SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

ČlánekV Česku se rozmáhá kupčení s nezaplacenými složenkami

V Česku začal kvést obchod s nezaplacenými složenkami na malé obnosy. Vymahači dluhů koupí balík drobných zapomenutých pohledávek, za jednu složenku zaplatí pojišťovně či energetické firmě 32 korun a od zaskočených lidí pak prostřednictvím platebních rozkazů, které proženou přes právníky a soudy, inkasují sedm tisíc.
 

Povinnost přijmout opatření k zachování rodinných vazeb

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci BERGMANN proti ČESKÉ REPUBLICE z 27. října 2011 na www.stridavka.cz, dosvědčující, že Česká republika nenaplňuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, pokud jde o právo rodiče na to, aby byla přijata opatření, která mu umožní styk se svým dítětem, a povinnost vnitrostátních orgánů taková opatření přijmout. Dle soudu se pozitivní závazky státu neomezují pouze na zajištění toho, aby se mohlo dítě navrátit ke svému rodiči či s ním být ve styku, ale zahrnují rovněž soubor přípravných opatření, která umožňují tohoto výsledku dosáhnout.
 

ČlánekZáznam chatu na téma Komplexní řešení demografického problému - vize a realita

Hostem chatu k Programu obnovy rodiny 6.12.2011 na výše uvedené téma byl Ing. Ivo Patta. Příští chat, zaměřený na Národní koncepci rodinné politiky, se uskuteční třetí lednové úterý tj. 17.1.2012 v 9 hodin.
 

Soubor ke staženíIvo Patta: Ekonomika rodin a její makroekonomické dopady

Prezentace Ing. Ivo Patty z roku 2009 na semináři Rodinná politika ve volebních programech 2009. V této souvislosti upozorňujeme na článek Komlexní řešení demografického problému, uveřejněný v revue pro výzkum populačního vývoje Demografie 2/2007, a jeho aktualizovanou verzi (jen text) od téhož autora. Autor je původním povoláním agronom, po roce 1989 působil jako ekolog, studoval demografii a sociologii. V období po roce 2002 spolupracoval s CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
 

ČlánekZáznam chatu ze dne 15.11.2011: Rodinné a závazkové právo je v novém občanském zákoníku budováno na principu kontinuity

Chatu k novému občanskému zákoníku se účastnil náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.d. Příští chat, plánovaný na třetí prosincové úterý tj. 20.12.2011 v 9 hodin, se z důvodů přesunu valné hromady Spolku pro obnovu venkova ČR na tento den konat nebude.
 

ČlánekŽeně před lety ukradli občanku, teď má v exekuci platit 650 tisíc

Ukradnou vám občanku nebo si stáhnou vaši fotografii ze sociální sítě a doklad zfalšují. Šejdíři poté na vaše jméno nasekají dluhy nebo si léta jezdí načerno, aniž o tom máte tušení, a dozvíte se o tom, až když na vás advokáti věřitelů pošlou přes soud exekuci.
 

ČlánekChat k návrhu Občanského zákoníku 15. listopadu 2011 v 9 hodin

Dalšího diskusního chatu se účastní spoluautorka zákona Doc. JUDr. Michaela Zuklínová-Hendrychová, CSc. z katedry občanského práva Právnické fakulty UK Praha, vedoucí týmu rodinného práva (zákoník zahrne i oblast současně řešenou zákonem o rodině) a Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu. Na chat vstoupíte zde.
 

ČlánekNovela zákona o rodině: Poslanci nepřehlasovali Senát

Poslanecká sněmovna 6. záři 2011 projednala návrh novely zákona o rodině, posilující střídavou péči a prodlužující lhůtu pro popření otcovství, vrácený sněmovně Senátem. Pozměňovací návrh Senátu sněmovna neschválila. K přehlasování Senátu chybělo 13 hlasů. 33 poslanců, kteří se zdrželi hlasování, tak prakticky rozhodlo o tom, že novela spadla pod stůl. K dispozici stenografický záznam a přehled hlasování.
 

ČlánekV úterý 6. září 2011 má Poslanecká sněmovna znovu projednávat novelu zákona o rodině

Na programu 21. řádné schůze PS Parlamentu ČR je v bodě 6 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 205/4), vrácený Senátem s pozměňovacím návrhem. Spolek podporuje původní verzi schválenou PS a požaduje posílení pozice střídavé péče i v novém občanském zákoníku, který má nahradit zákon o rodině s účinností od 1. 1. 2013. V této věci zaslal předseda Spolku následující dopis předsedům poslaneckých klubů a členům ústavně-právního výboru.

 

ČlánekChat 9.8.2011 zahájil diskusi k vládnímu návrhu Občanského zákoníku. Další chat 16.8.2011.

K dispozici je záznam chatu 9. srpna. Stáhnout si potřebné podklady a průběžně vkládat svá stanoviska můžete na diskusním fóru webu Spolku zde. Na chat zaměřený k novému Občanskému zákoníku 16. srpna v 21 hodin vstoupíte zde.
 

Diskusní témaDiskusní fórum k návrhu nového Občanského zákoníku

Zákoník je v současné době ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR. Ke stažení: celý zákoník, výtah týkající se rodiny (zákoník nahradí zákon o rodině) a příslušná část důvodové zprávy. Východiskem diskuse mohou být články Jana Floriana a Jaroslava Růžka a v jeho rámci zveřejněný návrh na změny vládního návrhu. K dispozici je i porovnání návrhu změny § 26 zákona o rodině, posilující střídavou péči po rozvodu manželství, schváleného PS, který ale neprošel Senátem a je vrácen do PS. Obsahuje zatím pracovní alternativní návrh úpravy návrhu Občanského zákoníku k diskusi. Otvíráme diskusi k zákoníku jako celku, jeho části, týkající se rodiny, i ke všem jeho ustanovením. Příspěvek může vložit každý po kliknutí na "Vložit nový příspěvek".

 

ČlánekZáznam chatu k Programu obnovy rodiny ze dne 2.8.2011

Podklady pro další diskusi 9.8.2011 v 21 hodin a adresu, jejímž prostřednictvím se připojíte k chatu, najdete zde.
 

Soubor ke staženíUmístění dítěte do psychiatrické léčebny je nepřiměřené

Ke stažení nález Ústavního soudu z 13.7.2011, který ruší předběžné opatření Krajského soudu v Ostravě o umístění dítěte do psychiatrické léčebny v souvislosti s řízením o svěření dítěte do výchovy po rozvodu rodičů. Ústavní soud posuzoval věc ze třech hlavních hledisek: a) splnění procesních podmínek pro vydání předběžného opatření, b) ústavně garantovaných práv, c) spravedlivého procesu. Ve všech shledal pochybení odvolacího (krajského) soudu. "Pro dosažení i legitimního účelu, jenž odvolací soud vytkl v podobě práva nezletilého k utváření a rozvíjení pozitivního vztahu k otci, nelze volit prostředky, jež v konkrétním vyjádření představují takový zásah do jiných subjektově určených základních práv, který není tomuto účelu přiměřený, a tím není ani nezbytný", uvedl Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu. Věcně do probíhajícího řízení o svěření syna do výchovy otce, zahájené na jeho popud v roce 2008, nezasáhl.
 

ČlánekPříští chat k Programu obnovy rodiny v úterý 9. 8.2011 v 21 hod.

na téma "Návrh občanského zákoníku z pohledu rodiny". Chat se uskuteční na adrese www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482 (není třeba vyplnit heslo, stačí nick). Návrh zákoníku, jež je na pořadu jednání Ústavně-právního výbor PS Parlamentu ČR 22. srpna, ke stažení ve Wordu (6 MB) zde