SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

16. ledna 2012

Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí

Vláda na svém jednání 4. ledna 2012 schválila Národní strategii ochrany práv dětí "Právo na dětství". Cílem strategie je vytvoření takového systému, který zajistí důslednou ochranu práv všech dětí v České republice.
 
 
Česká republika má v tomto ohledu řadu rezerv a také kritiků z řad mezinárodních organizací. Strategie si klade za cíl nedostatky odstranit do roku 2018.
 
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek na tiskové konferenci po jednání vlády zdůraznil, že se koncepce zaměřuje i na deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti: "V první řadě je třeba vykonat maximum možného, aby dítě mohlo zůstat ve své původní rodině. Pokud to skutečně není možné, pak vláda svým dnešním rozhodnutím potvrdila, že upřednostňuje pro takové dítě individuální péči před péčí ústavní." Ministr také připomněl, že jen v roce 2010 prošlo kojeneckými ústavy více než 2000 dětí do tří let věku.
 
Strategie definuje základní principy ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Obsahuje konkrétní záměry, cíle a aktivity včetně harmonogramu, stanovení odpovědnosti jednotlivých rezortů a způsobu monitoringu a hodnocení. Předpokládá se, že národní strategie bude naplněna v úzké spolupráci vlády, územních samospráv, nestátního neziskového sektoru a občanských iniciativ. Všechny děti si zaslouží příležitost k dosažení svého plného rozvoje.
 
Všechny děti mají právo na dětství.
 
Nový systém ochrany dětí by měl fungovat na základě těchto hlavních principů:
  • Je plně zaměřen na dítě
  • Respektuje potřeby a vývoj dítěte
  • Sleduje dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho jedinečnost a vývoj
  • Umožňuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, schopnosti, rasu, etnikum, zdravotní postižení, okolnosti nebo věk
  • Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny i celé jejich sociální okolí
  • Staví na silných stránkách dětí a rodin a identifikuje problémová místa
  • Funguje integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů
  • Je trvalým a interaktivním procesem
  • Poskytuje a reviduje opatření a poskytované služby
  • Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a důkazech
Hlavního cíle Národní strategie ochrany práv dětí bude dosaženo do roku 2018 realizací dílčích cílů v následujících čtyřech prioritách: účast dítěte na rozhodovacích procesech, odstranění diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem, právo na rodinnou péči a zajištění kvality života pro děti a rodiny.
 
Zkvalitnění systému péče o děti je jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí pro další etapu sociální reformy. Již v loňském roce byla připravena novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou v prosinci loňského roku schválila vláda.
 
Česká republika navíc obdržela v polovině loňského roku poměrně silný impuls v podobě doporučení Výboru OSN pro práva dítěte, který hodnotil stav ochrany práv dětí v České republice za období 203 – 2011. Náš stát obdržel od výboru celkem 77 doporučení, na velkou většinu z nich strategie reaguje konkrétním úkolem.
 
Ke stažení:
Usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 4 o Národní strategii ochrany práv dětí
 
 
Zdroj: http://www.mpsv.cz, 9.1.2012; www.vlada.cz