SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

10. ledna 2012

Národní koncepce rodinné politiky a možnosti podpor prorodinných projektů na chatu v úterý 17. ledna

Vzájemné vztahy Národní koncepce rodinné politiky a Národní koncepce podpory rodin, jejich plnění a možnosti dotací z programů Ministerstva práce a sociálních věcí a z Evropského sociálního fondu budou na programu chatu 17.1.2012 v 9 hodin. Vaše dotazy zodpoví zástupci ministerstva a dalších resortů. Na chat vstoupíte zde.
 
  
Porovnání koncepcí najdete na adrese: http://www.spov.org/data/files/porovnanikoncepcifin.doc
 
Samostatné texty Národní koncepce rodinné politiky, schválené usnesením vlády č. 1305 ze dne 12. října 2005, Národní koncepce podpory rodin s dětmi, schválené usnesením vlády č. 1451 ze dne 19. listopadu 2008 a Souhrnné zprávy o jejím plnění z roku 2010 si můžete stáhnout z článku na adrese: http://www.spov.org/obnova-rodiny/tema-chatu-17-ledna-2012--narodni-koncepce-rodinne-politiky.aspx
  
Na chat vstoupíte z adresy http://chat.vsevjednom.cz/login.php?room=12482. Přihlásíte se bez hesla a jako "Nick" uvedete své jméno nebo přezdívku a kliknete na "LOGIN". Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program "nepustí", lze myšlenku doplnit v dalším vstupu.
 
Kdo se chatu zúčastníte, klikněte, prosím, na ANO. Pokud nemůžete, klikněte na NE.  
 
  předsednictvo členové - obce členové - ostatní sympatizanti návštěvníci výsledky
ANO 4 10 7 0 1 22
NE 2 17 2 0 2 23