SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

17. ledna 2012

Základním právem dítěte je dobrá fungující rodina, pokud se nebude podporovat všemi prostředky, zůstává jen úřední šiml!

Záznam chatu k Programu obnovy rodiny 17.1.2012 na téma Národní koncepce rodinné politiky, jehož hosty byly Mgr. Kateřina Čadyová a Mgr. Jana Jirků z MPSV a Ing. Petra Dvořáková z MŠMT. Příští chat na téma Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR se uskuteční mimořádně ve středu 22.2.2012 v 9 hodin.
 
 
Záznam
chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ze dne 17. ledna 2012
 
 
Web pro příští chat 21. února 2012 v 9 hodin: www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
 
10:42:59 - Florian: Teď už opravdu, nashledanou 21. února v 9 hodin u počítače.
10:41:51 - Florian: otec: Nová strategie, jak vidíte, není. Můžeme se ale ptát jak bude právo dětí na oba rodiče v praxi realizováno.
10:41:36 - Moravan: strediskocatarina: OK. Přidejte se k nám!
10:41:30 - otec: Na která musí ministerstvo reagovat - může...
10:40:54 - Moravan: Čadyová: Těšíme se na spolupráci.
10:40:25 - strediskocatarina: Myslím, že základním právem dítěte je dobrá fungující rodina, pokud se nebude tato podporovat všemi prostředky, zůstává jen úřední šiml.
10:40:02 - Moravan: Florian : OK
10:39:42 - Florian: Zvláště děkuji paní Mgr. Čadyové, že to, někdy mimosměrné chatování s námi absolvovala. Záznam, který zveřejníme, to trochu zpřehlední. Věřím, že i pro MPSV to bude inspirací, jaká témata jsou frekventovaná a na která musí ministerstvo reagovat.
10:38:13 - Hodina: Souhlas.
10:38:07 - otec: Floriane - k právu dětí na oba rodiče nebo na rodiče tam není ani slovo, bohužel... Těšil jsem se že budu moci po tak dlouhé době říci bohudík za novou strategii.
10:37:24 - Florian: Ještě snad dodávám, že příště by to nemělo být jen o strategiích-teoriích??, ale také o konkrétní praxi a o tom, jak ji změnit ve prospěch tradiční rodiny.
10:36:39 - Hodina: Nashledanou všem.
10:36:05 - Moravan: Pěkný den všem. Nashledanou na Facebooku a Hydeparku - každý den.
10:34:38 - Florian: Takže jsme snad vyhověli všem. Příští téma je jasné, všem děkuji za účast a přeji pěkný den. Podívejte se na web Spolku na článek Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí, který se zvoleným tématem úzce souvisí.
10:31:52 - otec: Podporuji Floriana - Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR.
10:31:30 - otec: Moravan - dole si tak maximálně založím doménu, ne děkuji.
10:30:56 - Florian: Možná, že by se do názvu tématu měla vložit úmluva o právech dítěte co třeba takto: Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR
10:30:00 - Moravan: otec: viz dole.
10:29:39 - Moravan: dtto: strediskocatarina.
10:28:53 - Moravan: nms; Sid: máte náměty? Dejte je "na stůl".
10:28:42 - otec: Až se ekonomicky přiblížíme k Řecku a nebude z čeho financovat všechny bohulibé dotace.... pak?
10:27:52 - otec: Stát nedokáže uchránit základní lidská práva, práva dětí dané mezinárodní úmluvou... Co dál tu stát chce ještě deklarovat???
10:27:37 - Moravan: Hodina: OK
10:27:00 - Moravan: Info: 4.2. Konference v Českém Těšíně. Doporučuji.
10:26:52 - otec: Ano rodina a rodiče se devastují. Kompetence má pouze stát, který s nimi neumí nakládat, řeší se to k ničemu nevedoucí byrokracií... Jakou radu svému dítěti může dát dnešní český otec - nežeň se, nepořizuj si děti, hrozí tvá likvidace.... Odpovědný otec svému dítěti nebude přeci lhát....
10:26:13 - Hodina: K problematice sociálně-právní ochrany dětí můžete diskutovat a případně nadnést témata pro chat na www.ospod.info.
10:25:41 - Moravan: MAS. I to je součástí Programu.
10:25:04 - MAS: Moravan: Nemluvím o programu, ale o udržení diskuse k tématu.
10:24:42 - Florian: Chce se někdo ještě vyjádřit k navrhovanému tématu příštího chatu?
10:24:23 - Hodina: Je proto potřeba návrat kompetencí kam patří - k rodině.
10:24:10 - otec: Díky za chat... Potvrdil mi česko jde cestou alibistické zkázy... Mějte pěkný den... Ti rozumní tuto potápějící loď buď opustili nebo opouštějí a mládeži to již také dochází....
10:23:59 - Hodina: Je pravda, že na dětech se přiživuje spousta byrokracie, jak ostatně psal i profesor S. Baskerville. Problémy jim slouží k tomu, aby se měli čím živit.
10:23:45 - Moravan: MAS : Nemyslím si to. Náš program je formulován jasně. Materiály k tomu též. Je třeba se jenom řádně připravit.
10:22:51 - otec: Hodina - jak jste to napsal je to úplně stejné jako s dětmi, ti slouží k přiživování těch, kteří buď nemají peníze nebo se je snaží získat a stát to podporuje... je to sociální politika…
10:22:00 - Florian: Navrhuji přidržet se posledního příspěvku MAS a příští téma zaměřit na Sociálně právní ochranu dětí. Mohou být zodpovězeny i dnes nedotažené dotazy směrem k MPSV.
10:21:38 - otec: Přesně Hodina to napsal naprosto reálně a výstižně.
10:20:57 - Moravan: POR 3 - je nejaktuálnější, zejména pro Venkov.
10:20:55 - otec: Česko jako republika Moravane, já jsem také z Moravy, kdybych měl vypisovat všechny kraje tak se upíši pardon... a jsme u jádra pudla...
10:20:32 - Hodina: Ad Moravan: Na takových fondech se jen přiživují ti, kdo nemají peníze. Ty má smysl investovat tam, kde bude jasné, co se s nimi stane a jaký bude předpokládaný efekt.
10:19:53 - MAS: Florian: Sociálně právní ochrana dětí. Škola by bylo příliš široké téma a neudrželo by se to v mezích směrem k rodině.
10:19:22 - Moravan: otec: Nežijeme pouze v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku.
10:18:40 - otec: Oprava - Rodina a škola a sociálně právní ochrana dětí = obojí totiž úzce souvisí.
10:18:10 - otec: Rodina a škola nebo sociálně právní ochrana dětí. - dle mého názoru jsou prioritou problémů v Čechách...
10:17:31 - Moravan: Další téma "POR 3- RODINA a ŠKOLA", pojato holisticky.
10:17:15 - Florian: Takže po kratičké diskusi pro příští chat 21.2. zůstávají dvě témata: Rodina a škola nebo sociálně právní ochrana dětí. Jaký mají názor ostatní?
10:16:28 - otec: Slovensko dosáhlo větších úspěchů než my v tom, že se netříští...
10:15:35 - Moravan: otec: Založte Fond na podporu POR SPOV ČR.
10:15:12 - otec: mohu se zeptat, kdo tu je za MPSV?
10:14:41 - Moravan: Čadyová: Můžeme počítat s Vaší občanskou spoluprací?
10:14:13 - otec: nedozvěděl jsme se do čeho fakticky mám přispívat...
10:13:24 - Moravan: Jana Jirků: Nereagovala. Odešla. Proč?
10:12:11 - Moravan: otec: zatím jste nepřednesl, čím sám přispějete.
10:12:07 - otec: Absolutně nefunkční sociálně právní ochrana dětí, pouze nekonečné odkazy na deklarace, skutečnost opačná.
10:11:47 - Cincibusová: ne Košťálov, okr. Semily.
10:11:29 - otec: Podporuji návrh Hodiny.
10:11:08 - Moravan: pí. Cincibusová: Vsetín ?
10:11:03 - otec: Nemám potřebu poučovat, vyjadřoval jsme se pouze k financím, ne vždy vzdělanost pomáhá...
10:10:48 - Hodina: Navrhuji sociálně-právní ochranu dětí. Ta má úzký vztah k ochraně těch nejzákladnějších rodinných vazeb, což by mělo být hlavním cílem rodinné politiky.
10:10:42 - Moravan: Marie: Již řešíme - POR 3. Přihlásite se?
10:09:42 - Moravan: otec : prosím, nepoučujme se. Zde jsou velmi vzdělaní lidé.
10:08:48 - otec: PS potřebuje podporu lidu, 20 mil. bez hlasů jsou vyhozené finance jako nemalá část státního rozpočtu...
10:08:48 - Moravan: Dění v současné EU není pro naši práci moc příznivé. Nutí nás PRACOVAT RYCHLE. Což je někdy dobré (motivace), - ale též "práce kvapná- málo kvapná".
10:08:48 - Marie: Rodina – škola by bylo vhodné téma.
10:06:52 - Florian: Je už po desáté hodině. V této době vždy upozorňuji, že je nutno vést diskusi ke konci. Připomínám také zvyk krátce prodiskutovat téma příštího chatu 21. února 2012. Dva náměty jsem přednesl již v úvodu: 1. Rodina – škola, 2. Sociálně-právní ochrana dětí. Další námět, věcně navazující na dnešní téma, je 3. Rodina – zdravotnictví. Které téma preferujete? Nebo máte další návrhy?
10:05:06 - Moravan: otec: v. dole. Založení PS předpokládá kapitál cca 20 mio. Máte ho? V ST právě taková PS vznikla (OLaN). Dostane se i do Parlamentu.
10:04:13 - Florian: Čadyová: Můj poslední dotaz - Jak se daří v rámci Rady hospodářské a sociální dohody prosazovat slučitelnost rodičovské a profesní role při koncipování kolektivních smluv ve smyslu opatření 8.2.2. koncepce z roku 2005?
10:03:52 - Čadyová: Florian: V současné době plánujeme aktualizaci metodického doporučení "Rodinná politika na úrovni krajů a obcí". Tato publikace cílená na kraje a obce vyšla poprvé v roce 2008, s ohledem na dosavadní zkušenosti bylo rozhodnuto publikaci aktualizovat a vytvořit samostatnou verzi pro obce a v budoucnu i samostatnou verzi pro kraje. V roce 2012 se odbor rodiny a dávkových systémů zaměří na vydání aktualizované verze publikace cílené na obce. Cílem této aktivity je, aby uvedená publikace byla lépe využitelná v praxi, proto budou informace v publikaci aktualizovány, bude doplněno větší množství konkrétních příkladů dobré praxe, text bude strukturován a formulován tak, aby byl uživatelům co nejvíce srozumitelný. Aktualizace bude probíhat ve spolupráci s dalšími aktéry rodinné politiky (zástupci neziskového sektoru, VÚPSV, Spolku pro obnovu venkova apod.).
10:03:18 - Moravan: sovtran: OK. Ale: tolerujme.
10:03:04 - otec: To jsou spojité nádoby MPSV a Ministerstvo spravedlnosti (které je nefunkční).
10:02:26 - Moravan: Jana Jirků : Prozraďte nám novinku z Vaší dílny.
10:01:52 - sovtran: K otci: Určitě byste se měl spíše přihlásit na chat se zástupci ministerstva spravedlnosti...
10:01:49 - Florian: Řada úkolů obou koncepcí i Metodického doporučení MPSV z roku 2008 „Rodinná politika na úrovni krajů a obcí“ (viz také aktivita 1.1. Programu obnovy rodiny SPOV ČR) se týká krajů. Je ve všech krajích vyjasněna odpovědnost politiků i útvarů krajských úřadů za rodinnou politiku? Kdo by měl být v tomto směru partnerem obcí? Můžete dát ke zveřejnění k dispozici seznam členů této pracovní skupiny Regionální rodinná politika nebo uvést na jaké jiné úrovni s kraji a s kým (odbory, radní atp.) spolupracujete?
10:01:22 - otec: demonstrace nemohou pomáhat, když zde je výkonná MOC! Vždy záleží kdo tu moc drží v rukou...
10:00:18 - Moravan: Čadyová : To zní lépe. A % plnění. Aproximativně?
09:59:39 - Moravan: otec: viz dole.
09:59:01 - otec: Založte????!!!! Snad založme.... nebo mám pocit, že se o všem diskutuje ale není co řešit...
09:58:22 - Čadyová: Co se týče té "preventivní podpory rodiny", podporovány jsou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině, tj. podporovány budou především projekty zaměřené na poskytování služeb pro rodinu (vzdělávací, tréninkové aktivity, poradenství v oblasti rodiny...).
09:58:11 - Moravan: otec : Založte Politickou stranu. Řešte to. To je konkrétní cesta. Demonstrace nepomáhají. Přidejte se k nám !
09:57:50 - otec: Cestu do pekla zde nalajnovala česká justice, která likviduje vlastní lid! Lid ze kterého získává svoji obživu...
09:57:01 - otec: Naprostý souhlas s MAS_znovu - zde je problém, zde je celý zakopaný pes... Stále se lid odvádí od podstaty problému a víme proč....
09:56:49 - Florian: Čadyová: Byla vypracována studie mapující potřeby vícečetných rodin ve smyslu opatření 11.1.1. koncepce z roku 2005 (gestor MPSV, termín 31.12.2007). Pokud ano, co z ní pro tyto rodiny vyplynulo a jak se podpora těchto rodin bude nadále vyvíjet?
09:56:48 - Moravan: MAS_znovu : Máte pravdu. Existuje víc řešení. Musí být to hlavní AKTIVITA. Uvádím pí K.S. jako typ.
09:56:02 - otec: pohádáte se s manželkou, ta se sebere odejde s dítětem a veškeré dotace jsou pouze házení financí do kanálu... Výborný směr... Pakliže tento stav je podporován státem, jde o nehorázně plýtvání s financemi, na které se musí nadřít lid!
09:55:14 - Moravan: otec: Vynechejme, prosím, slovo NE. Je to cesta "do pekla".
09:54:50 - MAS_znovu: Moravan: nemyslím, že pomůže Samková + 2 až 3 další. Systémově musí dojít k jinému souzení.
09:54:22 - Zajíček: Čadyová: Kolik penez je urceno k rozdělení v roce2012?
09:53:59 - Moravan: Čadyová : Dotační řízení - nefunkční. Hledejte, prosím, jinou formu. Třebas jako ADRA, SLEZSKÁ DIAKONIE, a pod.
09:53:53 - Florian: Čadyová: Díky za pozitivní odpověď. Zůstane to i v roce 2012? Bude se navýšení týkat také podpory manželství a zkvalitňování partnerských vztahů (viz Zajíček)?
09:53:36 - otec: Moravan: nejsem advokát, jedna advokátka a jeden bojovník nemá šanci na boj se státem... To je politický problém, který jsme zdědili od minulého režimu, nebyl zájem se s ním vypořádat, proto se změnil v rakovinu...
09:52:14 - Moravan: otec : České soudy. Máme v POR. Řeší Ing. Fiala a kol (k213.cz; stridavka.cz a další). Potřebujeme advokáty typu pí. Kláry Samkové. Nabídněte.
09:51:50 - Čadyová: Dotační řízení poskytuje neinvestiční dotace od roku 2005 a neustále narůstá jak počet žadatelů o dotaci, tak celkový požadavek na dotaci. Zatímco v roce 2005 bylo v dotačním řízení rozděleno 40 mil. Kč, pro rok 2011 již bylo vyčleněno 110 mil. Kč.
09:51:22 - otec: česko se ve věci likvidace rodin a rodičů žene směrem řecka...
09:51:16 - Zajíček: Florian: Z dotačního titulu pro rok 2012 úplně vypadla podpora manželství a podpora zkvalitňování partnerských vztahů, což v minulých letech bylo podpořeno.
09:50:13 - otec: Moravan - pokud nedojde ke změně justice není šance na změnu... Zlikvidujete ty ekonomicky činné (otce) a zůstanou ti ekonomicky potřební (děti a matky).
09:49:42 - Moravan: Čadyová : Kdo je správcem podpor (jméno) ? Zapojí se? (ot. Tomiczek)
09:49:20 - Florian: Čadyová: Nevím jestli stíháte ty mnohasměrné dotazy. Pokud ano, jak je podpora jdoucí opravdu k udržení rodin realizována? Posiluje se objem prostředků pro takovéto aktivity, prováděné neziskovými nevládními organizacemi (osvěta, poradenství, mediace atp.)?
09:48:38 - otec: Budeme dotovat to, co české soudy ničí, a to v době ekonomické krize, tedy dotace = okrádání, koho a o co....
09:48:15 - Moravan: Opakuji : KONKRÉTNĚ. Kvůli šetření času.
09:48:11 - Čadyová: Co se týče dotačního řízení, předchozí první dvě dotační oblasti nahradila jedna oblast s názvem "preventivní podpora rodiny".
09:47:20 - Moravan: otec: Prosím, konkrétně.
09:47:05 - otec: Naprostý souhlas s Hodinou, toto jsou základy a rodina je základ státu... Ať již celá, nebo oddělení rodiče, pokud je toto funkční pak jsou základy, funkčnost je státem ničena = ničení základů... Jednoduchá matematika, každý stavitel to ví, že když nemá základy nemůže stavět, jenom Češi se tomu snaží…
09:46:34 - Moravan: otec: viz. dole. Jsme DOBROVOLNÍCI. Pracujeme zadarmo. Nabídněte své služby. Uvítáme.
09:45:34 - otec: Záměrně se bude opět po česku stavět dům od komína bez základů nemá šanci stát... Základy jsou výchova a péče obou rodičů pokud existují... Nikoliv jejich likvidace a náhrada státem, jak tomu bylo a stále snahy jsou...
09:45:17 - Florian: Z dotačních oblastí bude zřejmě pro udržení rodin nejpodstatnější „Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí“. To váže i na opatření 11.11.2 V rámci dotačních programů podporovat nestátní subjekty zaměřené na sanaci původní rodiny (gestor MPSV, termín průběžně) - Takže se do koncepce dostalo, ale do té z roku 2005.
09:45:13 - Hodina: Mám pocit, že v praxi se rodinné politiky zaměřují (kromě množství byrokracie) na podružné aktivity, namísto skutečné a efektivní ochrany rodiny (otec - děti - matka) a rodinných vztahů (otec - dítě, matka - dítě, otec - matka).
09:45:07 - Moravan: Podpory službám obcí (Tomiczek): Správcové podpor, můžete vstoupit do našeho programu POR SPOV ČR?
09:44:11 - otec: Moravan: to je fajn, že se o to usiluje, jenom je pozoruhodné, že při usilování se do koncepce nic v této věci nedostalo... Není tedy vládní zájem na výchovou dětí rodiči... Pokud by tomu tak bylo, pak by to tam bylo... Vše je pouze výmluva co a jak nejde... Klasika poděděná…
09:43:31 - Tomiczek: V mnoha obcích existují určité služby, uvítáme jejich podporu.
09:41:42 - Moravan: Řešíme dva rozdílné okruhy : 1. Rodiny sociopatogenní (pomoc, záchrana), 2. Rodiny funkční (ochrana). Rozlišujme, prosím. POR akcentuje spíš ad 2 (prevenci). Cíl : ZÁKON o OCHRANĚ RODINY. Kde začít? NA VENKOVĚ!
09:41:32 - Jana Jirků: K otázce o administrativních překážkách u dotací z EU - zástupci neziskovek jistě potvrdí, že vést takový projekt není jednoduché a Evropská komise i my se snažíme do dalšího období pracovat na řadě zjednodušení v procesu čerpání dotací.
09:38:49 - Čadyová: Omlouvám se, mám nějaké problémy s připojením, navíc se začínám v otázkách ztrácet. K předchozí otázce o prorodinném balíčku. Prorodinný balíček byl schválen vládou jako materiál odpovídající svým charakterem věcnému záměru zákona. Opatření původně v něm obsažená se doposud nepodařilo prosadit, nicméně oddělení rodinné politiky stále intenzivně pracuje na koncipování nových služeb péče o děti typu "dětská skupina" a podporou stávajících forem péče (usnadnění podmínek jejich zřizování a provozu a tedy lepší finanční dostupnosti a rozšíření kapacit).
09:38:46 - Dvořáková: Obec může podporovat činnost organizací pracující celoročně s dětmi a mládeží.
09:37:49 - Moravan: Michalová: OK
09:37:05 - Florian: Čadyová: V koncepci podpory rodin s dětmi z roku 2008 je v části V. 3. Podpora rodin se specifickými potřebami uvedeno: „Vláda bude své snahy směřovat k rozvoji možností rodinné mediace v případech dohody rodičů o realizaci styku s dítětem a využívání střídavé výchovy v případě, kdy to není proti zájmu dítěte a porozvodové vztahy jsou stabilní.“ V původní koncepci z roku 2005 je k tomu dokonce opatření, které střídavou péčí s medializací a dohodou rodičů nespojovalo ve znění: „11.5.1. Přijmout opatření k využívání institutu střídavé výchovy v případě, že to není proti zájmu dítě a v případě stabilních porozvodových vztahů.“, za které odpovídají Ministerstvo spravedlnosti a MPSV s termínem „průběžně“. Promítlo se to nějak do metodik orgánů sociálně právní ochrany dětí?
09:36:49 - Moravan: Otec : Právě o to usiluje POR SPOV ČR.
09:36:40Michalová: Florian: Rodinná politika je politika průřezová, její metody se překrývají s metodami zmíněných politik, ovšem MÁ NAPLŇOVAT svoje vlastní cíle, to jest podporu rodiny (tedy nikoliv zaměstnanosti, ani pouze např. sociálně vyloučených rodin).
09:35:24 - Moravan: Neúplnost koncepcí: O tom hovoří zmiňovaný p. Robert Ledvinka. Příčina: Správní řád z roku 1969, dosud platný. Cíl: REFORMA VLÁDNUTÍ.
09:34:38 - otec: Netuším kdo tu na chatu je kompetentní zástupce státu - na tuto osobu směřuji dotaz – v koncepci jsem nikde nenalezl zmínku o tom, že dítě má základní právo na oba rodiče, proč? Pakliže je má, žijící, kteří oba jsou způsobilí k péči a výchově a mají zájem, proč to zde chybí?
09:33:42 - Florian: Široce se mluví o podpoře občanského sektoru. Ale nehrozí, že prostředky, který stát věnuje prorodinným projektům neziskovek a které do roku 2009 podle zprávy z roku 2010 narůstaly, budou ponižovány? Dokáží to vykompenzovat prostředky z Evropské unie? Jaký je jejich objem? Nestanoví se jejich racionálnímu využívání administrativní překážky? Jak to vidí samy neziskovky?
09:33:00 - Dominik: Suhlasim s Ryzou, chybaju pozitivne vzory... Aj v mediach vo forme filmov.
09:32:52 - Florian: Dvořáková: Díky.
09:32:36 - Florian: Nebo dnes jde spíše o podporu a slaďování rodinné politiky s ostatními politikami – s politikou sociálního začleňování, hospodářskou politikou, politikou zaměstnanosti, vzdělávací politikou, bytovou politikou, zdravotní politikou a politikou sociálního zabezpečení. Jak to funguje v praxi?
09:32:25 - Dvořáková: Je k dispozici na webových stránkách MŠMT, sekce Mládež, koncepční materiály.
09:32:18 - Moravan: Mediální kampaň: Pracujeme na tom. Je nás ale málo. Přihlaste se s konkrétními nabídkami.
09:30:59 - Moravan: V KONCEPCI, v části RoPo - Kriteria, je 6 kriterií uvozeno slovem MUSÍ: Proč?
09:30:31 - Ryza: Koncepce podpory rodin vcelku jasně popisuje cíle. Naplňování cílů pokulhává. Velmi postrádám mediální kampaň, která by jednoznačně poukazovala na výhody fungující rodiny. Obecně spíše v televizi jsou pořady, které spíše ukazují rozpadlá manželství a nefunkční rodiny.
09:29:46 - Florian: Dvořáková: Kde, resp. v jaké části Vašeho webu tyto programy najdeme? Kolik je na ně rezervováno prostředků a týkají se také obcí?
09:29:14 - Hodina: Čím si vysvětlujete neúspěšnost rodinných politik a podobných státních koncepcí, když počet rodin dramaticky klesá (sňatečnost klesá, rozvodovost stoupá)?
09:28:27 - Moravan: Čadyová: Doporučujeme HOLISTICKÝ přístup.
09:28:14 - Dvořáková: Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 navazuje na výsledky předcházející koncepce státní politiky a na Národní koncepci z předchozího období. MŠMT vyhlašuje pravidelně programy na podporu aktivit nestátních neziskových organizací.
09:27:54 - Florian: V koncepci rodinné politiky z roku 2005 je rodina chápána šířeji, než jen rodiče s dětmi, ale zahrnuje i soužití dalších generací. Stejně to chápe i spolkový Program obnovy rodiny. Obě koncepce kladou důraz na posilování vědomí hodnoty rodičovství a vlastní zodpovědnosti za jejich funkčnost a stabilitu. Co pro to může každý z nás udělat?
09:27:12 - Moravan: Doporučuji malou úpravu: SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA FUNKČNÍ RODINY. Bude to motivující.
09:26:18 - Čadyová: K213: Bohužel nejsem odborníkem na sociálně-právní ochranu dětí, jsem z odd. rodinné politiky, nikoli z odd. sociálně právní ochrany dětí.
09:25:58 - Zajíček: Čadyová: Existuje něco jako akční plán na naplnění Národní koncepce podpory rodin s dětmi? Kde je rozpracován na jednotlivé cíle a opatření? kde se na takovýto materiál můžeme podívat?
09:25:17 - Čadyová: Koncepce z roku 2005 byla nahrazena samozřejmě koncepcí z roku 2008. Ta byla koncipována předchozí vládou, nicméně žádným usnesením vlády nebyla doposud zrušena (mluvím o té z r. 2008).
09:25:07 - K213: No, zdá se, že se odpovědi asi nedočkám a diskuse o vcelku bezcenných materiálech je pro mne ztrátou času. Přeji příjemný den, jdu se věnovat záležitostem dětí.
09:24:59 - Florian: Možná, že by stálo za to, věnovat se sociálně-právní ochraně dětí na samostatném chatu. Na něm bychom mohli rozebrat i plnění klíčového opatření z platné/neplatné?? koncepce z roku 2005: „11.11.3. Rozvíjet systém povinného vzdělávání pracovníků a pracovnic orgánů sociálně právní ochrany dětí v oblasti sanace rodiny“ (gestor MPSV, termín průběžně).
09:24:06 - Florian: Čadyová: Je zde ještě jeden čerstvý koncepční materiál – 4. ledna schválila vláda Národní strategii ochrany práv dětí (zprávu převzatou z webu MPSV i strategii ke stažení najdete na webu Spolku na adrese www.spov.org).
09:22:30 - Moravan: Zdravím pana starostu z Horních Ředic a děkuji za Aktivity.
09:21:07 - Florian: Čadyová: Protože koncepci z roku 2005 nikdo nezrušil, dá se říct, že platí nadále nebo se mýlím?
09:20:29 - Jana Jirků: Projektů které se zaměřovali na vznik a rozvoj školek byla již řada. O projektech, které běží nebo již i skončili se případně můžete dozvědět více na www.esfcr.cz v sekci Realizované projekty.
09:19:46 - Florian: Čadyová: K tomu balíčku - z hodnocení z roku 2010 vyplývá, že ne vše se podařilo prosadit. Jaká je dnes situace?
09:19:42 - Moravan: Čadyová: Co navrhujete ?
09:19:13 - K213: Dobrý den, rád bych se zeptal MPSV, zda mohou odpovídat za orgány OSPOD, tedy péče o dítě.
09:18:50 - Nick: Přejeme hezký den z Horních Ředic.
09:18:33 - Čadyová: Změna formy i obsahu Koncepce z roku 2005 byla odůvodněna několika faktory. V první řadě potřebou sladit obsah Koncepce se záměry stávající vlády v oblasti podpory rodiny, neboť řada cílů a opatření Koncepce z roku 2005 koresponduje se záměry stávající vlády jen částečně nebo vůbec ne. Za druhé, nové pojetí Koncepce akcentovalo požadavek na zásadní zeštíhlení textu. Z tohoto důvodu např. nebyla v předkládaném materiálu věnována výraznější pozornost některým typům rodin se specifickou potřebou. Vycházelo se z toho, že problematika těchto typů rodin je řešena ve zvláštních koncepcích a paralelní zahrnutí do tohoto materiálu ve větším rozsahu není účelné. V neposlední řadě byl při zpracování nové koncepce kladen důraz na maximální konkrétnost obsahu, zejména pokud jde o formulaci navrhovaných opatření.
09:17:03 - Moravan: K Ministerstvu vnitra: Upozorňuji na práci pana Roberta Ledvinky, syna exposlance Karla L. Jeho práce má pro nás mimořádný význam.
09:17:01 - Florian: Jirků: Je takových projektů více? Je na ně dostatek zdrojů? Existují i jiné projekty, zaměřené např. na ulehčení údělu pečujících osob, ať už o děti nebo staré a invalidní členy rodiny? Počítá se s tzv. sociálními podniky? Může venkovská obec získat dotaci na domovinku – stacionář nebo také tzv. odlehčovací pobytovou službu pro seniory, a to na potřebnou investici a také na provoz? Nebo je to řešitelné pouze přes organizace, které tyto služby poskytují?
09:16:05 - Čadyová: Zaprvé k rozdílům mezi oběma koncepcemi: Národní koncepce podpory rodin s dětmi (dále jen „Koncepce“), která nahradila Národní koncepci rodinné politiky schválenou usnesením vlády č. 1305 ze dne 12. října 2005, byla schválena usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o „Souboru prorodinných opatření - Prorodinném balíčku."
09:15:42 - Florian: Paní Čadyová nereaguje, nevím jestli nemá problémy s připojením, položím proto otázky paní Jirků: Na konferenci Venkov 2011 v sekci Venkov, tradice, rodina byla přednesena informace o zajímavém projektu Montessoriho školičky a centra denní péče ve Vlašimi, zajišťujícího hlídání dětí od 2 do 6 let, které usnadní sladění rodinného a profesního života maminkám ukončujícím mateřskou dovolenou. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu (OP Lidské zdroje a zaměstnanost).
09:13:33 - Florian: Otázka k paní Dvořákové: Jak navazují na Národní koncepci z roku 2005 volnočasové aktivity dětí a mládeže?
09:12:49 - Moravan: Připravujeme 7. Evropský kongres "Kultura a morálka v globalizované společnosti" v Trnavě, SR
09:11:31 - Florian: Mám ještě jednu otázku k paní Mgr. Čadyové: Na webu MPSV v sekci rodina a ochrana práv dětí je ke stažení ještě Soubor prorodinných opatření - tzv. prorodinný balíček. Co obsahuje? Jak se ten má k oběma koncepcím? Podařilo se jej schválit?
09:11:20 - Moravan: Oceňujeme konference Horní Ředice, Malenovice a Ratměřice. Zdravím.
09:09:22 - Moravan: Info: Najdete nás též na facebook.com/Mojmír Kovář
09:08:55 - MAS Svitava: Zdravím, Viktore a vzpomínám na prima návštěvu v Ratměřicích při Venkovu 2011. Přeji vše dobré i tvé obci. Jedlička, MAS Svitava
09:08:39 - Florian: Čadyová: Jako podklad pro dnešní diskusi jsme na webu zveřejnili hned 2 koncepce: Národní koncepci rodinné politiky z roku 2005 a Národní koncepci podpory rodin s dětmi z roku 2008. Jak se k sobě tyto koncepce mají? Platí obě?
09:08:11 - Ambrozková: Dobrý den z Centra pro rodinu a soc. péči Hodonín.
09:07:42 - Moravan: Poznámka: Dobře volená otázka je 90% odpovědi.
09:07:32 - Florian: Na plnění národní koncepce rodinné politiky se podílí i Ministerstvo vnitra. Jeho odbor prevence kriminality mně upozornil na možnosti dotací obcím v rámci Programu prevence kriminality na rok 2012, o něž mohou požádat do 15. února 2012 na krajských úřadech. Odkaz na podmínky, zveřejněné na webu MV, najdete na webu Spolku v článku z 9. ledna na www.spov.org.
09:07:16 - Michalová: Dobrý den z Národního centra pro rodinu
09:06:50 - Florian: Navrhuji, abychom se ke vztahům rodina – škola, resp. šířeji rodina – vzdělávání vrátili na některém z dalších chatů.
09:06:37 - Viktor: Dobrý den - Viktor Liška, starosta obce Ratměřice.
09:06:18 - Florian: S MŠMT se však setkáváme na schůzích Spolku – naposledy na lednové schůzi Ing. Vlastimil Finke, ředitel odboru financování, představil Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství, který Spolek odmítl.
09:06:03 - Dvořáková: Dobrý den.
09:05:53 - Ryza: Také přeji pěkný den z Lidečka na Valašsku.
09:05:25 - Florian: Z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vítám Ing. Petru Dvořákovou z odboru pro mládež. Skupina odborného, všeobecného a dalšího vzdělávání dnes nemá žádné zastoupení.
09:04:45 - Moravan: K představování: Jsem koordinátorem POR SPOV ČR.
09:04:42 - Florian: Pokud jde o Národní koncepci naší diskuse vítám Mgr. Kateřinu Čadyovou, která vede oddělení rodinné politiky MPSV.
09:04:35 - Čadyová: Také přeji dobrý den!
09:04:27 - Florian: Představím také pana Zajíčka z Centra pro rodinu a sociální péči o.s. v Ostravě, který zde zastupuje neziskovky, paní Ruth Kolínská mateřská centra.
09:03:39 - Rut Kolínská: Mějte dobrý den ze Sítě mateřských center!
09:03:34 - LukaNJ: Taktéž přeji všem dobrý den.
09:03:33 - Jana Jirků: Dobrý den, doplním, že se jedná o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a naše oddělení má na starosti realizaci jeho části, která se zabývá tématem rovných příležitostí pro ženy a muže a slaďování rodinného a pracovního života.
09:02:26 - MAS Svitava: Dobrý den od MAS Svitava. Jsem na chatu poprvé. Prosím o shovívavost. Mé pravé jméno je Eduard Jedlička.
09:02:25 - Jenifer: Přeji pěkný den všem.
09:02:25 - Florian: Ještě k představení: Pan Tomiczek je starostou obce Třanovice, předseda SPOV Moravskoslezského kraje a člen předsednictva SPOV ČR a vedoucí naší pracovní skupiny Programu obnovy rodiny (POR).
09:00:45 - Zajíček: Dobrý den všem.
09:00:21 - Tomiczek: Rovněž všem přeji pěkný den.
09:00:06 - Kvapil: Přeji všem dobrý den.
08:59:43 - Florian: K tomuto rozšíření tématu vítám Mgr. Janu Jirků, vedoucí oddělení realizace OP Ministerstva práce a sociálních věcí.
08:59:35 - Hodina: Dobrý den všem.
08:58:41 - Florian: Vážené kolegyně a kolegové, členové Spolku pro obnovu venkova, dovolte mně, abych zahájil dnešní diskusní chat, zaměřený na Národní koncepci rodinné politiky. Toto téma jsme rozšířili i na možnosti podpor prorodinných projektů.
08:54:54 - Moravan: Zdravím účastníky 5-ho CHATu <POR SPOV ČR.>