SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

6. prosince 2011

Záznam chatu na téma Komplexní řešení demografického problému - vize a realita

Hostem chatu k Programu obnovy rodiny 6.12.2011 na výše uvedené téma byl Ing. Ivo Patta. Příští chat, zaměřený na Národní koncepci rodinné politiky, se uskuteční třetí lednové úterý tj. 17.1.2012 v 9 hodin.
 
 
Záznam
chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ze dne 6. prosince 2011
 
 
Web pro příští chat 17. ledna 2011 v 9 hodin: www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
 
 
10:29:58 - Patta: Pokud již nikdo nemá další otázky, tak se také rozloučím. Všem hezký den a mnoho trpělivosti při prosazování potřebných nových, systémových přístupů.
10:29:15 - Moravan: Kolínská: Souhlas. Myšlenky jsou samy o sobě silou. Jen třeba je dávat"na stůl", prakticky - otevíráním se vnitřního člověka (95% našeho BYTÍ).
10:28:34 - Patta: Richard Sulík je v mnohém obdivuhodný. Je to jakýsi D´Artagnan mezi ekonomy. Bohužel je to ale také jen jednooborový specialista, což na pochopení celé šíře problematiky reforem nestačí.
10:27:43 - Florian: Přidržel bych se spíše toho "něco s tím udělat" (třeba nemusíme tlačit "silou", ale tlačit musíme). Přeji všem příjemný den a nashledanou.
10:26:55 - Moravan: Nebát se a nekrást. Ti co kradou, to dělají právě proto, že se bojí. Nashledanou na Facebooku.
10:26:40 - Patta: Jan Keller je sólista, v tom máte pravdu. Jan Keller je ale také člověk, který splňuje kritéria víceoborového přístupu k problematice reforem. Je sice sociolog, ale vystudoval historii a sociologii až v době, kdy měl již vyvinut kritický přístup k pravdám hlásaných kantory.
10:26:30 - Rut Kolinská: Moravan: Přiznám se, že v našem sekularizovaném světě nevidím cestu v prosazování trojpilíře RODINA-CÍRKEV-STÁT. Po ovoci poznáte je - církev by měla být otevřená, ale nesmí "tlačit silou".
10:24:54 - Moravan: Jednoznačně: Jít, i proti větru. Příkladem je už zmiňovaný Richard Sulík a jeho parta.
10:23:16 - Patta: Co s tím. Máme vždy na výběr dvě možnosti. Snažit se s tím něco udělat, což dělám od r. 2002. Nebo to nechat vyhnít. Ve chvíli, kdy sociální systémy zkolabují, teprve se všem rozsvítí. Ukáže se totiž holá pravda a ta jednoznačně říká: kdo vychoval řádně děti k práci a povinnostem, bude mít i po zhroucení sociálního státu zabezpečené slušné dožití. 10:23:15 - Moravan: Jan Keller je taktéž sólista. O ostatních "vědcích a badatelích" - nemluvě.
10:22:59 - Zajíček: Hodina: Ta diskuse by měla být na této platformě chatu, viz návrh pana Floriana.
10:21:36 - Moravan: Patta: RODINA není prioritou ani resortně, už vůbec ne nadresortně. NERV - RODINA netvoří jednu z komisí. Věhlasný Tomáš Sedláček taktéž nereaguje.
10:20:43 - Florian: Myslím, že nastala chvíle, kdy mohu poděkovat našemu hostu Ing. Pattovi i všem přítomným za účast a zajímavou diskusi. Sejdeme se na příštím chatu na téma „Národní koncepce rodinné politiky“ třetí úterý v lednu tj. 17. ledna 2012 v 9 hodin ráno u svých počítačů. Všem také přeji krásné vánoce a úspěšný Nový rok.
10:19:54 - Florian: Opravdu to není jednoduché, ale chceme-li realizovat náš Program obnovy rodiny, musíme se tím (a nejen my) prokousat.
10:19:22 - Patta: Pan prof. J. Keller pak tím, že trpělivě, po několik týdnů se mnou po e-mailu probíral moje reformy, důchodovou a sociální.
10:19:16 - Moravan: Kolínská: Souhlas. Holisticky - Trojpilíř funkční společnosti RODINA-CÍRKEV-STÁT je před zhroucením. Soběstřednost a atomizace jsou homeostatické. Co s tím?
10:18:22 - Patta: Florian: Není to vůbec jednoduché, protože se jedná o systémový víceoborový přístup, který jediný vede k výsledku. V tom mi hodně pomohli profesoři M. Potůček tím, že mi oponoval moji důchodvou reformu a navedl mne na další cestu za reformou sociální.
10:17:03 - Florian: Kolínská: K roku 2012 jako roku aktivního stáří bychom se mohli zaměřit na únorovém chatu. Souhlasíte? Co ostatní k návrhu na příští chat?
10:16:44 - Moravan: Kolinská: Rok 2012 je prognózován jako rok možná i globálních katastrof. To není strašení. A my jsme stále na začátku - v otázce sesíťování.
10:16:19 - Zajíček: Diskusi na téma Podpora rodin s dětmi vítám. Najdete ji na stránkách MPSV.
10:15:59 - Rut Kolinská: Dnešní uspořádání společnosti už asi neumožní celkové zrušení státu jako mezičlánku, ale je třeba hledat optimální cestu, ale tu nelze vnímat jen ekonomicky.
10:14:51 - Florian: Myslím, že nám nezbude, alespoň těm, kteří se na chatu scházíme, více studovat názory druhých, což nám dopomůže aspoň v našich hlavách nalézt konsensuální "komplexní řešení".
10:14:20 - Moravan: OTÁZKA všem: Co s "čokebysmem a jetřebismem". Jak zrealizovat to, na čem se 100% shodneme, alespoň z 80-ti %?
10:12:24 - Hodina: Podle mne to není postoj na druhé straně, ale podobný, jen bez zbytečného mezičlánku.
10:12:11 - Moravan: Kolínská: Není to naivní, ale holistické. Neoliberály to nezajímá. Viz protagonisty PS a boje mezi nimi. Nemají zájem. My nemáme čas (senescenčí Evropa v ohrožení).
10:12:06 - Patta: Rut Kolínská: Samozřejmě máte pravdu. Je třeba změnit přístup a to z monetárního, který nám vnucují ekonomové na lidský, na kterém bohužel zcela selhali sociologové.
10:11:29 - Florian: Kolínská: Není to naivní, je to nutné. co mně zaujalo právě na článcích a studiích Ing. Patty je, že se pokouší tyto pohledy propojit. Na druhé straně je postoj pana Hodiny, jestli toho státu není moc.
10:11:01 - Rut Kolinská: Rok 2012 je mezinárodním rokem aktivního stáří, bylo by dobré toho využít.
10:10:22 - Patta: Podrobněji se tím zabývám v Britských listech v článku. Reformy, aneb ekonom za 18 a sociolog za 20 bez dvou.
10:09:52 - Moravan: Dr. Macela byl pozván. Nepřišel. O schůzku s p. ministrem Drábkem jsem požádal. Odpověď zatím nemám.
10:09:20 - Rut Kolinská: Dnešní hodnotový žebříček staví na výkonu, krátkodobém ekonomickém efektu zejména pro jedince.Je nesmírně důležité prosazovat sounáležitost generací a lidí na okraji společnosti. Jakkoliv se zdá, že to je naivní.
10:07:37 - Patta: Ten nezájem ze strany sféry PS je zejména nepochopením problematiky. Mnozí, včetně poslanců a dokonce prokazatelně soudců Ústavního soudu v Brně, si myslí, že na svůj důchd si ukládají peníze odvodem sociálního pojištění.
10:07:00 - Florian: Protože koncepce byla novelizována v roce 2008 a Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje její další aktualizaci, což není všeobecně známo, navrhuji pozvat PhDr. Miloslava Macelu, ředitele odboru rodiny a dávkových systémů tohoto ministerstva. Uvítám další tématické náměty i návrhy na pozvání konkrétních osob. Co vás napadá?
10:06:59 - Moravan: Florian: OK. Naplňování je klíčové. Máme jasno CO, částečně i JAK. Nejsme sto dostat se přes BARIERY. Co s tím?
10:04:31 - Patta: Moravan: Ohledně soc dem máte bohužel pravdu. Jako kuriozitu mohu dodat, že moje reforma je k dispozici ke stažení právě na oficiálních stránkách sociální demokracie. [PPT] Integrované reformy důchodová a sociální pro Českou republiku.
10:04:07 - Moravan: Bariera - konzumní společnost, tj. NEVĚDOMOST a STRACH. Co s tím?
10:03:19 - Florian: Vždy kolem 10 hodiny upozorňuji diskutující, že je třeba pomalu končit a dávám náměty na příští chat. Dnes v souvislosti se zahájením projednávání Národní koncepce rodinné politiky z roku 2005 ve Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. listopadu t.r., které má pokračovat v lednu, navrhuji zaměřit příští chat na naplňování této koncepce.
10:02:14 - Moravan: Kontinuita rodová a národní - POR 2-10 obsahuje. Prosazování stojí a padá s atomizací aktivit a nezájem o ně ze strany sféry PS.
10:01:44 - Patta: Právě tím, že v reformě důchodové upřednostňuji dřívější odchod do důchodu (podle počtu vychovaných dětí do plnoletosti), otvírám časový prostor prarodičům potřebný na výchovu vnoučat.
10:00:12 - Moravan: SoDem - politikaří, vše negují, odmítají dialog na občanské úrovni.
09:59:29 - Patta: Moravan: Zde jste se dotkl velmi důležité věci a tou je kontinuita rodová a národní. Tu dostane dítě do vínku jen stykem s prarodiči. Píši o tom v již zmiňované přednášce.
09:58:28 - Moravan: Patta. OK. Co s tím ? Jsou autority ve svých PS.
09:57:43 - Patta: Co se týká pana Z. Škromacha, je to problém, opakovaně jsem s ním osobně jednal, bohužel nic nepochopil. Podobně pan ministr Drábek. Mohu jen konstatovat, že oba jsou profesně elektrikáři. O vědecké obory související s problematikou MPSV se nikdy nezajímali.
09:57:15 - Moravan: Daně a Kalousek: Bere prarodičům slevy na cestovném. Odřízne je od vnuků. Tragédie.
09:56:22 - Florian: Patta: Jak váže zřejmě kladný postoj někdejší soc. dem. k pronatalitní důchodové reformě k vyvěšení Vaší prezentace "Integrované reformy důchodová a sociální pro Českou republiku" na webu ČSSD?
09:56:04 - Hodina: Rád bych znovu vrátil otázku "bylinek v pilulce". Slušné dožití dříve děti rodičům zabezpečovaly přímo. Je nutné, aby se na tom přiživoval státní aparát?
09:55:42 - Moravan: Patta: Nám zcela jasné. Ve společnosti neprůchodné. FB - máme skupinu RODINA. Přidejte se.
09:54:58 - Patta: Dále je potřeba zbavit ekonomicky aktivní rodiny stigmatu "soceků", tj. příjemců sociálních dávek. Lze to udělat jednoduše tím, že náklady na výchovu dítěte se zohlední při výpočtu daní.
09:54:04 - Moravan: Kolínská, Zajíček: To děláme intenzívně všichni. Žel, nekoordinovaně.
09:53:24 - Patta: Moravan: S neoliberalismem se potýkáme nejen v právu rodinném, ale i v ekonomice. Tím, že postavíme dítě do role chtěného objektu, protože si uvědomíme, že jedině ono nám zabezpečí slušné dožití z odvodu svého "sociálního pojištění", pak teprve budeme na dobré cestě.
09:50:34 - Moravan: Patta . Doporučujeme úzkou spolupráci s POR 1-10.
09:50:24 - Patta: K mým přednáškám se dostanete snadno. Napíšete do vyhledavače název přednášky a v alternativách si je otevřete. Tato přednáška je např. na: http://kdem.vse.cz/resources/relik09/Prispevky_PDF/Patta.pdf
09:49:26 - Moravan: Škromach - schází nadhled.
09:48:30 - Moravan: Patta: Stávající legislativa - kontinuitní s čepičkovskou (silná residua). Neřeší se. Naopat. Právo rodinné v novém Občanském zákoně - neoliberální. Co s tím?
09:48:10 - Patta: První prorůstová a pronatalitní důchodová reforma již byla v paragrafovaném znění v roce 2005. Velmi ji uvítal pan premiér Paroubek. Dal pokyn k realizaci ministru Škromachovi, který ale nekonal.
09:47:47 - Florian: Patta: Jak se dostaneme k Vaší přednášce "Implicitní dluh..."?
09:46:31 - Moravan: Nadějí by mohla být média. Jsou však ovlivněna KULTUROU SMRTI.
09:46:23 - Patta: Velmi přesně to rozebírám v přednášce "Implicitní dluh důchodového systému a způsoby jeho eliminace". Jiná otázka je slučitelnost se stávající legislativou.
09:44:54 - Patta: Florian: Slučitelnost s vládními reformami neexistuje, protože tyto vycházejí jen z problémů ekonomických a nikoliv z problémů lidí této země.
09:44:42 - Moravan: Florian: Neslučitelné (viz dole).
09:44:12 - Florian: Patta: Díky - odpověď makroekonomická i demografická - která možná dává i smysl 2. pilíři. Je to tak?
09:43:44 - Moravan: Patta: Není politická vůle, i vinou rádců a poradců.
09:42:30 - Moravan: Zajíček: OK. O to se snažíme uvnitř SPOV. Nelze najednou. Problémem je čas. Hrozí nám EUROVAL a krach eurozóny. Města a obce nemají peníze. Výsledek neurčitý.
09:41:56 - Florian: Patta: Děkuji za odkazy na prameny, ostatně zveřejněné na webu SPOV v rubrice Obnova rodiny, reagujte ale prosím, na slučitelnost Vašich názorů se současnou koaliční důchodovou reformou.
09:40:42 - Rut Kolinská: Pan Zajíček to vyjadřuje správně. Je třeba otevřeně šířit osvětu ve svém okolí.
09:40:37 - Patta: Rut Kolínská: Fakta jsou jasná. Za posledních 20 let nám chybí do vyrovnané demografické bilance 1 milion dětí, tj. každé třetí. Abychom se s tím vyrovnali, tj. aby průběžný systém nezkolaboval v době, kdy do důchodu půjdou silné ročníky ze 70 let minulého století, tak musíme bezdětné odklonit do II. pilíře. Podle mých propočtů by se to v současné době podařilo ze 2/3.
09:39:03 - Zajíček: Je obtížné, dělat si ambice na změnu důchodového systému jako první krok, jako důležitější považuji na úrovni rodina, NNO, obce vyvinout snahu, kampaň, programy pro rodiny. Je důležité mezi ně dostat informaci se vší naléhavostí, že ve fertilním věku ženy rozhodují o životní úrovni ve svém stáří a současně, že jsou země, které pro to již něco udělaly. Co pro to můžeme na své úrovni každý udělat? Toto je i moje otázka na pana Pattu, jistě již v tomto kontextu o věci uvažoval. Děkuji.
09:38:37 - Moravan: Kolínská: OK. Co s tím?
09:38:31 - Patta: Pokud si přečtete moji přednášku "Ekonomika rodin a její makroekonomické dopady", tak to s Vámi určitě zatřese. Bohužel nikoliv s tiskem a dalšími médii.
09:38:10 - Florian: Prosím, netřesme národem, ale nechte pana Pattu vysvětlit jeho pojetí (i když je to v krátkých větách, které propustí systém, dost těžké).
09:37:24 - Rut Kolinská: Přiznám se, že mne způsob této diskuse připadá trochu nešťastný. Prosím, zda je možné se soustředit na fakta, o která se můžeme opírat v případných argumentacích v diskusích s představiteli státu. Argumetace založená na tom, že ti a ti rodí a jiní ne, se může stát pouhým výkřikem do tmy.
09:36:31 - Moravan: Patta: Ta idea je zcela srozumitelná. Přijímáme. Otázka: Jak překonat nešťastné myšlení? Jak "Zatřást s národem?"
09:36:24 - Patta: Konkrétně je potřeba udělat dvě věci (a tím se zabývají integrované reformy důchodová a sociální). 1. Zohlednit náklady na výchovu dětí v rodině. Dnes je poměr 80 000 : 11000 korun ročně mezi tím co stojí výchova jednoho dítěte ročně a penězi zohledněnými MF ČR. 2. Převést postupně, během 36 let, tj. sociálně citlivě bezdětné z I. do II. důchodového pilíře.
09:35:55 - Hodina: Vše, co prochází státem, je požíráno různými náklady. Chápu, že asi nejde změnit dnešní systém naráz. Ale neměla by změna cílově směřovat právě k maximálnímu obnovení přímé vzájemné podpory rodiče - děti?
09:34:04 - Moravan: Florian : To je řešení kvadratury kruhu.
09:33:43 - Patta: Důchodový systém je "požíračem nákladů" jen z jediného důvodu. Je v něm stále více bezdětných. Demografickou bilanci v záporných číslech tady máme nepřetržitě již 36 let.
09:33:14 - Moravan: CESTA: Spojit se na bázi komplexního programu. Takový představuje POR 1-10, CÍLE vč. AKTIVIT. Jak sjednotit všechny roztroušené aktivity do POR 1-10?
09:31:47 - Florian: Všichni: Zabývali jste se někdy myšlenkou, co ve společnosti 21. století včetně ekonomické a právní sféry udělat pro zvýšení porodnosti? Co udělat konkrétně?
09:31:27 - Patta: Moravan: Je to velmi těžké a překvapivě z důvodu přístupu velmi vzdělaných lidí, bohužel ale jen jednooborových specialistů. Reformy totiž potřebují systémový mezioborový přístup. Konkrétně u důchodové reformy musíte spojit poznatky z demografie, sociologie, ekonomie a psychologie.
09:31:24 - Hodina: Tzn. že se vracíme ke staré osvědčené přímé a vzájemné podpoře rodiče - děti, ale prostředníkem (a požíračem nákladů) je důchodový systém.
09:30:24 - Hodina: Tak, jako se ledaskde vracíme k přírodním zákonitostem, ale užíváme třeba bylinky v pilulkách místo opravdových, nebyl by takový důchodový systém také bylinkou v pilulce?
09:29:52 - Florian: Patta: Díky, zkusíme to někde na internetu najít (nebo nás, prosím, nasměrujte) a publikovat na našem webu.
09:29:47 - Moravan: Fertilita u muslimů je řádově 8,0. Totéž podobně u Cikánů. Odborná veřejnost, poradci, politici - toto neřeší. Co s tím?
09:27:31 - Patta: Florian: Světýlkem na konci tunelu se stala výzkumná práce autorů M. Boldrin, M. de Nardi a L. Jones, kterou nazvali Fertilita a penzijní systém. Publikoval ji National Bureau of Economic Research v únoru 2005. Právě zde je důkaz, vytrvale současnými evropskými demografy popíraný: "Pokud v průběžném důchodovém systému je minimální nebo žádné zohlednění počtu odchovaných dětí, je masivně negativně korelován s porodností. Efekt je dokonce takový, že je schopen vysvětlit 80 procent pozorované hodnoty rozdílů v porodnosti napříč různými zeměmi".
09:27:06 - Florian: Technická všem: Když dáte jmenovitou otázku na hosta pomocí "padacího mostu", ostatní ji nevidí a pak ztrácí souvislosti.
09:26:25 - Moravan: Florian, Patta: POR 1, cíl 3 toto řeší. Jak jej prosazovat v atomizované, nevědomé společnosti!?
09:25:36 - Patta: Rilian: Prosím, sociálně vyloučené není potřeba uvažovat z hlediska I. důchodového pilíře a to ze dvou důvodů. Jednak nesplní dobu zaměstnání přes 25 let a výhledově přes 35 let, jednak jejich děti jsou z hlediska nákladů vychovávány na státní útraty, resp. útraty daňových poplatníků.
09:24:24 - Florian: Co by se pro to mělo udělat?
09:23:55 - Florian: Patta: Prosím, vraťte se k mým otázkám reálnosti Vámi uvažovaného radikálního zvýšení natality při "komplexním řešení" a slučitelnosti oficiální důchodové reformy a Vašich návrhů, třeba i v budoucnu.
09:23:27 - Moravan: SOCIOLOGOVÉ: Chybí takoví - typu Tomáš Bahounek. Je však pro smích. Konflikt VĚDA-NÁBOŽENSTVÍ. Co s tím?
09:22:55 - Patta: Florian: S politiky se snažím spolupracovat od roku 2005. Dokonce jsem čistě kvůli reformě důchodové kandidoval na podzim 2006 do senátu za stranu 4vize.
09:21:57 - Moravan: Z politiků nejdál dospěl Richard Sulík: Ne zachraňovat Státy, ani banky, ale střadatele. Zatím na to nikdo neslyší. Co s tím?
09:20:41 - Patta: Moravan: Dalším problémem jsou sociologové, kteří selhali v 60 letech minulého století na Květinových dětech v USA a pokračovali do slepé uličky s pojmem Sociální kapitál.
09:19:20 - Moravan: Trojpilíř RODINA-CÍRKEV-STÁT je před zhroucením. Co s tím? Jak kvalitativně zlepšení prosadit?
09:19:04 - Patta: Moravan: Možná, že Vás šokuji, ale ve skutečnosti to není problém. Problém z toho účelově dělají bankéři s uplatňováním jejich bankovního produktu "Penzijní fondy".
09:18:08 - Florian: Patta: V poslední době jste zejména na webu Britské listy a vlastních webových stránkách www.demografie.cz publikoval řadu článků k chystané důchodové reformě. Jak je tato reforma slučitelná s Vašimi návrhy a jak souvisí nebo spíše mohla by souviset, kdyby politici chtěli. Jak s nimi spolupracujete - viz prezentace Vašich názorů nebo Vaše korespondence s poslanci a senátory.
09:17:41 - Rut Kolinská: Děkuji za poklonu. Pravda už dlouho razím, ale neúspěšně téma souvislosti investice rodičů do dětí a následnému přerozdělování daní, které pak děti jako plátci daní v dospělosti platí.
09:17:26 - Patta: Florian: Tím pojištěním. Je samozřejmě třeba, aby si bezdětní naspořili na stáří peníze a nechtěli je jako důchodci od dětí těch druhých (de facto mohou požadovat jen 20%, kterými přispějí na výchovu dětí těch druhých).
09:17:19 - Hodina: Taktéž dobrý den všem.
09:17:12 - Moravan: Patta: Natalita je v depresi v celé Evropě Francie 1,8. Jak, abychom právě my byli výjimkou?
09:16:52 - Zajíček: Dobrý den, zdravím všechny účastníky diskuse.
09:14:39 - Moravan: Dobrý den vespolek.
09:14:00 - Florian: Jenom to by pomohlo ke zvýšení porodnosti a dosažení kolem 2,1 dítěte na průměrnou ženu?
09:13:06 - Patta: Dobrý den paní Rut, Vaše iniciativy jsem sledoval velmi pozorně a také jsem je velmi přivítal. Dokonce jsem je zařadil do svých reformních úvah.
09:12:10 - Florian: Pokud jsem četl Vaše články, čiší z nich představa, že demografické problémy se dají řešit nepřímou podporou tak, že se přijme úzus, že mít děti (kteří přispějí do systému na své rodiče - důchodce) je standard, a kdo je nemá, měl by se na důchod z větší části sám pojistit.
09:11:20 - Patta: Hlavní problém trvale udržitelného systému je poměr mezi plátci a příjemci. Monetární přístup nám říká, že si máme na stáří ušetřit sami. Můj přístup říká, proč si mají na stáří šetřit ekonomicky aktivní rodiče dětí, když právě prostřednictvím dětí investují do své důchodové budoucnosti.
09:10:16Rut Kolinská: Dobrý den vinšuji ze Sítě mateřských center!
09:08:28 - Patta: Proto ve zmíněné studii reflektuji na demografický problém a snažím se jej řešit jinou než monetární cestou.
09:07:10 - Patta: Základní myšlenkou, která mne provází od r. 2002 je najít takovou variantu důchodového systému, která by byla trvale udržitelná.
09:04:44 - Florian: Patta: Co je základem zmíněné studie z roku 2007?
09:02:51 - Patta: Pro začátek něco o mně: Profesní životopis: Po maturitě půl roku kontrolor součástek do leteckých motorů v Avii Letňany. Následně přijetí na Vysokou školu zemědělskou v Praze Suchdole. Po VŠ půlroční praxe v KOOSPOLU. Čtyři roky technik v zemědělství. Čtyři roky technolog v Zemědělském zásobován a v r. 2002, v 54 letech, jsem začal navštěvovat přednášky na FSV UK a následně jsem se systematicky věnoval problematice průběžně financovaných systémů sociálního státu (důchodový, zdravotní).
09:02:39 - Florian: Začal bych otázkou na našeho hosta: Je o Vás známo, že jste vystudoval Zemědělskou univerzitu a v zemědělství jste také pracoval. To je našemu Spolku pro obnovu venkova velmi blízké. Pak jste, myslím, učil a po sametové revoluci jste se nejprve profiloval jako ekolog a pak jste se v dalším studiu vrhl na demografii a sociologii. Proč?
09:02:19 - Florian: Jako hosta vítám Ing. Ivo Pattu, autora studie "Komplexní řešení demografického problému" z roku 2007, podle níž jsme dnešní chat nazvali s dovětkem "- vize a realita".
09:01:58 - Florian: Po předešlých tématech k podpoře rodin na úrovni obcí, tvorbě prorodinných aktivit obce a novému občanskému zákoníku se dnes dostáváme k demografii a rodinné politice z pohledu makroekonomie a důchodové reformy.
09:01:26 - Florian: Než se sejdeme, upozorňuji ty nové, že z chatu je po opravě překlepů a gramatických chyb pořízen záznam, který vyvěšujeme na www.spov.org .
09:00:06 - Patta: Dobrý den všem. Jdu do toho a těším se na otázky.
08:59:24 - Florian: Vážení kolegové a kolegyně, dovolte mně abych Vás přivítal na dnešním 4. chatu Spolku pro obnovu venkova, zaměřeném na rodinu, který se uskutečňuje od září v dopoledních hodinách s měsíční frekvencí, zpravidla každé třetí úterý v měsíci. Předtím v srpnu se uskutečnili ještě 4 chaty, převážně zaměřené na tehdy (s ohledem na program Parlamentu) aktuální střídavou péči.