SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Trvalé hodnoty

ČlánekJe lépe na manželství se připravit

Je lépe na manželství se připravitxxx Hlavně abychom se měli rádi… co ale způsobí, že se já i můj partner cítíme milováni? Chceme-li aby naše manželství vydrželo, proč nevěnovat trochu času přípravě? Máte-li chuť položit si i otázky, které by nás nenapadly, navštivte

Kurz Příprava na manželství   -   www.manzelskevecery.cz

Cílem kurzu je odhalit krásy i úskalí partnerského vztahu a položit zdravé základy pro šťastné manželství.
Kurz tvoří pět setkání, během nichž poznáte lépe sebe i svého partnera. Jednotlivá setkání začínají večeří v prostředí, kde se páry cítí jako na rande. Po večeři vyslechnou promluvy k tématům večera a společně dělají cvičení. Kurz plně respektuje soukromí páru, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.
Probíraná témata: Umění komunikace, Jak řešit konflikty, Trávíme čas spolu, Jak rozvíjet vzájemné přátelství, Jak druhému projevovat lásku, Význam závazku, Jak rozpoznat a ocenit naše odlišnosti, Budujeme sexuální blízkost, Vzájemně sdílené cíle a hodnoty. Kurz je užitečný i pro páry, které spolu chodí, ale vstup do manželství zatím neplánují.

Promluvy přednáší lektoři kurzů, nebo lze použit videonahrávku. Podrobné informace o kurzu, aktuálně probíhající kurzy i pokyny pro zájemce o pořádání kurzu lze získat na adrese www.manzelskevecery.cz.
 

Hezké manželství na celý život

Hezké manželství na celý životxxx Mít hezké manželství není samosřejmost. I drobná změna v našem jednání může přinést výraznou změnu k lepšímu. Hledáte-li inspiraci, jak pracovat na zlepšení svého manželství, nebo jak se změnit, abyste spolu vycházeli lépe, navštivte

Kurz Manželské večery   -   www.manzelskevecery.cz

Cílem kurzu je pomoci párům vybudovat zdravé manželství na celý život, zbavit se špatných návyků, vytvořit si nové dobré návyky a investovat do  budoucnosti svého manželství.
Kurz tvoří osm setkání a je sestavený tak, aby pomohl každému manželskému páru upevnit vztah. Jednotlivá setkání probíhají v příjemném prostředí, jako byste si vyšli na večeři do restaurace. Začíná se večeří, následuje promluva na téma večera a cvičení. Promluvy přednáší lektoři kurzů, nebo lze použit videonahrávku. Kurz plně respektuje soukromí páru, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.

Témata jednotlivých večerů jsou: Budování pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění,  Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, V čem spočívá hezké manželství.
Kurzu se mohou zúčastnit i páry, které nejsou oddány a žijí manželským životem.

Kurz v České republice absolvovaly od roku 2004 už stovky párů. Podrobné informace o kurzu, aktuálně probíhající kurzy i pokyny pro zájemce o pořádání kurzu lze získat na adrese www.manzelskevecery.cz.
 

Kiska podá v případě referenda o ochraně rodiny podnět na Ústavní soud

Návrhem referenda o ochraně rodiny se bude zabývat slovenský Ústavní soud. Prezident SR Andrej Kiska chce, aby soud přezkoumal soulad předmětu referenda podle návrhu petice s ústavou a jeho zásah do základních lidských práv a svobod. Vyjádření iniciátora referenda – Aliance za rodinu najdete zde.
 

Kázání kardinála Dominika Duky na Národní pouti rodin

V klášteře ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 29.-30. srpna 2014 proběhla Národní pouť rodin. Kardinál Duka celebroval hlavní mši svatou v sobotu 30. srpna. V kázání se zaměřil na podporu tradičního pojetí křesťanské rodiny.
 

ČlánekMotlitbou proti pochodu Prague Pride 2014

Václav Lamr o "akci Jozafat" 16. srpna od 11 do 13 hodin u pomníku sv. Václava

 

Aliancia za rodinu Slovenska sbírá podpisy

Aliance za rodinu je občanská iniciativa organizací a jednotlivců, která vznikla v prosinci 2013 na podporu hodnot manželstvi a rodiny. Momentálně ji podporuje 90 organizací, které zastupují více než 200.000 občanů Slovenska. Petici prezidentovi SR za vyhlášení referenda na ochranu rodiny již podepsalo 328 400 lidí.
 

ČlánekReportáž z manifestace proti juvenilní justici

Další manifestace, pořádaná Slovanskou kulturní tradicí, Fórem angažovaných křesťanů a Centrem víry Plzeň 6. července 2014, v den výročí upálení mistra Jana Husa, se stala součástí šířeji pojatého "Kongresu obnovy národů" v Praze na Václavském náměstí.
 

ČlánekPrague Pride - korespondence s Magistrátem hl. m. Prahy

Reakce na odpověď pracovníků magistrátu na dopis, ve kterém Václav Lamr napadl jeho postoj k Prague Pride 2014.

 

ČlánekPřipojte se k petici za výuku mravní výchovy na základních školách

Na setkání s Gabrielou Kuby 31. března t.r. vystoupila v diskusi v návaznosti na problémy školní sexuální výchovy paní Eva Čápová, mluvčí Společenství matek, která přítomné informovala o petici za výuku mravní výchovy, adresované ministru školství. Ke shodnému požadavku jsme dospěli po 3 letech diskusí v rámci aktivit Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR. Navrhujeme, aby se v příštím bruselském plánovacím období obce a místní akční skupiny soustředily na 9 oblastí prorodinných opatření, mezi nimi je prorodinně zaměřené školní vzdělávání, v němž je mravní (etická) výchova na prvním místě.
 

ČlánekDvanáct dobrých důvodů k ukončení státem řízené sexualizace dětí

Německá autorka Gabriele Kuby reaguje ve své knize „Globální SEXuální REVOLUCE – ztráta svobody ve jménu svobody“ na situaci v Německu a řadě států USA a EU v této oblasti. Knihu představila u příležitosti jejího překladu do češtiny 31. března v Praze a 1. dubna v Brně, další její přednášky a diskuse ke knize se uskuteční v Olomouci, Ostravě a Hradci Králové. Objednat si ji můžete zde.

 

XIV. ročník Pochodu pro život 29. března v Praze

Diskusní a modlitební akce proti interrupcím začínají v sobotu v 9 hodin v Dominikánském klášteře, Jilská 7a. Vlastní pochod začíná ve 14.15 na Mariánském náměstí a končí po 16 hodině na Václavském náměstí u sochy sv. Václava.

 

Soubor ke staženíO knize Gaebriele Kuby na XII. Hovorech na pravici

Ke stažení pozvánka na dvanáctý diskusní večer Akce D.O.S.T. v pondělí 3. března, na němž vystoupí překladatelka knihy "Globální sexuální revoluce" Ing. Alena Povolná Lucie Boddingtonová, asistentka poslance Dolní sněmovny a odbornice na juvenilní justici.
 

Soubor ke staženíSociální zásady Ježíšovy podle Waltera Rauschenbusche

Vysokoškolský učitel v oborech ekonomie a sociálních věd Ing. Stanislav Heczko, PhD. (*1962) shrnul v textu ke stažení názory pastora baptistického sboru a profesora Waltera Rauschenbusche (1861-1918). Jeho jméno je synonymem pro sociální evangelium, hnutí, které mělo hlavní vliv na americký protestantismus na počátku dvacátého století s cílem mobilizovat americké křesťany k práci pro spravedlivější společnost. Další informace o W. Ruschenbuschovi na Wikipedii.
 

Národní týden manželství 10.-16. února 2014

Odkaz na stránky projektu, kterým se každoročně připomíná potřeba a důležitost manželství v týdnu Valentýna (14. února), letos s mottem: Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům
 

ČlánekGabriele Kuby navštíví ČR

Gabriele Kuby navštíví ČRxxx Po slovenském překladu knihy Gabriele Kuby "Globální SEXuální REVOLUCE - ztráta SVOBODY ve jménu SVOBODY" dokončuje Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství Jiřího Braunera v Brně její české vydání. Autorka je uvede 31. března v Praze a na následujících čtyřech setkáních v Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové.