SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

25. listopadu 2011

Poslanci projednávali plnění Národní koncepce rodinné politiky

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PS Parlamentu ČR zahájila na své 7. schůzi 25. listopadu projednávání výstupů a plnění Národní koncepce rodinné politiky. Koncepci a její plnění uvedl PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
 
Koncepce z roku 2005 byla novelizována v roce 2008, ministerstvo připravuje její revizi. Podle ředitele Macely se daří plnit tzv. měkká opatření, problémy jsou s opatřeními, která mají fiskální dopad. V diskusi byl položen důraz na fungování širší rodiny a mezigenerační pomoc, na podporu výchovy k rodičovství včetně jejího promítnutí do pedagogického vzdělávání, finanční gramotnost, větší meziresortní spolupráci a úlohu obcí. Dotkla se také vztahu naplňování koncepce a rozpočtu na příští rok.
 
Jako host krátce vystoupil člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. arch. Jan Florian, který upozornil na spolkový Program obnovy rodiny. Jednání komise, které je přístupné veřejnosti, dále přihlíželi předseda Asociace center pro rodinu a předseda o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě Jan Zajíček, z Národního centra pro rodinu v Brně její ředitelka PhDr. Ing. Marie Oujezdská a Mgr. Petra Michalová a Ing. Lukáš TomkoRodinné aliance.
    
Na návrh předsedkyně komise Mgr. Heleny Langšádlové bude projednávání plnění koncepce pokračovat na příští lednové schůzi komise.