SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

15. listopadu 2011

Záznam chatu ze dne 15.11.2011: Rodinné a závazkové právo je v novém občanském zákoníku budováno na principu kontinuity

Chatu k novému občanskému zákoníku se účastnil náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.d. Příští chat, plánovaný na třetí prosincové úterý tj. 20.12.2011 v 9 hodin, se z důvodů přesunu valné hromady Spolku pro obnovu venkova ČR na tento den konat nebude.
 
 
Záznam
chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ze dne 15. listopadu 2011
 
 
10:21:27 - Moravan: Do té doby, nashledanou na facebooku. MK
10:21:21 - Hodina: I vy! Všem vše dobré!
10:20:52 - Rut Kolinská: Děkuji za příležitost být při diskusi. Mějte příznivé dny!
10:20:27 - Florian: Na shledanou na dalším chatu 20. prosince, téma bude zveřejněno na webu SPOV ČR.
10:19:38 - Moravan: Korbel: OK, podvečerní, třebas do rána. Děkujeme.
10:19:19 - Florian: 6.12. by mohlo být setkání malého formátu (střet ze schůzí), na kterém dohodneme jak připravit další. To zkusíme dohodnout telefonicky.
10:18:56 - Moravan: Korbel: Děkujeme, i za slovo muže. Ne tak paní Zuklínové.
10:18:07 - Hodina: Byl by proto vhodnější až podvečerní čas.
10:18:05 - Korbel: OK. Také Vám děkuji za rozhovor, podněty a těším se na viděnou! FK
10:17:51 - Moravan: Korbel : OK, čmt. +421 949 053 966
10:17:26 - Hodina: 6.12. je volební schůze SPOV.
10:17:13 - Florian: Velmi děkuji panu náměstkovi i všem dalším účastníkům a končím dnešní diskusní setkání. Beru za své, že zorganizuji po dohodě s jeho účastníky další, tentokráte osobní setkání. Myslím, že pan náměstek k tomu dnes projevil velkou vstřícnost. Ještě jednou mu děkuji.
10:16:49 - Korbel: Ano. Třeba hned 6.12.
10:15:57 - Moravan: Korbel : Můžeme dohodnout schůzku tvůrců POR s Vámi (6-9.12) ? Pokusíme se zabezpečit medializaci.
10:15:13 - Hodina: Navrhoval jsem uspořádat společnou diskusi, besedu či dokonce seminář na toto téma, souhlasíte?
10:14:26 - Korbel: Těžké téma, dálniční chat má své limity
10:14:00 - Korbel: Ne ne, ale bylo by dobré si o tom pohovořit osobně.
10:13:12 - Hodina: Už jsem si říkal, zda už nemáte našich podnětů plnou hlavu...
10:12:54 - Korbel: Pardon, chvíli jsem měl technické problémy.
10:11:03 - Moravan: Kontinuitu čeho? S rezidui čepičkovské legislativy? Právo+Morálka=Zastupitelská demokracie nefunguje. Funkční RODINA, základní EKONOMICKÝ nástroj prosperity státu. POR nabízí spolupráci.
10:10:15 - Hodina: Včera na konferenci Venkov 2011 dobře pohovořil o POR, uvedl jeho základní myšlenky. Hodně lidí si uvědomilo, jaký je rozpad rodiny problém.
10:08:52 - Moravan: Všem: Omlouvám p. starostu Tomiczka. Díky za jeho práci na Konferenci v Malenovicích.
10:08:45 - Hodina: Nebylo to tu už řečeno? Zachovat kontinuitu...
10:07:56 - Rut Kolinská: A tu se opět nabízí: Jaká byla východiska při tvorbě rodinného práva?
10:07:54 - Hodina: I v rodinném právu by právo mohlo a mělo dát lidem (soudkyním) jasné mantinely. Třeba aby děti nepřipravovaly o výchovu jednoho z rodičů. Nemůžeme se pořád vymlouvat, že to je "o lidech". Pak si ti lidé budou dělat ve svých funkcích, co je napadne...
10:07:03 - Florian: Korbel: pane náměstku, chcete ještě reagovat na některé položené otázky?
10:06:07 - Moravan: Korbel: Ale RODINA nabízí řešení. To není málo. Funkční RODINA základní nástroj EKONOMICKÉ prosperity státu.
10:03:28 - Korbel: Ad náhrada škod: To se Vám povedlo! To kdyby slyšeli civilisté, tak se zhroutí. Náhrada škody je snad nejobtížnější problematikou v soukromém právu vůbec. S rodinou se to nedá vůbec srovnat Rodinné právo není tak o právu, jako spíše o lidech.
10:02:36 - Moravan: Korbel: Můžeme dohodnout schůzku tvůrců POR s Vámi (6-9.12.)?
10:02:17 - Korbel: Ale je to tzv. dispozitivní právo. Nikomu nic nenutí. Použije se převážně jen tehdy, neujednají-li si strany jinak.
10:01:58 - Florian: Já mám jeden dotaz, úplně mimo rodinu. NOZ znovu obnovuje institut vydržení. s tím asi souvisí i užívání nemovitosti (10 let). Není tak ohroženo třeba vlastnictví zahrady, kde jsem pro působení v Praze 20 let nebyl?
10:01:32 - Korbel: 3 tisíce paragrafů je dost, ale NOZ ruší 231 jiných předpisů. Celkový nárůst objemu právní úpravy je asi o 1/5.
10:01:09 - Rut Kolinská: Co se týká škod, tam to asi je podstatně jednodušší, ale obávám se, že v oblasti rodiny nelze pracovat systémem má dáti x dal.
10:00:08 - Florian: Ještě máme tak půlhodinky (pokud pan náměstek ještě jede po dálnici) na poslední dotazy, diskusi nebo polemiku.
09:58:44 - Moravan: 3049 §§ - to je náš společný problém. Sbírky zákonů v časové řadě mají nárůst 1000%. Nelze postavit pevný dům ne reliktech čepičkovského práva. Orbán to už začal řešit.
09:58:13 - Korbel: Ale podívejme se třeba na právo na náhradu škody. Zavádí se odškodnění za zničení věci zvláštní obliby (třeba historické fotografie). Posiluje se náhrada nehmotné újmy. Stanoví se priorita odškodnění za ochranu osobnosti v penězích. Zvyšuje se vydání bezdůvodného obohacení na dvojnásobek tržní ceny. To jsou hodně konkrétní práva pro poškozené a odpovídají jim povinnosti pro škůdce.
09:58:13 - Hodina: Na to, že feministky se snaží si přisvojit celou oblast rodinné problematiky, upozorňuje i americký profesor Stephen Baskerville. Měli bychom si toho být dobře vědomi...
09:57:12 - Moravan: V interpretaci pozitivního práva vágní jsou. Zákon je minimum morálky. Ta zcela absentuje.
09:57:09 - Florian: Vždy kolem desáté se dostáváme k závěru chatu - jaké téma bude příště. Dnes to nenavrhujeme, protože paralelně probíhá jednání k tématu Venkov, tradice, rodina na konferenci Venkov 2011. A i tím tématem na ně, stejně jako na konferenci v Malenovicích určitě navážeme. Dnes víme jediné, že chat bude třetí úterý v prosinci v 9 hodin. Všechny Vás zvu.
09:55:49 - Moravan: Korbel: ČTV slibuje spolupráci.
09:55:35 - Hodina: Korbel: Ano, to je přesně ten problém. Za situace, kdy oba rodiče chtějí a mohou o dítě pečovat. Známe případy kdy Nová odstavila otce poté, kdy o dítě pečoval sám a matka se vrátila z psychiatrie.
09:55:32 - Korbel: To právo, svobody, ale i odpovědnost, nejsou jen vágní pojmy. Jsou to sice jen názvy, ale mají množství projevů v textu NOZ, ale zákon má 3 tis. paragrafů, není to sdělitelné v chatu.
09:54:54 - Moravan: Diskuse: Zkusme ještě i FB.
09:53:57 - Moravan: Korbel: Díky!
09:53:52 - Korbel: Pokud soudce rozhodne o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, vždy tím tak trochu "odstaví" druhého...
09:53:48 - Florian: Snad bychom se mohli navzájem ujistit, že vzájemně najdeme další společná setkání (např. navrhované diskusní setkání nejen po chatu na téma Rodina a legislativa). Můžeme do toho zatáhnout i dnes jmenované odborníky (budou-li chtít).
09:53:24 - Moravan: Korbel: Koordinátor POR, čmt. : +421 949 053 966
09:53:06 - Korbel: Ano, rád to zprostředkuji, zašlete mi pak, co máte. Domluvíme se s p. Florianem.
09:52:24 - Rut Kolinská: Vycházeli tedy tvůrci ze zájmu dát větší svobodu, to však znamená i větší povinnosti, je s tím počítáno?
09:52:03 - Korbel: na NOZ se pracovalo 12 let a poslední 4 roky byl neustále zveřejňován, diskutován a upravován.
09:51:54 - Hodina: Tyto osoby budou nadále ovlivňovat rodinné právo ve feministickém duchu.
09:51:51 - Moravan: Korbel: Oslovit - zkusíte zprostředkovat?
09:51:16 - Hodina: Soudkyně Nová odstavila vícero otců od výchovy dětí. Tyto případy máme zdokumentované.
09:50:24 - Korbel: Ano, to máte asi pravdu. Možná by bylo dobré tím legislativu a exekutivu oslovit. Dostal jsem se k tomu až nyní díky této seanci.
09:50:01 - Moravan: S naším Programem obnovy rodiny pracují pouze starostové a motivovaní občané. Z vrstvy Legislativa; Exekutiva; Justice - téměř nikdo.
09:49:16 - Korbel: A máme jiné? Profesorka rodinného práva a soudkyně Hana Nová je výborná praktička. Nemám z ní pocit, že by komukoliv stranila.
09:48:24 - Hodina: Problém je, že za "odbornice" v rodinném právu se pasovaly feministky typu Hrušákové, o ultrafeministkách z ProFemu, Rosy a podobných organizací ani nemluvě.
09:46:05 - Moravan: Korbel : Jakým právem - stát určuje? V cca 90% řešíme i zde kvantitu. Obsah uniká, anebo se mlží vágními formulacemi (Práva občanů; Větší svoboda).
09:45:53 - Korbel: Legislativní rada pasáž o rodinném právu obsahově nijak neměnila a jak jsem psal, původní návrh autorů vyplýval v zásadě z kontinuity s dnešním stavem. Měnilo se jen to, co odborná veřejnost kritizovala a na čem se shodla. Nevím, nakolik autoři pracovali s Vaším Programem obnovy rodiny, není to všeobecně známá věc.
09:44:34 - Florian: Korbel: Přece jen ještě jednu otázku mimo NOZ. Při formování našeho programu na naší loňské dubnové schůzi vystoupil také Ing. Jiří Fiala, který je předsedou občanského sdružení K213, které si klade za cíl zrušit § 213 trestního zákona. Není souběh tohoto paragrafu a dnešních možností vymáhání dluhů již překonán?
09:42:41 - Moravan: Korbel: Prosím k těm cílům RP, ze kterých vycházela Leg. rada vlády a jaké bylo politické zadání?
09:41:51 - Korbel: Tvůrci NOZ chtěli několik věcí. Především posílit práva občanů a dát jim větší svobodu. To má konkrétní projevy. Například ústup od dosavadního principu absolutní neplatnosti. Dnes Vám stát určuje, co je platné a neplatné, přestože v soukromém styku si to vyhodnocujete jinak. Tak třeba, když uzavřete nájemní smlouvu k bytu ústně, je dnes absolutně neplatná. Přestože ji obě strany plní. A pronajímatel toho pak může využít k vyhození nájemníka bez důvodů.
09:41:26 - Hodina: viz www.domacinasili.eu
09:41:22 - Florian: Korbel: Díky.
09:40:47 - Korbel: Druhý manžel by asi účastníkem být mohl, promyslíme to s legislativou.
09:40:20 - Rut Kolinská: Pane Hodino z jakých dat vychází Vaše tvrzení o domácím násilí? Víte, že se také týká násilí žen na mužích?
09:39:17 - Korbel: Ano, tu hrozbu domácího násilí navrhl vypustit poslanec Benda.
09:38:36 - Florian: To ano, ale proč by to nešlo třeba jako při povolování stavby v době manželství - tam jsou oba manželé účastníci řízení. Navíc problém, který řešili i vrchní soudy jsou s transformací bezpodílového vlastnictví manželů do společného jmění.
09:38:22 - Rut Kolinská: Pane Korbeli, z čeho vycházeli tvůrci občanského zákoníku? Respektive jaké cíle si kladli?
09:37:42 - Moravan: Korbel : Rodina může být oponentem krachujícího EUROVALU. Merkelová: Nejvážnější stav od 2.sv. války. Proč se o funkční RODINU neopřete?
09:37:15 - Hodina: Teprve po zásahu ústavněprávního výboru zmizel z nového občanského zákoníku paragraf dále akcentující otázku domácího násilí. Falešná obvinění z domácího násilí jsou přitom častým prostředkem, jak odstavit otce od výchovy dětí. Ultrafeministická organizace ProFem pořádá příští týden „konferenci“, kde chce takto zneužívanou problematiku domácího násilí ještě více akcentovat. Pane náměstku, uvědomujete si problematičnost Vaší účasti na takové akci?
09:36:59 - Hodina: V té souvislosti mám ještě jednu otázku:
09:36:54 - Korbel: Manželství znamená také společné jmění; a společné jmění jsou i společné závazky. Proto za ně odpovídají oba. Pokud si rozsah SJM neomezí.
09:36:05 - Hodina: Navrhuji pozvat pana náměstka na besedu či seminář k tématu. Souhlasíte?
09:34:36 - Moravan: Korbel: K nastavení komunikace s POR: Co navrhujete? Máme podstatně lepší komunikaci s VP Televizí. Redaktoři sledují náš dnešní chat
09:34:27 - Hodina: Zákonné normy určitě mohou určité jednání zvýhodnit a určité naopak sankcionovat...
09:33:38 - Rut Kolinská: Děkuji za přivítání. Sleduji diskusi a přemýšlím, jak zákonné normy mohou ovlivnit žebříček hodnot.
09:31:43 - Florian: Korbel: Nedaly by se legislativně ošetřit případy, kdy až exekutor povolá manžela k úhradě dluhů jeho partnera? I v manželství nemusí vždy vše ideálně klapat, jak ale pomůže rodině, když se manžel o dluhu svého partnera dozví až od exekutora?
09:31:36 - Hodina: Paní Kolínská se omluvila z konference Venkov 2011 pro nemoc, je tedy alespoň tady.
09:30:55 - Moravan: Exekutiva, Legislativa, Justice - s námi nekomunikuje na téma funkční RODINA, základní ekonomický nástroj prosperity státu. Proč?
09:30:43 - Florian: V návalu chatování jsem opomněl přivítat paní Rut Kolínskou, prezidentku Sítě mateřských center.
09:30:00 - Korbel: Aha, pardon.
09:29:23 - Hodina: POR = Program obnovy rodiny (dokument vypracovaný Spolkem pro obnovu venkova - www.spov.org/zaznamy-z-jednani/program-obnovy-rodiny-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx).
09:28:58 - Korbel: Pardon, co je to "POR"?
09:28:08 - Moravan: POR je subsidiární program, pro deset mio občanů,konference v Malenovicích to jasně prokázala - Podpora legislativy, ani exekutivy zatím - žádná. Proč?
09:27:57 - Korbel: Ano, ty náklady exekucí jsou zejména u malých částek v křiklavém nepoměru. Vznikl tu, bohužel, byznys jen kvůli nákladům. Řešíme to, snižujeme odměny advokátů i exekutorů v jednoduchých věcech.
09:27:50 - Florian: Další, týkající se ženy která ztratila občanský průkaz, který někdo zneužil také při černých jízdách jsem zveřejnil v podrubrice Legislativa. V tomto případě se žena zdržovala mimo bydliště a nastala fikce doručování obsílek, takže nic netušící žena spolu se sankcemi najednou dluží statisíce.
09:26:40 - Korbel: To není dobře.
09:26:37 - Florian: Korbel: V médiích se objevila řada článku s příběhy dluhové problematiky. Jeden z nich, s výstižným nadpisem Ve třinácti dostal první pokutu za jízdu načerno, teď dluží milión a půl, kdy si exekutor počká až dítě nabude plnoletosti a pak je začně kasírovat, jsem zveřejnil také v podrubrice Zdravotnictví + Sociální péče.
09:26:12 - Korbel: Dnes je pod nimi. Zákon o rodině říká, že Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, čili ani nemusí, pouze může.
09:26:10 - Moravan: Korbel: Rodina se rozpadá, tím i stát. Emoce k tomu apriori patří.
09:25:13 - Korbel: Dát tu střídavku na první místo je asi neprosaditelné. Jsou v tom hrozné emoce. To, že je na stejné úrovni s jinými možnostmi, je posílení proti dnešku.
09:24:52 - Moravan: Staněk: Už v Senátu chybělo 9 senátorů ODS. To by stačilo, aby NZ prošla.
09:24:46 - Korbel: To já nevím, nejsem člen NERV.
09:23:58 - Moravan: Korbel: Proč NERV neřeší stabilitu Rozpočtu podporou RODINY ? (PÁTÁ KOMISE - Podpora Rodiny ?)
09:23:44 - Korbel: ODS Staňka nezablokovala, ale prostě jich tam nebylo dost, aby přehlasovali Senát.
09:22:43 - Korbel: Ve Sněmovně se hodně uvažovalo, zda nějak neupravit partnerství dvou osob jiného pohlaví mimo rodinu, ale bylo to důrazně odmítnuto. Dělala by se tím rodina druhého stupně.
09:21:59 - Moravan: Korbel: Jak vidíte podporu POR legislativou a exekutivou?
09:21:42 - Korbel: Mediátorem bude moci být každý, návrh zákona vyžaduje obecně jen vysokoškolské vzdělání (včetně bakalářského).
09:20:18 - Moravan: Korbel: Proč ODS nehlasováním zablokovala NZ poslance Staňka?
Hodina: Ani NOZ bohužel nepreferuje péči obou rodičů, staví ji na úroveň "jednorodičovství". V čem vidíte posílení?
09:20:06 - Florian: Návrh poslance Staňka narazil např. v senátním výboru JUDr. Antla na neodůvodněnou představu, že předjímá rozhodnutí soudu. Návrh Spolku šel v tomto dokonce dál. Navrhuje, aby ze zákona, nedojde-li k dohodě rodičů o péči o dítě a jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a o ně pečovat, před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství, svěřil dítě do střídavé péče obou rodičů a určil frekvenci, dobu, místo střídání, součinnost obou rodičů při něm, popř. místo povinné školní docházky.
09:19:49 - Korbel: Pro specializace soudců nejsou stanoveny žádné obecné podmínky. Rozděluje to předseda každého soudu podle konkrétních okolností - vytíženosti, preferencí, nápadu apod., ale samozřejmě existuje specializace na rodinné právo a opatrovnickou agendu.
09:18:43 - Moravan: Ochrana rodiny-RODINA-CÍRKEV-STÁT, trojpilíř na kterém stojí společnost - je před rozpadem. Jak toto změní RP?
09:18:07 - Florian: V řadě občanských sdružení dobře funguje mediační služba. Tato otázka již asi přesahuje NOZ - podle medií má být ale omezena jen na advokáty. Jak to je?
09:17:38 Hodina: Dvě posledně jmenované nemají zrovna nejlepší přístup k zachování rodiny a rodinných vazeb dětí k oběma rodičům...
09:17:20
- Korbel: Ano, podněty ke střídavé výchově jsme obdrželi. Je to žhavé téma. Před nedávnem k tomu neprošla novela poslance Staňka, který ji chtěl posílit. NOZ ale střídavku také posiluje, uvádí: Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte.
09:16:47 - Moravan: Korbel: 6-Jsou pro výběr soudců RP stanoveny podmínky specialistů,obdobně jako aprobace u lékařů?
09:16:28 - Korbel: Část o rodinném právu psala zejména doc. Zuklínová a dr. Frinta z Pražské právnické fakulty, prof. Hrušáková, děkanka FPR v Olomouci a dr. Nová, soudkyně OS Praha 8.
09:14:14 - Hodina: Problém je, že současné a tedy i budoucí znění chrání rodinu pouze formálně. De facto nijak rozvodu nebrání, zmiňované ustanovení se prakticky nevyužívá.
09:14:11 - Florian: Spolek pro obnovu venkova se připojil k podpoře "střídavé péče" o děti po rozvodu a navrhl v tomto směru i úpravu NOZ. Dostal jste tento podnět od některých členů Ústavně právního výboru při spolupráci na jeho pozměňovacím návrhu?
09:14:06 - Korbel: NOZ v § 3 definuje základní zásady soukromého práva a mezi nimi uvádí, že rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, o ústavním zákoně o ochraně rodiny se neuvažuje. Slyším to prvně.
09:13:51 - Moravan: Korbel : 5- Kdo provedl definici RODINY, s ohledem na OZ z roku 1811, dosud v Rakousku a Lichtenštejnsku platném?
09:13:27 - Korbel: NOZ je samozřejmě pro-rodinný.
09:11:23 - Moravan: Korbel: 4-Uvažujete o Ústavním, či jiném zákoně o OCHRANĚ RODINY ?
09:10:46 - Florian: Všem: Cílem programu obnovy rodiny je usilovat o změnu legislativy ve prospěch harmonických manželství a autonomní rodiny. Rodiny se dotýká nejen občanský zákoník, ale i další právní předpisy. Máte nějaké zkušenosti s dalšími zákony nebo s jejich jednotlivými ustanoveními, které by měly být upraveny?
09:10:27 - Korbel: Základní definice rozvodu zůstává stejná: Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Chrání se však zájmy nezletilých dětí a manžela, který se na rozvratu manželství nepodílel; jsou-li k tomu další důvody. Soud pak manželství nerozvede. Ale to platí obdobně i dnes. Nejde o převratnou změnu, pouze formulační.
09:10:08 - Moravan: Korbel: 3-Jaký je dopad nové normy , jmenovitě Rodinného práva na Státní rozpočet?
09:09:52 - Hodina: Zákon však může být svým nastavením spíše prorodinný nebo spíše protirodinný...
09:08:36 - Korbel: Rodinné a závazkové právo je v novém občanském zákoníku (dále jen "NOZ") budováno na principu kontinuity. Na rozdíl od věcných práv a dědictví. Myslím si, že na rozvodovost a demografický vývoj nebude mít zákoník vliv. Na to je obecně zákon krátký…
09:07:33 - Moravan: Korbel: 2-Proč není RODINA dosud akceptována jako základní ekonomický nástroj prosperity ?
09:06:50 - Florian: Panu náměstkovi můžete klást otázky, nastolovat náměty a problémy, můžete také diskutovat mezi sebou. Po opravě gramatických chyb a překlepů bude průběh celého chatu zveřejněn na webu Spolku pro obnovu venkova (www.spov.org ) v rubrikách Aktuality a Obnova rodiny.
09:06:44 - Korbel: Jsem na cestě do Brna, tak prověříme kvalitu signálu po D1.
09:06:23 - Florian: Ještě pár informací: Z poslaneckých pozměňovacích návrhů sněmovna přijala jen jeden poslance Jana Babora, ten však neměl vztah k rodině. Takže můžeme říci, že zákon jde do Senátu se všemi pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny ve výtahu, týkajícím se bezprostředně rodiny, na našem webu.
09:05:43 - Korbel: Dobré ráno Vám přeji. Děkuji Vám za pozvání.
09:05:20 - Florian: Ve finiši s ústavně právním výborem úzce spolupracoval Mgr. František Korbel, Ph.d., náměstek ministra spravedlnosti, kterého vítám jako hosta našeho dnešního chatování. Další avizovaný host a spoluautorka zákona Doc. JUDr. Michaela Zuklínová-Hendrychová, CSc. se bohužel včera omluvila pro neočekávanou účast na jednání soudu.
09:05:18 - Moravan: Otázky pro p. náměstka Korbela: Jak změní Obč. zákoníkem nastavené právo rodinné: 1-Rozvodovost; 2-Demografii v ČR?
09:01:35 - Hodina: Zabývám se zde rodinnou problematikou, je zde o ni nečekaně zájem spíše mladších lidí. Byla široce diskutovaná otázka zachování rodin.
08:59:38 - Florian: Hodina: Než se sejdeme, jak probíhá konference Venkov 2011?
08:59:07 - Hodina: Dobrý den, tentokrát z Ratměřic, z konference Venkov 2011.
08:58:24 - Florian: Vážené kolegyně a kolegové, přátelé rodiny, vítám Vás na dnešním chatu, který je zaměřen na nový Občanský zákoník. Ten už prošel Poslaneckou sněmovnou se všemi pozměňovacími návrhy Ústavně právního výboru s výjimkou jediného bodu 81, týkajícího se § 552.
08:54:09 - Moravan: Dobrý den všem ze Slovenska.