SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

19. června 2012

Záznam chatu ze dne 19. 6. 2012 na téma "Táta dneska frčí"

Hosty chatu byly představitelé rodinných/mateřských center a obcí, zapojených do stejnojmenné kampaně. Příští diskusní chat o rodině bude na téma "Rodina a prostředí pro život" třetí úterý v září, tj. 18. 9. 2012, v 9 hodin dopoledne. 
 

 

Záznam
chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ze dne 19. června 2012
 
Web pro příští chat 18. září 2012 v 9 hodin: www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
 
10:14:26 - Florian: Zdá se, že dnešní diskuse spěje ke konci. Děkuji proto všem dnešním účastníkům chatu a naše virtuální setkání končím. Zároveň vás zvu na zářijový chat, který se uskuteční po prázdninách třetí úterý v září, tj. 18. 9. 2012, na téma "Rodina a prostředí pro život".
10:07:09 - Moravan: Za dosud nejlepší považuji POR 3 (20. 3. 2012).
10:04:22 - Florian: Záznam chatu bude zveřejněn na www.spov.org , takže se k němu dostanou i ti, kteří už odešli - nechcete něco k dané problematice přece jenom doplnit?
10:00:41 - Moravan: Všichni: Mnozí diskusi opouští (50%). Vyhovovala by vám jiná hodina?
10:00:03 - Nick: Přeji Vám hezký zbytek dne a hodně sil do dalších smysluplných aktivit.
09:58:49 - Moravan: Všem: Nabídněte své náměty, služby a možnosti organizátorům POR. Scházíme se v Senátu PČR první úterý v měsících říjen-červen. Zveme vás, kdo můžete –umíte a chcete.
09:58:11 - kultura: Také všechny zdravíme a končíme v diskusi - přejeme všem v jejich aktivitách dostatek sil, pochopení od zastupitelů a dalších veřejných činitelů, v Březnici se budeme snažit (pokud nám to síly dovolí) pokračovat v pro - rodinných aktivitách.
09:57:54 - Florian: Pro každý kraj hledáme koordinátora. Obsadit chceme také vedoucí tematických okruhů POR: 1. Rodina a Veřejná správa, 2. Rodina a Legislativa, 3. Rodina a Škola, 4. Rodina a Zdravotnictví + Sociální péče, 5. Rodina a Média, 6. Rodina a Vzory, 7. Rodina a Bioetika + Psychologie, 8. Rodina a Práce, 9. Rodina a Prostředí pro život, 10. Rodina a trvalé hodnoty. Kdo máte o tyto pozice (na bázi dobrovolnictví – členství ve Spolku není podmínkou) zájem? Můžete se přihlásit mailem na ing.florian@gmail.com, a to do konce června. Termín není konečný, chceme ale ještě před prázdninami vědět s kým můžeme počítat. Reagovat můžete také ihned přímo v tomto chatu.
09:57:09 - Florian: Bude po desáté hodině, kdy zpravidla probíráme téma příštího chatu. Abychom letos vyčerpali všechny tematické okruhy POR a mohli se na diskusní chaty předem připravit, stanovili jsme na schůzi Spolku 5. června jejich poprázdninový harmonogram. V době prázdnin se zaměříme na organizační otázky. Tématem chatu 18. září bude "Rodina a prostředí pro život (trvale udržitelný rozvoj)". Další témata: říjen "Rok 2012 - Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity", listopad "Rodina a media", prosinec "Rodina a trvalé hodnoty". Chcete tato témata ještě obohatit?
09:56:50 - Nick: Velkou otázkou jsou důvody, které vedou mladé lidi k tomu, že neuzavřou sňatek, vytvoří "rodinu" ze které mohou zdánlivě bezbolestně kdykoliv vystoupit ...
09:56:42 - Sladký: Myslím, že muž je obecně spíše v nevýhodě, když se zaváže ženě, že se bude v budoucnu starat, jak nejlépe umí a když to nakonec nedopadne se vztahem dobře, většinou je to právě on, kdo odejde ve všem poražen. Děti, finance atd. To by mohlo být určitě i jinak, ne?
09:55:56 - Moravan: Florian: Ad Pavel Perout. Zveme ho i jeho lidi do pracovního týmu POR 1-10. Nabízíme své zkušenosti, vědomosti i kontakty.
09:54:24 - Lucie, Síť MC: Rovněž se musím omluvit, že opouštím diskusi o chvilku dřív. Doufám, že se podobné iniciativy budou opakovat. Hezký den.
09:53:20 - Florian: Chtěl bych Vás seznámit se stanoviskem Ing. Pavla Perouta, starosty města Rájec-Jestřebí (cca 3760 obyvatel), kterým reagoval na pozvání na chat: "Problém otcovství a stabilní rodiny spočívá hlouběji než se obvykle očekává. Kořeny jsou možná ve schopnosti přijmout odpovědnost za sebe a druhé – rodinu. Přijmout to, že když se muž stane tátou, tak je normální vzdát se svých požadavků ve prospěch někoho blízkého. Možná i očekávání naší doby, kdy hlavním kritériem nebude tlak na každoročně rostoucí výkon a výsledky, ale přiměřený a udržitelný rozvoj. Třeba se rodina stane i ve společnosti hlavní a oceňovanou jednotkou, kde muž bude mužem a žena bude ženou …"
09:52:27 - Moravan: Lucie a MC - Skvělá práce. Doporučujeme koordinaci s naším POR 1-10.
09:51:08 - Moravan: Sladký: Velké téma, kterému se v POR věnujeme od začátku. Na všech úrovních. Ale je nás málo. A nešťastných DĚTÍ, které potřebují oba rodiče je tolik. A stále přibývají. Legislativa dělá skoro nic (Justice, OSPODy, "rozvodový průmysl")
09:49:45 - Lucie, Síť MC: Co se týká mezigenerační komunikace, Síť MC zaštiťuje ještě kromě kampaně Táta dneska frčí i kampaň Křídla a kořeny naší rodiny, která je zaměřená právě na mezigenerační propojení.
09:49:39 - Novotná: Omlouvám se, musím odejít. Přeji všem hodně štěstí a vstřícné zastupitele měst a obcí při aktivitách pro kteroukoliv část rodiny.
09:48:02 - kultura: Komunikace - setkávání je určitě důležité, i když v dnešní době je těžké lidi "vylákat ven" do veřejných prostor.
09:47:45 - Sladký: Včera jsem ve zprávách zaznamenal názory mužů, kteří nesouhlasí se zaběhlým postupem při svěřování dětí do výchovy matkám, ať už ze strany sociálních pracovníků, či soudců (soudkyň). Děje se v tomto smyslu nějaký hmatatelný pokrok?
09:46:44 - Moravan: Tomiczek: Komunikace mezi školami a rodinami - je veledůležitá (POR 3).
09:44:58 - Moravan: Tomiczek : Mezigenerační komunikace je klíčová. Vyžaduje přebytek EMPATIE, která většinou v dnešní ego-společnosti schází.
09:43:50 - Tomiczek: Omlouvám se, za chvíli máme vyhodnocení soutěže ve sběru papíru mezi školami, kterého se musím zúčastnit.
09:43:04 - Moravan: Florian: ŠOV Vlašim a Média. Stačila Tisková konference. To našim aktivitám citelně schází!
09:41:18 - Florian: Moravan: Jen doplňuji, že setkání ve Vlašimi nebylo zvláště medializováno – bylo určeno dovnitř našeho Spolku a venkova.
09:41:09 - Moravan: Tomiczek: FB - mám jiné zkušenosti. Je důležitý. Vyžaduje ale pevnost filozofie, technické dovednosti a všeobecné znalosti - tedy pro manažery prorodinných aktivit.
09:40:14 - Tomiczek: Potvrzuji názor potřebnosti být spolu mezigeneračně, společné setkání z různých skupin apod.
09:38:48 - Nick: Důležité je nabídnout lidem možnost setkat se, umožnit jim vzájemnou komunikaci, sociální interakci.
09:38:44 - Moravan: Sladký : <společnost mužů> otců není jednorázová akce. Propojování je náročné, blokuje je neznalost a nezájem.
09:38:09 - Florian: Moravan: Školy obnovy venkova (ŠOV) jsou formální instituce i neformální seskupení např. kolem obce, napomáhající osvětě na venkově, a to od svého vzniku zejména ve prospěch realizace Programu obnovy venkova (gestor MMR, později kraje), nyní evropských projektů. Na pravidelná roční setkání zveme obce i další zájemce (pozvánka na poslední setkání viz www.spov.org/aktuality/10-rocnik-celostatniho-setkani-skol-obnovy-venkova-ve-vlasimi-14--15-cervna-2012.aspx).
09:37:30 - Tomiczek: Moravan: Facebook má bohužel i stinné stránky, k masové propagaci, dle mého názoru, není vhodný.
09:36:31 - Novotná: Tak to je dobré, že má více skupin stejné cíle. Nám jde hlavně o to nabídnout také rodinám společný čas. Většinu běžných aktivit totiž navštěvuje pouze jeden rodič s dítětem či dětmi.
09:36:21 - Sladký: Jako bývalý otec na rodičovské dovolené jsem nejvíce postrádal společnost mužů. Myslím, že jednorázová akce může maximálně chvilkově potěšit.
09:36:16 - kultura: K zapojování rodiny: Myslím, že mateřská centra již dávnou nejsou jen "mateřská" i u nás koncipujeme programy pro celé rodiny.
09:35:24 - Moravan: Facebook hodně používá středoškolská mládež. Velmi nám záleží na komunikaci s ní.
09:33:53 - Novotná: Facebook nevyužíváme.
09:33:40 - Novotná: Letošní rodinný den, který máme v neděli, bude také pojat tak, aby mohli sbírat body jak děti, tak jejich dospělý doprovod.
09:33:30 - kultura: Facebook - využíváme - máme tam i celoroční programy - ale myslím že u nás na malém městě více fungují osobní pozvánky.
09:32:56 - Novotná: Loňský Den otců byl v našem MC velmi vydařený. Byla to akce menšího druhu, spíš v rámci programu MC. Otcové a dědečci plnili úkoly s dětmi a získávali body. Užasná byla jejich nadšenost a soutěživost.
09:32:34 - Moravan: Novotná: Zapojovat celou rodinu celoročně. To je úkol Církve. Má to ve své agendě.
09:30:53 - Moravan: Všichni: Kampaň - Jak využíváte sociální síť (facebook)?
09:30:17 - Florian: Ještě technická poznámka. Pokud se nezapojíte do diskuse déle než asi 15 až 20 minut, systém Vás automaticky odpojí a museli byste se znovu přihlášit. Zkuste proto všichni říct alespoň něco o sobě a pokud možno reagovat na nadhozené otázky – zajímají nás zejména Vaše dobré příklady práce s rodinami.
09:29:58 - Novotná: Souhlasím s Nick i Kultura. Osobně si myslím, že je důležité zapojovat celou rodinu celoroločně. 
09:29:54 - kultura: Za MC Pampeliška mohu taky říct, že vzrůstá počet otců, kteří se účastní programů i mimo kampaň - dalo by se říct, že u nás jsou otcové běžnou součástí návštěvníků.
09:29:44 - Moravan: kultura: OK
09:29:38 - Lucie, Síť MC: Nick: To je dobře. Kampaň má upozornit, motivovat širší veřejnost, která má tendence opomíjet a zapomínat.
09:28:11 - kultura: Myslíme, že pojmout oslavu Dne otců jako nějaký veřejný "happening" nebo akci které se může zúčastnit široká veřejnost, je dobrá cesta - dozví se o tom tak nejvíce lidí, u nás vždycky moderátor akce připomíná, o co se jedná. Proč se připojujeme, co slavíme, dáváme reklamní upomínkové předměty.
09:27:33 - Nick: MC Andílci v Hrotovicích v rámci svých pravidelných aktivit zvyšuje návštěvnost otců i mimo program kampaně.
09:26:52 - Moravan: Florian: Setkání ŠOV ve Vlašimi. OT- Jaká byla medializace akce? Vědí vůbec zodpovědní v regionech 1. Co je ŠOV? 2. Jak funguje? 3. Jak je mohou podpořit ? Totéž i Média.
09:25:02 - Lucie, Síť MC: Akce, které MC v rámci kampaně Táta dneska frčí, jsou nejrůznějšího druhu. Od sportovních soutěží, po různé výlety do přírody či návštevy hasičáren, koňských farem, ale i tvořivé dílny a fotografické výstavy.
09:24:44 - Florian: Nick: Město Hrotovice má 1800 obyvatel a paní Škodová je starostkou. Děkuji Vám, že jste se k našemu chatu připojila.
09:23:40 - Moravan: Alkohol: Klima ve společnosti není příznivé pro náš Program. Apel na Média a Poslance a Vládu je nutný.
09:23:01 - kultura: V Březnici MC Pampeliška pořádá mnoho akcí pro děti i rodiče, provozuje hernu, která je volně přístupná všem každý den dopoledne, odpoledne probíhají různé kroužky a kurzy. Do kampaně Táta dneska frčí jsme se zapojili již asi potřetí - pokaždé jsme zorganizavali nějakou akci, které se mohli účastnit
09:21:59 - Florian: Mám ještě jednu otázku. V rámci, na minulém chatu avizovaného, 10. setkání škol obnovy venkova ve Vlašimi nám bylo představeno Rodinné centrum Světýlka, které ve Vlašimi provozuje na základě živnostenského listu Centrum denní péče pro děti od 2 let. Jsou takové aktivity běžné i jinde?
09:21:53 - Moravan: Tomiczek <Alkohol a zdraví>: Zúčastnil jsem se semináře v PS PČR 6.6. Přítomen pan ministr Heger. Neměl jsem dobrý dojem, že se rozumí tomu, kde je jádro věci. Vystoupil jsem s příspěvkem.
09:21:52 - stridavka: Článek o oslavách v Praze a v Brně bude v nejbližších dnech na našem portálu www.stridavka.cz.
09:20:25 - stridavka: Spojování Dne otců s alkoholem není vhodné a degraduje jej, podobně jako by byl takto spojován Den matek.
09:20:07 - Sladký: Občanské sdružení Dehet ve spolupráci s Kulturním zařízením Kadaň uskutečnilo dne 17.6.2012 oslavy Dne otců. Na programu byla velká turisticko vědomostní hra vícegeneračních družstev.
09:19:37 - Nick: Dobrý den, jmenuji se Hana Škodová, zastupuji město Hrotovice, kraj Vysočina, podporujeme činnost MC Andílci, které pořádá spoustu smysluplných akcí pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.
09:19:01 - stridavka: V Praze šlo o setkání, slavnostní průvod a hry pro děti, v Brně spíše o hry pro rodiče s dětmi.
09:18:54 - Lea: Dobrý den, jmenuji se Leona Burkoňová a zastupuji zde mateřský klub Junior Chotěboř. Chotěboř má cca 9000 obyvatel.
09:18:35 - Moravan: DO - SZR (syndrom zavrženého rodiče). Jak to změníme? Co s Legislativou a se srozumitelností ?
09:18:24 - stridavka: Dobrý den, podíleli jsme se na dvou oslavách Dne otců - v Praze a v Brně.
09:18:15 - Tomiczek: Jsem předseda krajské organizace SPOV a starosta obce Třanovice. Mám dotaz na všechny: Jaké máte zkušenosti s organizováním Dnů otců a doprovodné jevy jako je alkohol apod.?
09:17:53 - Novotná: Ovšem tím, že jsme město menší velikosti je to asi jednodušší.
09:17:34 - Novotná: Osobně vlastně zastupuji i MC Kocourek. Město podporuje činnosti MC Kocourek celoročně, což je důležité. V případě větších akcí pro veřejnost s městem vždy spolupracujeme, respektive s kulturní komisí. Pan starosta se aktivně akcí zúčastňuje.
09:14:05 - Michal Ulvr: Jako družstva, spojené komunity rodin co se podporují a tak dále.
09:13:57 - kultura: Dobrý den, Petra Bartoníčková, zastupuji Město Březnice, velikost 3 500 obyvatel, jih Středočeského kraje a se mnou u jednoho počítače je paní Dagmar Nesvedová, která zastupuje MC Pampeliška. Rády se zúčastníme dnešní diskuse.
09:13:47 - Sladký: Radka o.s. je sdružením, se kterým obec úzce spolupracuje při řešení problémů v rodinách. Na úrovni lokálního partnerství, spolupracuje kadaňský OSPOD. Do budoucna se plánují případové konference s účastí všech subjektů s možnostmi problémy rodin řešit.
09:13:46 - Moravan: Kadaň a další obce: Jak vás v souvislosti se Dnem otců (DO) podpořili starostové, zastupitelé a Církve?
09:13:06 - Michal Ulvr: Jmenuji se Michal Ulvr a jsem organizátor komunitního sdružení AKORN www.akorn.cz "Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní". Jsem z Prahy, ale zajímám se proto, protože začínám nabírat další členy a máme zájem o venkov a práci na venkově.
09:12:52 - Iva: Dobrý den, jmenuji se Iva Menclová zastupuji MC Studánka Zličín. Spolupráce v naší městské části funguje velmi dobře, s obci i se všemi spolky v obci. Víkendovou akci zaměřenou na Den otců jsme pořádali poprvé. Nebyla tak masová, jako jsou jiné akce, o to příjemnější.
09:11:15 - Moravan: Den rodiny: 15. května. Jiné zaměření, než Den otců. Ale vhodná příležitost pro komunikaci.
09:10:11 - Florian: Do dnešní diskuse můžete vstupovat všichni, jen se, prosím, vždy při prvém vstupu představte a uveďte obec, odkud jste a organizaci, kterou zastupujete nebo jejímž jste členem/členkou. Očekáváme, že se podělíme zejména o pozitivní zkušenosti z práce s rodinami v obcích a městech, byť by naše téma přesáhly. K paní Novotné: Město Březová nad Svitavou má skoro 1800 obyvatel. Působí tam MC Kocourek.
09:09:53 - Florian: Sladký: Děkuji za Vaše představení, já jen doplňuji, že město Kadaň má cca 17 900 obyvatel, že se v minulosti úspěšně zúčastnilo Soutěže historických měst (obdoba soutěže Vesnice roku). Rodinou se tam zabývá Radka o.s. – zkratka Rodiče a děti Kadaně. Jaký je v péči o rodinu podíl města?
09:08:58 - Moravan: Téma obrovské, spojme se! Funguje to?
09:08:20 - Michal Ulvr: Dobrý Den.
09:07:49 - Novotná: Dobrý den, jmenuji se Kateřina Novotná a jsem tu jako zástupce města Březová nad Svitavou. V letošním roce nebyl v našem městě speciální Den otců. Máme zde akci zaměřenou na celou rodinu. Důvodem je hlavně časová vytíženost ve víkendových akcích.
09:07:49 - Moravan: Otcové otců - dědové. Úcta ke stáří. Láska v rodině. Samé náměty pro Média, Církev, Stát.
09:07:33 - Lucie, Síť MC: Byla vydána tisková zpráva a rozeslána do celorepublikových médií. Jednotlivá MC mají svojí prezentaci na vlastní zodpovědnost. Vyšly tak různé články v lokálních médiích, byly vyvěšovány plakáty apod.
09:05:53 - Lucie, Síť MC: Letošní ročník je však specifický zaměřením i na otce-dědy – v rámci Evropského roku aktivního stárnutí.
09:05:25 - Moravan: Lucie: 26 MC - skvělé. Jaká byla mediální prezentace. A co Starostové?
09:04:47 - Lucie, Síť MC: A motivovat otce k většímu zapojení do aktivit MC.
09:03:47 - Moravan: Den otců - symbol zavrženého rodiče (otce). Chceme ho vrátit rodině a společnosti.
09:03:20 - Lucie, Síť MC: Cíl byl stejný jako v minulých ročnících. Upozornit na důležitost otce nejen v rodině, ale i ve společnosti.
09:02:24 - Sladký: Dobrý den, jmenuji se Sladký a jsem sociální pracovník ve městě Kadani.
09:02:21 - Florian: Zvolené téma mělo také umožnit pokračování diskuse k tematickému okruhu Rodina a vzory spolkového Programu obnovy rodiny (POR). Na dnešní chat jsme pozvali jak představitele rodinných/mateřských center, tak představitele obcí, které se do kampaně letos nebo v minulosti zapojily.
09:02:19 - Lucie, Síť MC: Dobrý den. Letošní kampaně se zúčastnilo 26 MC.
09:01:48 - Michal Ulvr: Dobrý den.
09:01:25 - Moravan: Zdar dnešnímu 12-tému chatu (POR 6). Dobrý den všem.
09:01:06 - Michal Ulvr: Dobrý den....
09:00:32 - Tomiczek: Přeji pěkný den.
09:00:09 - Florian: Nemešová: Podle závěrečných zpráv se kampaně v roce 2010 zúčastnilo 57 rodinných/mateřských center, v roce 2011 51 center, víte už kolik jich bylo letos? Jaký byl cíl kampaně a jaký byl její věcný obsah? V čem vidíte důležitost Dne otců a proč si ho máme připomínat?
08:59:01 - Florian: Vážené kolegyně a kolegové, členové Spolku pro obnovu venkova, dovolte mně, abych vás přivítal na dnešním diskusním chatu na téma "Táta dneska frčí", což je i název stejnojmenné kampaně. Chat jsme připravili ve spolupráci se Sítí mateřských center, a proto vítám koordinátorku kampaně paní Lucii Nemešovou. Na ni budu směřovat také první otázky.