SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Trvalé hodnoty

17. června 2014

Prague Pride - korespondence s Magistrátem hl. m. Prahy

Reakce na odpověď pracovníků magistrátu na dopis, ve kterém Václav Lamr napadl jeho postoj k Prague Pride 2014.

 

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Václav Lamr <christ.art@seznam.cz>
Komu: Cachnínová Nikol (MHMP, ZIO) <Nikol.Cachninova@praha.eu>
Datum: 17. 6. 2014 0:45:14
Předmět: Re: shromáždění


Pro: Magistrát Prahy, odd.pro styk s občany. Od: Václav Lamr
  

Zastupitelská demokracie je postavena na dvou základech a tím je zákon a morálka. Vámi zmiňovaný zákon shromažďovací omezuje veřejné shromáždění na základě řady závažných důvodů, které jmenujete. Upozornil jsem vás v dopise, že takový důvod je zcela evidentní a byl jsem toho osobně svědkem u všech pochodů Prague Pride (2011 -13). Ten důvod je v jasném útoku na mravnost dětí a mládeže našeho národa. Jde také o urážení křesťanů.

V průvodu se nesly hesla, že rodiny nepatří do atomového věku, byly neseny hesla jako ,"katolické buzny". Viděl jsem v alegorických vozech nezletilé děti, obscésní chování, plivání na lidi, sprostá amorální, neslušná hesla, obscésní pohyby tělem atd. Viděli jsme demonstrace sadomasochismu, kdy byla vlečena žena-otrokyně na oprátce na krku, před přihlížející mládeží a před dětmi města. Byly publikovány i demonstrace pedofilů během posledního průvodu. Tyto průvody homosexuálů vidí naše české děti, mladí lidé po celé trase pochodu a tím je jim legalizována, schvalována, nabízena, vnucována nemravnost, úchylnost v pohlavním životě. Jsou tak dezinformováni, zmateni a sváděni. Jsou před nimi a před turisty zesměšňovány hodnoty normálního manželství a rodiny. Ve svém důsledku tato invaze zvrácenosti, mravní bezbřehosti, ničí staletí budovaný křesťanský model v srdci Evropy a přímo ve svém důsledku útočí na tradiční rodiny a tím ohrožuje jasně bezpečnost státu. Je vedený útok na uspořádání duchovních, etických a kulturních hodnot v naší společnosti. Nemohu se zbavit dojmu, že se nepřímo a vědomě podílíte na plánovaném ničení moravského a českého národa. A to na místech, kde v boji za naši státní suverenitu a svobodu svědomí umírali nejlepší mužové a ženy českého národa. Povolením této nebezpečné provokace a amorální demonstrace na sebe berete plnou zodpovědnost za její celospolečenské následky. My křesťané jsme v tomto národě také menšinou, která je touto antikristovskou aktivitou také diskriminována.

Město Praha nemusí dokazovat modernost amoralitou. Město Praha má vysoký kredit v krvi mnoha mučedníků a bojovníků za duchovní pokrok národa i Evropy. Zřejmě někomu dělá potěšení pošlapávat čest našich hrdinů ve městě Praze. Proto takoví lidé nemají ani etické, ani morální právo vést komunitu města. K tomu jsme jim jako občané republiky a obyvatelé města nedali madát. Věřím, že jsou mezi vámi lidé zodpovědní, kteří rozeznají nebezpečnost tohoto amorálního a nemravného festivalu a učiní těmto starověkým bakchanáliím přítrž. Končím zvoláním velmi starého muže, který pozoroval průvod homosexuálů u Národního divadla v Praze v roce 2011 a slyšel sprosté obscésnosti. Zoufale zvolal: "TOHLE SI PRAHA NEZALOUŽÍ..."

Václav Lamr

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Cachnínová Nikol (MHMP, ZIO) <Nikol.Cachninova@praha.eu>
Komu: 'christ.art@seznam.cz' <christ.art@seznam.cz>
Datum: 16. 6. 2014 9:16:45
Předmět: shromáždění

 

Vážený pane Lamre,

 

v reakci na Váš email ze dne 5. 6. 2014, ve kterém uvádíte, že Magistrát hlavního města Prahy povolil v srpnu průvod homosexuálů od sochy sv. Václava, což považujete za ostudné, proto neprodleně žádáte zrušení chystaného průvodu Prague Pride 2014, si k výše uvedenému dovoluje odbor živnostenský a občanskoprávní Magistrátu hlavního města Prahy uvést, že Vámi zmíněná akce byla svolavatelem řádně oznámena, a to v souladu se zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o právu shromažďovacím"). Jelikož nebyly shledány zákonné důvody k zákazu shromáždění ve smyslu § 10 zákona o právu shromažďovacím, jedná se o shromáždění řádně oznámené. K dalšímu objasnění situace považujeme za nutné uvést, že právo shromažďovací je Ústavou České republiky zaručené právo, vycházející z ustanovení čl. 19 odstavce 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, které smí být omezováno v případě shromáždění na veřejných místech, pouze jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Konání shromáždění není podmíněno povolením správního orgánu, svolavatel musí splnit pouze ohlašovací povinnost, což v daném případě učinil.


S přáním hezkého dne

Cachnínová