SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

19. srpna 2011

Příští diskusní chat SPOV ČR v úterý 20. září v 9 hodin ráno na téma: Podpora rodin na úrovni obcí

Dobu "chatování" jsme přizpůsobili starostům, jejichž účast především očekáváme. Našimi hosty budou Alžběta Hošková z oddělení rodinné politiky MPSV a garant soutěže Obec přátelská celé rodině, Rut Kolínská a Kateřina Kulhánková Čejková, prezidentka a 1. viceprezidentka Sítě mateřských center a další. Dozvíte se výsledky 1. kola soutěže, do níž se letos přihlásilo 127 obcí, měst a městských částí a obvodů. Otázky, které budou předmětem diskuse, jsou uvedeny dále. Na chat vstoupíte zde.
 

 

·    Vnímáte téma podpory rodiny na úrovni obcí (tj. podporu rodin žijících v obci) jako důležité?

·    Měla by tato podpora být zajištěna především obcí, nebo spíše jinými subjekty, např. nestátními neziskovými organizacemi (dále jen "NNO")?

·    Jaká je podle Vás úloha různých subjektů v obci (starosta, rada a zastupitelstvo, MŠ+ZŠ+další příspěvkové organizace obce, NNO, místní spolky, samotné rodiny apod.) při podpoře rodiny?

·    Co dělají NNO pro rozvoj rodinné politiky ve Vaší obci? Jak se Vám s nimi spolupracuje a jaké další aktivity byste ze strany těchto organizací uvítali?

·    Znáte publikaci MPSV Rodinná politika na úrovni krajů a obcí: Metodické doporučení? Přijde Vám užitečná? (ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/6778/Rodinna_politika.pdf)

·    Má Vaše obec svou strategii, jak zajistit komplexní podporu rodin? Tj. v oblasti zařízení a služeb pro rodinu, bytové politiky, přímé finanční podpory, bezpečného prostředí, vzdělávání, akcí apod. (např. zpracovaná Strategie ke komplexní podpoře rodiny, Koncepce rodinné politiky, Akční plán na podporu rodin apod.)

·    Znáte soutěž Obec přátelská rodině? Přijde Vám užitečná?