a Manželé v něm.
09:52:35 - RadimUchac: Globální výchova, etická výchova, výchova ke zdraví, mediální výchova, .... - to jsou typicky příklady, kdy je - typické příklady, které lze sice naplnit rozumnými věcmi, ale v principu to je jen prostor pro státní postmoderní ideologii. Sexuální výchova je extrémní případ. Celkově jsou výchovy nejzhoubnější v tom, že vytvářejí v rodičích iluzi, že děti jsou vychovávány a oni to mohou v klidu škole přenechat.
09:51:08 - Adamec: Např. v našich kurzech keramiky při Komunitní škole, probírají maminky dětí také témata práce školy, nápady a připomínky. Podílejí se tak nepřímo na zlepšení podmínek práce ve škole.
09:50:22 - Florian: Nostalgicky si vzpomínám na začátky českého Programu obnovy venkova, když jsme sbírali zkušenosti v Bavorsku a Rakousku. Tam nám říkali: Obnova vesnice se musí začít od kostela a školy - tyto instituce vytváří pospolitost a konečně všichni mají děti ...
09:50:20 - Nick: Rodiče jsou zapojováni do školních akcí, cítí se součástí dění ve škole - školní slavnosti, společné výlety, zapojení do školních projektů, např. výsadba lesa.
09:49:23 - Molitor: Spolupráce je běh na dlouhou trať, buduje se dlouho, ztratit se dá snadno.
09:48:59 - Adamec: KŠ nabízejí cesty, rodiče docházejí do školy za svým vzděláváním a mají čas také na komunikaci a sbližování.
09:48:56 - Moravan: Molitor: Znáte Program SPOV ČR - Obnova rodiny? I v detailech?
09:48:53 - hofi: Právě na venkově je dobrá příležitost budovat důvěru i jiným způsobem než zvát rodiče do školy kvůli jejich ratolestem.
09:47:52 - Moravan: Kubánek: Klíčová je ale komunikace. Znova k nabídce POR SPOV prvé úterý v měsíci, Senát PČR, 9-13 hod. (pravidelná schůze Spolku, kde se můžeme osobně poznat).
09:47:41 - Molitor: Když hovoříme o spolupráci, je třeba se v prvé řadě s rodiči seznámit.
09:47:30 - Nick: Důvěra se musí budovat, nepřijde sama od sebe. Pedagogové i rodiče musí projevit vstřícnost a hledat porozumění.
09:46:19 - CyrilKubanek: Když ona spolupráce s rodiči musí zřejmě začít tam, kde škola představí svůj vzdělávací program.
09:46:15 - hofi: Zdá se, že i úcta ke vzdělání jako k osobnímu statku, a to často u rodičů není.
09:46:09 - Adamec: Ta se buduje roky a pomalu.
09:46:07 - Florian: Nick: Zkuste uvést příklady z Vaší praxe, jak dobrá spolupráce funguje a co společenství rodičů a školy pomohlo utvářet.
09:45:44 - Molitor: Ano, je to o lidech.
09:45:22 - Adamec: K dobré spolupráci rodiny a školy vede důvěra..
09:45:22 - Moravan: Nick: OK. Vraťme se k sjednocení ve spolupráci. Opakuji nabídku POR SPOV ČR.
09:44:32 - CyrilKubanek: Dobře se osvědčilo probrat s osmáky a deváťáky způsob působení pana Uzla proti manželství a rodinám. Děti to chápou, nelíbí se jim to. To už je snad poslední, co k tomu dodám.
09:44:11 - Moravan: Molitor: Zbožné přání. Realita je jiná.
09:43:57 - Nick: Neodbíháme od daného tématu? Zůstaňme u debaty, jak může spolupracovat rodina a škola, sexuální výchova může být námětem na jiný chat.
09:43:45 - Jochova: K sexuální výchově: My rozlišujeme informace, které jsou v biologii naprosto dostatečné a to ostatní - pod pojmem výchova, co by mělo zůstat v kompetenci rodiny, což neznamená, že by neměla na toto téma být ve škole třeba nějaká přednáška, ale musí mít nějaká pravidla, rodiče musí vědět kdo, jak a co.
09:43:25 - Moravan: Rodina a Škola - jsou partneři, podobně jako muž a žena. Příkladem je Foral International school. Akreditace MŠk SR: 2001
09:43:18 - CyrilKubanek: Pro starší děti: Ukázat na příkladech kdo, proč a z jakých příčin šíří učení směřující k promiskuitě.
09:42:23 - CyrilKubanek: Je bohužel otázka jak to rodiče učiní, jenže brát jim to nelze.
09:42:07 - Molitor: Zdravý rozum a zodpovědný přístup. Kdo bude chtít učit kvalitně, zajímavě a moderně, cestu si najde.
09:42:04 - CyrilKubanek: Pak by ideální bylo, kdyby před začátkem puberty poučení bylo na rodičích.
09:41:29 - CyrilKubanek: Pak se také učí, že to malé v mamince je děťátko, a že se mu nesmí nikdy ublížit.
09:41:27 - Moravan: Florian: Sexuální výchova má místo především v Rodině - příklady a láska obou rodičů v harmonické rodině.
09:41:04 - CyrilKubanek: Konkrétně k sexuální výchově: Malé děti se u nás učí přátelství a učí se, že řeči o tom, kdo koho miluje, se nevedou.
09:40:01 - Moravan: Hofi: Žijeme v realitě postmodernismu a síla "dole" dosud podřimuje.
09:39:30 - Adamec: Nezačneme-li zdola, těžko něco změníme.
09:39:24 - Florian: Konečně k tomu jaká sexuální výchova (abychom toto téma, které mnohé dalo dohromady, nezapomněli) má ve školách své místo. Neměla by to spíše být prorodinná výchova? V Senátu byl 4. ledna seminář, poznámky z něho přinesl Václav Lamr z Fóra angažovaných křesťanů – dám je ještě dnes na web Spolku.
09:38:48 - hofi: Myslím, že vymezování proti Evropě je mimo mísu, síla je na vsích v přístupu zdola a to nejen u nás ale všude okolo.
09:38:29 - RadimUchac: Co s tím? Vyjasňovat si co je CÍLEM vzdělávacího procesu v politické rovině a v praktické, jak píše Cyril Kubánek, učit podle svého svědomí.
09:38:21 - Moravan: Jochová: Jeden případ nelze zevšeobecňovat. SPOV má důkladné analýzy.
09:36:39 - Moravan: Kubánek: Směrnice = zákon pro úředníky. Ale lze je změnit. Viz Richard Sulík a Euroval.
09:36:20 - Adamec: Můžeme změnit přístupy lidí ke vzdělávání, komunitní školy to již dělají.
09:35:26 - Moravan: Radim. OK. Co s tím ?
09:35:09 - CyrilKubanek: Směrnice Rady Evropy opravdu nezměníme, jen nám zbývá povinnost jednat a učit podle svého svědomí.
09:34:55 - Jochova: Spolupracuji s malou unikátní školou v Praze - měli strach, že je reforma regionálního školství finančně položí, pak si to ale přepočetli a zjistili, že na tom možná budou i lépe než dnes.., ale média to vykládala jinak.
09:34:49 - Moravan: Hofi: SPOV ČR má Školy obnovy venkova v každém regionu s bohatou dejmalovskou tradicí.
09:33:53 - RadimUchac: Problém školství je zda stát má zájem na opravdu vzdělané mase občanů, nebo raději preferuje stádní výchovu nevzdělaných lidí s atomizovaným poznáním. Ti jsou totiž schopni základních praktických operací, ale nebouří se proti nekompetentní oligarichii u moci. Obávám se, že cílem našeho vzdělávacího systému je přinejlepším člověk, schopný být odborník ve svém oboru, ale jinak neschopný samostatně uvažovat. Musí mít na vše jiné odborníky: na výchovu děti, na vaření, na čištění, na počasí, na mluvení, na hygienu, na stravování, ....
09:33:46 - CyrilKubanek: RVP: RVP je pro rodiče zbytečné, za jeho konkrétní realizaci formou ŠVP je zodpovědný ředitel. Ten by proto měl být schopen odpovědět na otázku co se učí a proč. Pokud se ředitel schovává za RVP, je to jeho alibismus.
09:32:02 - hofi: Zkušenosti venkovských komunitních škol na www.branaprovenkov.cz.
09:31:34 - Moravan: Nick: Opakuji nabídku. V čem jste profesionál?
09:31:18 - Florian: Jde o celkové fungování - jaké zkušenosti mají např. tzv. "komunitní školy" nabo Montessori-školy, školky a školičky na Benešovsku?
09:31:01 - hofi: Nápady zde jsou již dost dlouho, teď je asi potřeba spíš soustředěný tlak.
09:30:50 - Jochova: Z pohledu rodiče je současné RVP naprosto nepřehledné, pokud se chcete o vzdělání dítete něco dovědět, tak z tohoto máte smůlu.
09:30:38 - Moravan: Molitor: Lidé nevědí a nechtějí. Co s tím ?
09:30:00 - Nick: Záleží na struktuře reformy, na kritériích financování. Pokud je tvorba reformy v počátku, měli bychom vyvinout snahu o její ovlivnění. Jsou nutné nápady.
09:29:50 - Adamec: Finance se získat dají.
09:29:21 - Molitor: Z hlediska spolupráce s rodiči nevidím problém ve financích - vše je v lidech.
09:29:14 - Moravan: Kubánek: Centralismus versus subsibiarita. Opakuji nabídku.
09:29:03 - Florian: Dají se pro školy získat prostředky z Evropských fondů? Jaké s tím máte zkušenosti? Za jakých podmínek se mohou se do financování školství zapojit církve? Jsou i jiní donátoři?
09:28:53 - Adamec: Komunitní škola nabízí prostor pro osobnostní růst rodičů a následně také jejich dětí.
09:28:21 - Moravan: Všichni : Zveme vás na zasedání SPOV 1.úterý v měsíci, kde se můžeme domluvit na konkrétnostech v rámci POR. Nabízíme síť cca 2000 starostů.
09:27:25 - hofi: Vezměme si příklad v Polsku... Mala szkola...
09:26:54 - CyrilKubanek: Proč se nebráníme znevýhodňování malých škol? Nevím. Měli bychom. Jenže jak, když se existence školy odvíjí od peněz a peníze od počtu žáků.
09:26:43 - Florian: Ve Spolku jsme nejednou říkali: „Kde je vůle, tam je cesta“. Jak umíme naši vůli po kvalitní škole, spolupracující s rodiči prosadit? Jaké nalézáme cesty? Dokážeme překonávat třeba nedostatek peněz? Jak?
09:26:01 - Moravan: Jochová: Postmodernismus, ve kterém žijeme, toto nerespektuje.
09:26:00 - hofi: Právě tato možnost se nabízí v otevřených komunitních školách na vsích a to velmi praktickými metodami jako je například aktivní učení...
09:25:18 - Moravan: Kubánek: Oponuji. Vědět - víme. Ale v jednotě je síla. To je i holismus.
09:24:44 - Jochova: Jistě by mělo existovat nějaké vyzývání (vzdělávání) rodičů, že za vzdělání a výchovu dětí jsou v první řadě odpovědní oni.
09:24:32 - Florian: Pana Radima Ucháče, prezidenta o.s. Hnutí Pro život ČR jsem uvedl na začátku. Dostavil se trochu později, takže ho vítám.
09:24:08 - Moravan: Kubánek: Ale proč se nebráníme ?
09:24:06 - CyrilKubanek: Ono spíš snad jde o to, vědět o sobě než sjednotit. Vědět o sobě, proto jsem rád za myšlenku tohoto chatu.
09:23:44 - Nick: Také je potřeba ovlivnit snahy ministerstva rušit a znevýhodňovat malé školy.
09:23:37 - Molitor: Dobře promyšlené kulturní a sportovní akce dokáží přitáhnout řadu rodičů k neformálním setkáním.
09:22:59 - Moravan: ./. 2- Jak můžeme naše bohaté, avšak atomizované aktivity SJEDNOTIT?
09:21:35 - Adamec: Navíc tyto školy jsou na vesnicích téměř jedinými centry kulturního života.
09:20:47 - Molitor: Malé vesnické školy dokáží nabídnout mnohem lepší klima než městské kolosy. Také spolupráce s rodiči je podstatně lepší.
09:20:35 - CyrilKubanek: Osnovy pana Piťhy, škoda, zrušeny kvůli celoevropskému trendu nahradit předávání kultury výcvikem v tzv. kompetencích.
09:20:31 - RadimUchac: Dobrý den.
09:19:43 - Moravan: ./. Doporučuji : 1-Zavést Všenárodní diskusi na dané téma (Vynechání Učebních osnov: Piťha, al., 1991 - Proč? Výsledky semináře INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 6. 10. 2011. Jak se realizují?, Proč 6-9. tř. ZŠ musí výlučně vyučovat Evoluční teorii, atd.)
09:19:14 - CyrilKubanek: Aby si svá práva uvědomili a požadavky měli.
09:19:10 - hofi: Myslím, že zde zazněly dvě důležité věci a to je celostní učení a otevřenost venkovské školy pro celou obec.
09:19:00 - Adamec: V rámci aktivit Národní síte komunitních škol je toto číslo docela velké. Na Starém Jičíně, odkud píši je to až 30 měsíčne.
09:18:50 - CyrilKubanek: Neexistující požadavky: ano, bylo by žádoucí hledat způsoby jak vychovávat rodiče.
09:18:23 - hofi: Dobrý den všem.
09:18:04 - CyrilKubanek: Malá škola: ano, všichni se znají, často se potkávají, podmínky pro spolupráci nesrovnatelně lepší.
09:18:03 - Liberdova: K Arše: Když respektujete neexistující požadavky a touhy rodičů, chápu to dobře, že dnes musíte svým způsobem i vychovávat rodiče?
09:16:48 - CyrilKubanek: Mohou. Kolik rodičů do měsíce se ve školách, kde pracujete, objeví ve výuce?
09:16:44 - Jochova: Proto jsem osobně zastáncem spíše malých škol, kde vztahy mohou fungovat na vzájemné znalosti a respektu. Mé zkušenosti z místních velkých škol jsou totiž špatné. Proto moc podporuji venkovské školy a další alternativní možnosti.
09:15:10 - Nick: Jedním z prvků spolupráce je otevření školy rodičům - mohou se kdykoliv účastnit výuky, debatovat s pedagogy o způsobech učení, o svých dětech.
09:14:38 - LucieAmbrozkova: Dobrý den.
09:14:33 - CyrilKubanek: Naše působení je spíš obráceně - respektujeme neexistující požadavky a touhy rodičů.
09:13:14 - Molitor: Dobrý den, zdravím všechny.
09:12:59 - Moravan: Florian: Téma je široké, přítomní jsou zdatní profesionálové. Doporučuji pouze návrhy a opatření, vzhledem k situaci, ve které se uchopitelnost problematiky nachází.
09:12:46 - Nick: Důležité je pro nás základní nastavení vztahu k rodičům. Od počátku naší školy byli rodiče základními partnery, které respektujeme. Oni jsou zodpovědní za své děti a my jsme jim partnery na této cestě. Tento přístup se nám vrací ve velké důvěře, kterou k nám rodiče mají a nasazení, s jakým za školu bojují.
09:11:33 - CyrilKubanek: Ke spolupráci je potřeba, aby rodina byla. Překvapivě mnoho dětí fungující rodinu nemá. Pak, zní to divně, škola nemůže v tom dělat skoro nic, což přivádí občas k velkému smutku.
09:09:54 - Florian: Dovolte mně konečně první otázku do diskuse: Aby tomu tak bylo (jde zejména o výchovu osobností), jak mají podle Vás rodiče a škola spolupracovat? Co se v tomto směru u Vás daří a co ne? Čím je venkovská škola specifická? Jakou školu potřebujeme, aby podporovala rodinu?
09:09:20 - Florian: V našem Programu obnovy rodiny (POR) se odvoláváme na dílnu lidskosti J. A. Komenského (1592-1670). Dnes tu máme z Benešovska pedagogy, kteří se hlásí k odkazu Marie Montessori (1870-1952). V koncepci Základní školy Maltézských rytířů se mj. uvádí, že součástí práce školy je postupné nalézání souvislostí mezi předměty tak, aby vznikl ucelený pohled na člověka, dějiny a svět. Jak v rodině, tak ve škole se máme podle POR „kromě dovedností, znalostí a dalších schopností - učit i celostnímu chápání života. Jenom tak můžeme z narozené osoby-dítěte, získat osobnost.“
09:09:13 -Jochova: Přiznám se, že se účastním na poslední chvíli (paní Brychtová musela náhle k lékaři) nejsem s programem příliš obeznámena. Obecně ale vítám snahu o spolupráci- školy a rodiny. A na tomto poli je třeba udělat mnoho práce.
09:08:19 - Nick: Dobrý den, konečně se zdařilo, zdraví Archa.
09:08:14 - Liberdova: Dobrý den všem.
09:08:00 - Moravan:./. Těch aktivit je víc (Dnes v Senátu Mezinárodní konference o PoPo). Chybí však sjednocení. Kde je chyba?
09:07:08 - Florian: O účasti jsem ještě jednal s Mgr. Helenou Šíblovou, ředitelkou církevní základní školy a mateřské školy Archa v obci Petroupim (300 obyvatel) na Benešovsku. Uvidíme, zda se připojí.
09:05:25 - Florian: Pozvání dále přijali Radim Ucháč, prezident o.s. . Hnutí Pro život ČR a Lenka Zapletalová z Rodinného centra Světýlka ve Vlašimi. Předsedkyně centra Andrea Smékalová se omluvila – právě se stará o děti v Montessori školce.
09:05:14 - CyrilKubanek: Váš program vítám s příjemným překvapením.
09:04:33 -Hodina: Budu se muset bohužel v krátké době rozloučit, předávám proto správcovství stránky panu Florianovi.
09:04:22 - Moravan: Kubánek: Jak vnímáte náš Programu obnovy rodiny (POR) SPOV ČR, ve vztahu k dnešnímu tématu RODINA a ŠKOLA? Tatáž otázka pro VORP.
09:04:10 - Florian: Východiskem k dnešní diskusi jsou články dosud zveřejněné v podrubrice Škola webu SPOV ČR , kam jsem v posledních dnech, právě s ohledem na pozvání Výboru na obranu rodičovských práv, vložil informace k sexuální výchově na školách.
09:01:52 - Jochova: Účastním se zde za VORP, naše předsedkyně paní Brychtová se omlouvá.
09:01:35 - posel: Dobrý den.
09:01:28 - Tomiczek: Dobrý den.
09:00:38 - Florian: Vážené kolegyně a kolegové, členové Spolku pro obnovu venkova, dovolte mně, abych vás přivítal na dnešním diskusním chatu na téma „Rodina a škola“. Vítám také naše hosty, kterými jsou katolický kněz Mgr. Cyril Kubánek, ředitel Základní školy Maltézských rytířů v Kladně a Mgr. Jiří Adamec, člen rady Národní sítě venkovských komunitních škol. Ze spolku vítám Bc. Tomiczka, předsedu pracovní skupiny Programu obnovy rodiny.
09:00:17 - Moravan: Dobrý den vespolek - za POR SPOV ČR.
08:59:35 - Hodina: V levém rohu stránky v Nastavení si můžete nastavit rychlejší obnovování stránky, nebo také pro odlišení jinou barvu svých příspěvků.
08:58:23 - CyrilKubanek: Také zdravím.
08:58:11 - Jochova: Dobrý den.
08:57:37 - Hodina: Dobrý den všem.
08:56:46 - Adamec: Dobrý den.