SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

ČlánekSlovenské referendum o rodině 7. 2. 2015: Účast 21,4 % voličů

Podle zveřejněných výsledků 95 % z nich souhlasilo s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou. 92 % souhlasilo s tím, aby párům nebo osobám stejného pohlaví nebylo umožněné osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova a 90 % chtělo, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování nebo eutanázie, pokud rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování.

 

Klíčové referendum o ochraně rodiny – třikrát ano rodině

můžete podpořit, když se připojíte k evropské petici "Podpora slovenského referenda o rodině" na webu CiticenGO. Vyplníte jméno, příjmení, vyberete stát (Tschechische Republik), doplníte poštovní směrovací číslo vaší obce/města a kliknete na "podepsat" (unterschreiben). Vstup v angličtině najdete zde.

Referendum vypsal prezident Slovenské republiky Andrej Kiska na 7. února 2012. Mohou se ho účastnit občané od 18 let, podmínkou jeho platnosti je nadpoloviční účast voličů. Mají odpovědět na tři otázky:

1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití osob kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou?

2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?

3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování či eutanázie, když jejich rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování?

Více na www.alianciazarodinu.sk.

 

Soubor ke stažení26. prosince 2014: Na vánoce – manifestace

iniciativy Obnova rodiny- vzkříšení národa v 9 hodin v Olomouci na Horním náměstí a v 15 hodin v Praze u "koně" na Václavském náměstí.
 

Změny v rodinné peněžence pro rok 2015

Zákonodárci letos schválili celou řadu novinek, které se od ledna příštího roku odrazí v peněženkách rodin. Odkaz na docela vyčerpávající přehled opatření, většinou zlepšujících rodinné rozpočty, na webu Novinky.cz.

 

 

Soubor ke staženíZamítněte novelu zákona o registrovaném partnerství,

žádá Spolek pro obnovu venkova ČR dopisem předsedy Mgr. Eduarda Kavaly poslance Parlamentu ČR. Poslanecká novela má umožnit osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní "rodině" žije, partnerem jeho rodiče a v zákonech o matrikách a o sociálně právní ochraně dětí postavit homosexuální partnery na roveň manželů. Představuje tak velmi nebezpečný průlom do českého rodinného práva ve vztahu k manželství a rodičovství a jeho biologické podstatě při ztrátě přirozených vzorů otce a matky.

 

Anketa o adopci dětí homosexuálními páry

"Já osobně si nemyslím, že by páry stejného pohlaví měly být při adopci na stejné úrovni jako rodina, kterou stále považujeme za tradiční", říká Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí. Odkaz na článek i s názory zcela opačnými na webu Novinky.cz. K článku je připojena anketa s otázkou, zda jste pro adopci dětí homosexuálními páry.
 

Otcovská dovolená je znovu ve hře

ČR patří mezi jednu ze šesti zemí EU, která nemá otcovskou dovolenou. Tam, kde je, trvá v průměru dva týdny. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se hodlá o její zavedení zasadit. Odkaz na Novinky.cz.

 

Totálně hnusné věci, které se dějí českým dětem

Rozhovor s europoslancem KDU-ČSL Tomášem Zdechovským, který se angažuje v otřesném případě, kdy Norsko neoprávněně zadržuje děti s českým občanstvím českým rodičům, ačkoli norská policie vyloučila, že by děti byly zneužívané.
 

Soubor ke staženíStanovisko Asociace center pro rodinu ČR k novele zákona o registrovaném partnerství

Ke stažení odmítavé stanovisko ACER ke sněmovnímu tisku č. 320/0 novely zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. ACER považuje návrh za naprostý průlom do rodinného práva oslabením významu biologického rodičovství. Nejlepší zájem dítěte je dostatečně upraven ve stávající legislativě a nevyžaduje změny.
 

Rozvodové naschvály udělají z partnera snadno dlužníka

Rozvodové naschvály, které provázejí komplikované rozpady manželství, často přivádějí jednoho z partnerů do nečekaných a zbytečných dluhů. Čím dál tím častěji se s tím setkávají soudci, sociální pracovníci i organizace pomáhající lidem v nouzi.
 

ČlánekArogance MPSV v přímém přenosu + odebírání dětí

Video z demonstrace na podporu práv dětí před klášterem v Emauzích 4. listopadu 2014, kde se téhož dne konala konference k 25 letům Úmluv o právech dítěte pod záštitou ministrů Marksové, Chládka, Němečka a Dienstbiera najdete zde.
 

Nová petice k novele zákona o dětské skupině

Po prezidentském vetu zákonu o dětských skupinách bude o něm znovu jednat Poslanecká sněmovna na schůzi začínající v pondělí 21. října. Osud lesních mateřských školek se nyní spojil s osudem mnoha dalších organizací - školky pro chudé děti Člověka v tísni a dalších provozovatelů i některých rodinných center. Ohrožení cítí i pravidelné aktivity s předškoláky junáků, skautů apod. 

 

Bez dětí neodejdu

Videodokument Martina Krpače (48 minut) o krádeži dětí Anglickou sociální službou, promítnutý na úvod Mezinárodní konference "LIDSKÁ PRÁVA" – o žalobách, týkajících se odebírání dětí v členských státech Rady Evropy a souvisejících lidskoprávních aspektech, konané pod záštitou zástupkyně vlády Slovenské republiky JUDr. Marici Pirošíkové v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 2. a 3. října 2014. Účelem konference bylo upozornit na tento závažný politický problém a zdůraznit význam dodržování mezinárodních lidsko-právních standardů v této oblasti.
 

Soubor ke stažení14. října 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR špičková mezinárodní konference "Rodina v 21. století - vyhlídky, problémy, řešení"

Na konferenci Občanského institutu, uspořádané pod záštitou poslanců v roce 20. výročí vyhlášení Světového dne rodiny, vystoupí např. Gabriele Kuby z Německa, prezident FAFCE (Federace katolických rodinných svazů v Evropě) a poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská. Začátek v 9:30 hodin, nutná registrace na http://www.upf.cz.
 

Článek25 poslanců napříč politickým spektrem předložilo novelu zákona o registrovaném partnerství

Předkladatelé jsou kromě hospodářského, kontrolního, rozpočtového a volebního výboru zastoupeni ve všech výborech Poslanecké sněmovny. V rozhodujícím Výboru pro sociální politiku je 6 předkladatelů, ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Výboru pro zdravotnictví po 5 předkladatelích a v Ústavně právní výboru 4 předkladatelé. Novela, která podporuje stejnopohlavní "rodičovství" má umožnit registrované osobě osvojení dítěte svého partnera.