SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

9. června 2016

Prezentace z veřejného slyšení v Senátu "Rodina dnes"

Veřejné slyšení, uspořádané 6. června 2016 Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR u příležitosti 5. výročí vzniku Programu obnovy rodiny zahájil a řídil senátor Jiří Čunek. V diskusi vystoupil také místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík. Přednášející i diskutující se dotkli zejména nezastupitelné role rodiny a manželství ve společnosti, významu prorodinné a etické výchovy v základní škole i rodiny jako základu obecní pospolitosti a lokálního partnerství v ekonomické oblasti.

 

Ke stažení prezentace:Program obnovy rodiny a jeho podpora v krajských organizacích SPOV ČR
Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČRJe manželství jen kus papíru?
Mgr. Jiří Unger, iniciativa Národního týdne manželstvíManželství z pohledu Desatera
Mgr. Tomáš Tyrlík, náměstek biskupa Slezské církve evangelické Augsburského vyznáníEtická výchova ve školách jako alternativa náboženství
Mgr. Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR, členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuPetr Gazdík, místopředseda Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČRPřekážky trvalých vztahů
Jan Zajíček, ředitel Centra pro rodinu Ostrava, mediátor v řešení manželských sporůRodinné poradenství v širších souvislostech
Mgr. Richard Pešat, vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí, Městský úřad Nový JičínRodina a sociální vyloučení
Ing. Zuzana Drhová, vedoucí oddělení výzkumu, projektů a komunikace Agentury pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR