SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Prostředí pro život

14. ledna 2012

Nová trojka – rodinné a kulturní centrum je místem setkávání

Člověk je stvořen jako muž a žena - jejich úlohy ve společnosti i v rodinách jsou specifické. Pro zdravou rodinu je důležité, aby se muž a žena komplementárně doplňovali a vzájemně podporovali, nikoliv aby byli stavěni proti sobě, v jakési "válce pohlaví".

 
Při rekonstrukci kolabujícího trojpilíře Rodina-Církev-Stát je nezastupitelná  komunikace. Jedním z předpokladů jsou místa setkávání. Pro všechny členy kompletní rodiny, ale především pro děti, jsou  taková místa důležitá při vyhledávání příležitostí pro vstupování do sociálních interakcí. To je do značné míry úlohou žen, vzhledem k tomu, že základní charakterové rysy člověka se formují do 3-4 let. Je prokázáno, že dítěti hrozí těžká deprivace a poškození jeho charakteru (např. zvýšenou agresivitou či ztrátou sebevědomí), pokud nemá láskyplnou péči, kterou mu může poskytnout v prvním řadě matka. Naopak od mužského prvku - otce, získává dítě schopnost posunovat své meze, získávat zdravé sebevědomí, překonávat překážky a objevovat nové věci. Jedno z takových míst setkávání lze objevit na Praze 3 – viz www.nova-trojka.cz