SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

6. srpna 2011

Příští chat k Programu obnovy rodiny v úterý 9. 8.2011 v 21 hod.

na téma "Návrh občanského zákoníku z pohledu rodiny". Chat se uskuteční na adrese www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482 (není třeba vyplnit heslo, stačí nick). Návrh zákoníku, jež je na pořadu jednání Ústavně-právního výbor PS Parlamentu ČR 22. srpna, ke stažení ve Wordu (6 MB) zde
 
 
Jako podklad pro diskusi je připravena ke stažení část občanského zákoníku, týkající se rodiny, vybraná podle klíčových slov (rodina, manželství, dítě a jejich odvozenin – v textu vyznačena červeně) s přesahem do rodině blízkých oblastí, jako je způsobilost k právnímu jednání, zastupování a opatrovnictví, dědění a darování. Ostatní majetková práva, který vládní návrh zákoníku převážně řeší, nebyla do výběru zahrnuta.
  
Ke stažení: