SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Trvalé hodnoty

15. července 2014

Reportáž z manifestace proti juvenilní justici

Další manifestace, pořádaná Slovanskou kulturní tradicí, Fórem angažovaných křesťanů a Centrem víry Plzeň 6. července 2014, v den výročí upálení mistra Jana Husa, se stala součástí šířeji pojatého "Kongresu obnovy národů" v Praze na Václavském náměstí.
 

 

1. Konfrontace na začátku ukrajinských bohoslužeb

Shromáždění Kongresu obnovy rodin a národů mělo začít 6. 7. ve 14 hod, ale naproti našemu nahlášenému záboru pod sochou knížete Václava stálo ovlajkované auto  a někdo mluvil do mikrofonu. Byla to zřejmě provokace, protože si řečník dělal jízlivé poznámky proti církvi ve smyslu co dělá církev pro demokracii, jen si počítá peníze atd. Pozvaní zástupci romských iniciativ se s nimi málem poprali, protože je uráželi. Stále nás žádali, abychom jim odpověděli na jejich provokativní otázky. Položil jsem jim tedy také otázku, na kterou mi neodpověděli: "Komu vlastně sloužíte, a kdo vás platí?" Řekl jsem jim, že my Češi a Moraváci ze solidarity s menšinami zde umožňujeme Romům a Ukrajincům konat demonstraci proti juvenilní justici a za ochranu rodin. Bylo to odmítnuto opět s urážkami. Ukrajinci měli zahájit první první blok shromáždění. Byli konfrontováni se sprostými a drzými poznámkami těch aktivistů, kteří zde bojovali "za demokracii". Přivolaný policajt nám oznámil, že jejich auto je petičním stánkem, a že je nemůže vykázat ani umlčet. My máme ovšem také řádně nahlášené shromažďovací právo na Magistrátě Prahy a musíme se s nimi domluvit. Byli odhodláni nás nadále rušit a provokovat. Řekl jsem tedy knězi ukrajinské církve, aby začali bohoslužbu i za cenu rušení. Vstoupili jsme do doby konfrontace. Ukrajinci se modlili a konali zkrácenou řecko-katolickou liturgii v tichosti, zatímco docházelo silnou aparaturou ze strany petičního týmu k rušení. Pochopil jsem, že je to škola pro budoucí stupňující se provokace nositelů zlořečení. Češi s ústy o demokracii se zde projevili jako rasisté. Styděl jsem se za ně.

 

2. Demonstrace za ochranu rodin a proti juvenilní justici 

Když začal kněz Stanislav Cigánek kázat do  megafonu, provokatéři náhle zmlkli. Bůh vyslyšel modlitby Ukrajinců, aby přestalo jejich rušení. Silná aparatura pro shromáždění byla právě přivezena z Plzně pastorem Sašou Procházkou. Po hodinové liturgii i s modlitbami za oběti války na východní Ukrajině začal blok za ochranu rodin. První promluvil zmíněný kněz o boji za tradiční rodiny a božím řádu. Opět jako loni podala aktivistka L. Benmington další svědectví o svém boji proti juvenilní justici v Anglii. Uváděla jednotlivé příklady a formy zneužívání práva vůči rodinám. Bylo to neuvěřitelné, když dokazovala, že odebírání dětí v Anglii je výnosné podnikání pro spoustu právníků a sociálních pracovníků.  Vyzvala nás k aktivitě vůči našim poslancům, jinak tyto zlé zákony padnou i na nás co nevidět. Letos se nedostavila skupina Němců, které odebrala  německá sociálka za asistence protiteroristických jednotek policie  jednoho dne 40 dětí. Vedoucí německé skupiny nám tehdy řekl: "Rázem jsme se propadli z demokracie do kruté totality." Stalo se to ve dvou vesnicích komunity dvanáct kmenů, dvě hodiny cesty od Rozvadova. Dodnes nejsou děti vráceny rodinám. Promluvili také zástupci romských stran a iniciativ. Byli zklamáni nezájmem Romů, kteří se měli dostavit ve velkém počtu a nepřišli. Byla čtena modlitba romského pastora, který se nemohl dostavit. Po promluvě bratra Aleše Hodiny ze sdružení "Střídavka", o aktuální situaci rozvodového procesu a boje o děti, byl vyzván k svědectví otec sedmi dětí z města Dobrušky, kterému bylo odebráno těch šest dětí, včetně kojence. Jeho případ uvedl bratr Papazián, předseda Unie otců. Děti byly odebrány z důvodu trestního oznámení na OSPOD z důvodu týrání a zanedbání péče. Přesto, že se tyto důvody neprokázaly je 5 dětí v DD a 1 dítě v pěstounské péči bez souhlasu rodičů. Čekají nyní s obavami sedmé dítě. Ze strachu, že jim budou odebrány děti se v Norsku mladé páry rozhodují nemít raději děti. To je šílené. Tohle je naplánováno do všech zemí EU. Proto děláme tyto demonstrace. Pokud to přijde do ČR, bude pozdě. Tento případ ze severu Čech jsem osobně před rokem konfrontoval s městským úřadem města Dobrušky. Odbyli mne prohlášením, že sociální záležitosti jsou jen v pravomoci úřadů. Přesto můj dopis dle bratra Papaziána měl význam, protože se případ začal opět projednávat. Otec těch dětí je navíc invalida, nemá levou ruku od zápěstí a matka se tehdy psychicky zhroutila. Na nedávné konferenci Evangelikální unie v Praze bylo řečeno, že juvenilní justice u nás není aktuální a jiný vedoucí na modlitebním setkání řekl, že jsme to přehnali. Po tomto svědectví, které dokazuje, že naopak se to plíživě děje u nás také, promluvil ing. Mojmír Kovář ze Slovenska (bývalý poslanec). Hovořil o celkové situaci boje proti zneužití těchto "sociálních zákonů" v legislativě evropských států a u nás. Pro rodiny lobuje v parlamentu v Praze a v Bratislavě, zná situaci a názory všech poslanců. Řekl na závěr, že pokud bude tato forma  juvenilní justice v ČR a SR legalizována v plném rozsahu, jako například  v severských zemích Evropy a v Anglii, můžeme své rodiny bránit už jen kulometem. Skončí s tím i další svobody a práva občanů. Připomněl, že naše letošní únorová demonstrace za Romy vyvolala odezvu příznivým dopisem od anglické královny a pozitivní reakcí norského vyslance. Případ českých dětí odebraných v Norsku byl velmi vzrušeně probírán i na půdě parlamentu. Podnět k tomu dala ta demonstrace a lobování bratra Kováře v Poslanecké sněmovně. Tento starý bratr nás vyzval k pokračování v boji.

  


3. Situace v Ukrajině a vznikající nová politická strana

 

Dr. Jiří Pešek, katolický aktivista obrátil naši pozornost k aktuální situaci na Ukrajině a pozval nás na účast na demonstraci za právo na sebeurčení velké národní skupiny občanů v Ukrajině. Současné boje, kde umírají civilisté v bombardovaných městech jsou hrozbou vypuknutí světové války.

Byl pozván i pastor charismatické církve H.F.A.M.I. Jiří Krupa z Bruntálu, aby nám představil nově vznikající evangelikální politickou stranu Modes. Měl dvě promluvy, a v jedné osvětlil jejich program pro ochranu rodin. Během celého kongresu obrany rodin na den Husa od 14 hod do 22 hod jsme sbírali podpisy podmiňující vznik strany.  Před jeho odjezdem zpět na Moravu jsme mu mohli dát pár vyplněných petičních listů s podpisy občanů. Většina evangelikálů se moc nezajímá o věci veřejné, a politiku považují za špinavost, nebo namítají, že máme možnost se zapojit do nějaké strany stávající. Udělal jsem si osobní statistiku. Ze 100 oslovených křesťanů podpořilo petičním podpisem jen necelá třetina. Pastoři církví by měli vést své sbory k větší občanské zodpovědnost ve věci biblické výzvy správcovství země. Není u nás strana v parlamentu, která by jednoznačně chránila tradiční rodiny. Proto musí vzniknout tato iniciativa v ČR. Svoboda není chráněna těmi, kteří ji užívají. Bude brzo končit a potom mnozí budou litovat, že se nezařadili do boj o její přežití.

Bratr Krupa přijel z Moravy až po 17 hodině, kdy probíhala již evangelizační část kongresu. Jeho příspěvek jsem v reportáži proto zařadil do bloku boje za tradiční rodiny. Na setkání jsem měl rozloženy panely s nápisy: "Stop juvenilní justici - Ne obchodu s dětmi - Nechceme diktaturu feminismu - Stop genocidě Evropy - Zastavte homosexuální kulturu smrti" atd. Evangelizační nápisy byly určeny pro následující blok.

 

 

4. Evangelizační blok začal připomenutím aktuálního Husova odkazu


Následovala  evangelizační část kongresu obnovy národů na Václaváku od 16.30  hod do 22 hodin. Tento blok jsem zahájil odkazem Mistra Jana Husa vloženého do prohlášení o Pravdě (Braň pravdu, mluv pravdu...).

Jen Pravda, nikoliv idea, tedy osoba Pána Ježíše má moc osvobodit lidi a národy. Hus měl na koncilu v roce 1415 přednést jedno připravené poselství s názvem "Řeč o míru". To je dnes aktuální vzhledem k událostem na východě. Jan Hus chtěl postavit svým poselstvím koncil a svět před potřebu smíření se s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Tehdy Hus psal: Nebude mír v národech, dokud ty a já, občané společností se s Bohem nesmíříme skrze smrt a vzkříšení Mesiáše Ježíše Krista. Bohužel své závažné poselství koncilu  a světu nemohl vyslovit. Byl upálen v boji za pravdu Božího slova dne 6. 7. 1415.  Byla učiněna první výzva ke smíření s Bohem dle 2 Kor 5.20. Evangelium dále rozvinul pastor Saša Procházka z Centra víry v Plzni. Mezitím přišel Petr Hloušek s kytarou, a mohlo shromáždění slyšet živé písně o Ježíši. Také kázal evangelium svým stylem skrze texty písní, které chvílemi aktuelně improvizoval. Výše zmíněné panely byly všude rozloženy od počátku Kongresu obnovy národů, ale od evangelizační části jsem rozvinul panel že Ježíš je Spasitel světa a  anglický text: GLORY BELLONGS TO CHRIST. Bylo rozdáno mnoho misijních materiálů a gedeonky (nové zákony). BTM nám dala tříjazyčné poselství o orloji pro cizince.

 

 

5. Národy evangelizují národy v Praze


Silně nás povzbudila skupina Ukrajinců a Arménů z pražského sboru Ambasada Boží, vedená ukrajinským kazatelem Siněnkem a dalšími pastory jeho sboru.. Promluvili jeho evangelisté a pastor, který slouží narkomanům, alkoholikům a lidem na dně společnosti. "Rušitelé" z petičního týmu, kteří tam stále seděli na obrubníku u svého petičního auta, slyšeli řadu svědectví bývalých gemblerů, pasáků a narkomanů z Ukrajiny, kteří nalezli službou speciální skupiny ambasády Boží svobodu v Kristu. Radostně svědčili, že jim dal Ježíš nový život. Tito Ukrajinci jsou nadějí své těžce zkoušené země. To byla nejsilnější část kongresu pod koněm na Václaváku. Se členy petice za demokracii mluvili osobně evangelisté. Poslouchali a byli dotčeni. Potom se jejich auto pohnulo a se znělkou "Kdož sú boží bojovníci" odjelo. Prostor byl dán i Nigerijskému pastorovi Yonimu, který promluvil k turistům a přihlížejícím Japoncům anglické evangelium. Jeho sbor s názvem "Ohnivá hora zázraků", je českou pobočkou sboru v Lagosu.  Byla dána příležitost skupině Korejských křesťanů ze Soulu, kteří "náhodně", přišli a zazpívali duchovní písně a kázali korejsko-anglicky. Dali jsme jim plný čas, když přijeli z takové dálky. Jejich sbor čítá tisíce lidí. Při jejich písních se objevily velké skupiny turistů a asiatů. Takže jsme mohli rozdat všechny anglické texty o Ježíši, co nám dala misie BTM. Dle jednoho přítomného novináře shromáždění sledovali členové židovské obce z Prahy které osobně poznal. Moje projevy natáčel na video reportér ze strany Práce. Mluvil jsem jen s dalším novinářem o významu shromáždění. Nevím jestli o tom některé masmedia informovaly.

  

6. Evangelizace byla prodloužena o další tři hodiny


V 19 hod skončil náš nahlášený zábor a mohli jsem po domluvě s policií pokračovat až do 22 hodin. Mohl jsem se Sašou stále přinášet další části evangelia o Pravdě která osvobozuje a uzdravuje. Další hovořili svědectví o proměně života a o uzdravení skrze Ježíš Krista. Bylo několik výzev k přijetí Pána Ježíše a byly vedeny duchovní rozhovory s lidmi. V průběhu kongresu přicházeli další rušitelé, kteří nás provokovali. Skupina mladých Němců si kolektivně lehla před nás a tak Péťa začal kázat k nim anglicky. Jeden z nich mi vytrhl několik traktátů a demonstrativně je roztrhl přede všemi. Pohnulo se mi srdce nad tím chlapcem. Stále přicházel někdo se svědectvím a promluvou. Pán to řídil. Pro mne byl zázrak skutečnost, že jsem vydržel stát na nohou od 14 do 22 hodin, protože jsem vedle kázání, rozhovorů  musel mít za shromáždění zodpovědnost a na tom místě se nedá nikde sednout (schody pomníku jsou ohrazeny řetězem). Dalším zázrakem je skutečnost, že po loňském kongresu obnovy národů na den Husa roku 2013 byla tím setkáním pod koněm inspirovaná skupina chváličů Pána. Od té doby každou sobotu od 15 hodin se tam koná veřejné shromáždění "Davidova stánku", kde několik hodin je veleben Pán Ježíš. Petr mi řekl, že nikdy jim v tu dobu po celý rok nepršelo.

 

 

7. Návštěva "nebeského muže" z Číny


S několika lidmi evangelizační skupiny jsme byli pozváni Petrem Hlouškem do čínské restaurace na rohu Václaváku u Muzea. Dal jsem si s nimi rýži tří chutí a rozloučil jsem se. Těsně po mém odchodu tam přišel legendární "nebeský muž" Yun z Číny, známý svým příběhem z česky vydané knihy, v níž popisuje, jak se zlomenýma nohama utekl z vězení a dostal se na západ. Dodnes nechápe, jak se to mohlo stát. Bydlí v Německu a u nás měl také shromáždění. Celý personál zmíněné restaurace jeho službou přijal Pána Ježíše a chodí do čínského sboru v Praze. Náhle se objevil a tak povzbudil ty, kteří s námi setrvali do konce. Jakoby nám za Pána Ježíš poděkoval a povzbudil nás jeho náhlým příchodem. To byl další zázrak toho dne. Fotky jsou k diposici.   

 

8. Světlo v temnotách

V příloze je odkaz na video z akce na Václaváku 6. 7. Je již pozdě večer, slunce zapadá a stále je konána služba zvěstování evangelia. Je to obraz současné doby Evropy. Čím větší temnota přichází, tím jasnější je volání Boží k národům: Smiřte se s Bohem dnes. Už v pozdní hodině těsně před 22 hodinou, jsme stále mohli posíleni Pánem a Jeho Duchem nést lidem evangelium. Stále přicházelo nové poselství a noví lidé různých národů. Zvláštní bylo, že jsme nebyli unaveni, ani vyprázdněni.

 

 

Václav Lamr, Fórum angažovaných křesťanů

 

Příloha: video