SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

21. května 2015

Hlukové limity platí. Většina poslanců podpořila zachování ochrany zdraví lidí před nadměrným hlukem.

Poslanci 20. května 2015 zamítli pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o veřejném zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. Také nově připravované stavby musí respektovat tyto limity.
 

Hlavním cílem vládního návrhu novely bylo uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a dlouhodobě odkládané vymezení skutkových podstat správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Novela reaguje též na některé požadavky aplikační praxe.

 

Kontroverzní pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdraví podpořil poslanecký výbor pro zdravotnictví, ministr zdravotnictví a většina poslanců ČSSD a ANO (celkem 80). Byl zamítnut poměrně těsnou většinou, když proti hlasovalo 86 poslankyň a poslanců.