SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Trvalé hodnoty

ČlánekJe lépe na manželství se připravit

Je lépe na manželství se připravitxxx Hlavně abychom se měli rádi… co ale způsobí, že se já i můj partner cítíme milováni? Chceme-li aby naše manželství vydrželo, proč nevěnovat trochu času přípravě? Máte-li chuť položit si i otázky, které by nás nenapadly, navštivte

Kurz Příprava na manželství   -   www.manzelskevecery.cz

Cílem kurzu je odhalit krásy i úskalí partnerského vztahu a položit zdravé základy pro šťastné manželství.
Kurz tvoří pět setkání, během nichž poznáte lépe sebe i svého partnera. Jednotlivá setkání začínají večeří v prostředí, kde se páry cítí jako na rande. Po večeři vyslechnou promluvy k tématům večera a společně dělají cvičení. Kurz plně respektuje soukromí páru, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.
Probíraná témata: Umění komunikace, Jak řešit konflikty, Trávíme čas spolu, Jak rozvíjet vzájemné přátelství, Jak druhému projevovat lásku, Význam závazku, Jak rozpoznat a ocenit naše odlišnosti, Budujeme sexuální blízkost, Vzájemně sdílené cíle a hodnoty. Kurz je užitečný i pro páry, které spolu chodí, ale vstup do manželství zatím neplánují.

Promluvy přednáší lektoři kurzů, nebo lze použit videonahrávku. Podrobné informace o kurzu, aktuálně probíhající kurzy i pokyny pro zájemce o pořádání kurzu lze získat na adrese www.manzelskevecery.cz.
 

Hezké manželství na celý život

Hezké manželství na celý životxxx Mít hezké manželství není samosřejmost. I drobná změna v našem jednání může přinést výraznou změnu k lepšímu. Hledáte-li inspiraci, jak pracovat na zlepšení svého manželství, nebo jak se změnit, abyste spolu vycházeli lépe, navštivte

Kurz Manželské večery   -   www.manzelskevecery.cz

Cílem kurzu je pomoci párům vybudovat zdravé manželství na celý život, zbavit se špatných návyků, vytvořit si nové dobré návyky a investovat do  budoucnosti svého manželství.
Kurz tvoří osm setkání a je sestavený tak, aby pomohl každému manželskému páru upevnit vztah. Jednotlivá setkání probíhají v příjemném prostředí, jako byste si vyšli na večeři do restaurace. Začíná se večeří, následuje promluva na téma večera a cvičení. Promluvy přednáší lektoři kurzů, nebo lze použit videonahrávku. Kurz plně respektuje soukromí páru, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.

Témata jednotlivých večerů jsou: Budování pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění,  Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, V čem spočívá hezké manželství.
Kurzu se mohou zúčastnit i páry, které nejsou oddány a žijí manželským životem.

Kurz v České republice absolvovaly od roku 2004 už stovky párů. Podrobné informace o kurzu, aktuálně probíhající kurzy i pokyny pro zájemce o pořádání kurzu lze získat na adrese www.manzelskevecery.cz.
 

"Mužská" křesťanská konference 9. července 2016 v Kroměříži

Videozáznam ze zajímavé konference, uspořádané českou sekcí mezinárodního společenství Ježíšův hlas.
 

ČlánekCivilizace na rozcestí: Přirozená rodina jako záštita svobody a lidských hodnot

To je téma X. Světového kongresu rodin, který se s podtitulem "Gruzie je rodina" uskuteční ve dnech 15. - 18. května v Tbilisi. Jedním ze sponzorů kongresu, které se konají každoročně (v minulém roce byl v USA), je CitizenGO.
 

Soubor ke stažení8. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov

Ke stažení pozvánka na konferenci "Venkov fandí rodině", kterou 3. listopadu 2014 od 13 hod. pořádá MAS Říčansko, NS MAS ČR a KS MAS Středočeského kraje ve spolupráci s ERC ČR v arcibiskupském paláci v Praze. Více informací o konferenci a dalších akcích na www.modlitbazadomov.webnode.cz. Přihlášky na těchto stránkách do 20. října 2014 nebo telefonicky (Mgr. Ludmila Třeštíková, tel. 774 780 039). Vstupy na všechny akce zdarma.

 

Soubor ke stažení14. října 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR špičková mezinárodní konference "Rodina v 21. století - vyhlídky, problémy, řešení"

Na konferenci Občanského institutu, uspořádané pod záštitou poslanců v roce 20. výročí vyhlášení Světového dne rodiny, vystoupí např. Gabriele Kuby z Německa, prezident FAFCE (Federace katolických rodinných svazů v Evropě) a poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská. Začátek v 9:30 hodin, nutná registrace na http://www.upf.cz.
 

Článek25 poslanců napříč politickým spektrem předložilo novelu zákona o registrovaném partnerství

Předkladatelé jsou kromě hospodářského, kontrolního, rozpočtového a volebního výboru zastoupeni ve všech výborech Poslanecké sněmovny. V rozhodujícím Výboru pro sociální politiku je 6 předkladatelů, ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Výboru pro zdravotnictví po 5 předkladatelích a v Ústavně právní výboru 4 předkladatelé. Novela, která podporuje stejnopohlavní "rodičovství" má umožnit registrované osobě osvojení dítěte svého partnera.

 

Kiska podá v případě referenda o ochraně rodiny podnět na Ústavní soud

Návrhem referenda o ochraně rodiny se bude zabývat slovenský Ústavní soud. Prezident SR Andrej Kiska chce, aby soud přezkoumal soulad předmětu referenda podle návrhu petice s ústavou a jeho zásah do základních lidských práv a svobod. Vyjádření iniciátora referenda – Aliance za rodinu najdete zde.
 

Kázání kardinála Dominika Duky na Národní pouti rodin

V klášteře ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 29.-30. srpna 2014 proběhla Národní pouť rodin. Kardinál Duka celebroval hlavní mši svatou v sobotu 30. srpna. V kázání se zaměřil na podporu tradičního pojetí křesťanské rodiny.
 

ČlánekMotlitbou proti pochodu Prague Pride 2014

Václav Lamr o "akci Jozafat" 16. srpna od 11 do 13 hodin u pomníku sv. Václava

 

Aliancia za rodinu Slovenska sbírá podpisy

Aliance za rodinu je občanská iniciativa organizací a jednotlivců, která vznikla v prosinci 2013 na podporu hodnot manželstvi a rodiny. Momentálně ji podporuje 90 organizací, které zastupují více než 200.000 občanů Slovenska. Petici prezidentovi SR za vyhlášení referenda na ochranu rodiny již podepsalo 328 400 lidí.
 

Ženeva: Rodinné hodnoty a jejich vazby na ekonomický blahobyt a sociální důsledky

Překlad příspěvku předneseného na konferenci konané v Paláci národů OSN v Ženevě 30.6. - 1.7.2014 u příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který přednesla slovenská europoslankyně MUDr. Anna Záborská.
 

ČlánekReportáž z manifestace proti juvenilní justici

Další manifestace, pořádaná Slovanskou kulturní tradicí, Fórem angažovaných křesťanů a Centrem víry Plzeň 6. července 2014, v den výročí upálení mistra Jana Husa, se stala součástí šířeji pojatého "Kongresu obnovy národů" v Praze na Václavském náměstí.
 

ČlánekPrague Pride - korespondence s Magistrátem hl. m. Prahy

Reakce na odpověď pracovníků magistrátu na dopis, ve kterém Václav Lamr napadl jeho postoj k Prague Pride 2014.

 

ČlánekPřipojte se k petici za výuku mravní výchovy na základních školách

Na setkání s Gabrielou Kuby 31. března t.r. vystoupila v diskusi v návaznosti na problémy školní sexuální výchovy paní Eva Čápová, mluvčí Společenství matek, která přítomné informovala o petici za výuku mravní výchovy, adresované ministru školství. Ke shodnému požadavku jsme dospěli po 3 letech diskusí v rámci aktivit Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR. Navrhujeme, aby se v příštím bruselském plánovacím období obce a místní akční skupiny soustředily na 9 oblastí prorodinných opatření, mezi nimi je prorodinně zaměřené školní vzdělávání, v němž je mravní (etická) výchova na prvním místě.