SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Program obnovy rodiny

13. dubna 2013

Místní programy obnovy rodiny/Plány rodinné politiky k inspiraci

Z tohoto článku si můžete stáhnout příklady dokumentů konkrétních obcí, metodický materiál MPSV a manuál vytvořený v rámci činnosti Pracovní skupiny Programu obnovy rodiny.

 

 

Rodinná politika na úrovni krajů a obcí (2008)

Manuál ke zpracování "místních programů obnovy rodiny" pro starosty malých obcí (2012)

Program obnovy rodiny obce Skotnice na rok 2013 (12. 2. 2013)

Plán rozvoje rodinné politiky města Borovany (13. 12. 2012)

Plán rozvoje rodinné politiky městyse Dub (14. 12. 2012)

Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině roku 2013