SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

Dvakrát doma

Odkaz na článek PhDr. Václava Mertina, publikovaný v MF DNES a zveřejněný také na www.stridavka.cz. Autor je dětským psychologem a vysokoškolským pedagogem na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Často publikuje na www.rodina.cz. Jeho články na tomto webu si můžete prohlédnout zde.
 

Záslužná práce pana senátora Antla

Odkaz na článek na www.jedendomov.cz. Jeho redakce zveřejnila zajímavou odpověď předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR redakci tohoto webu, kterým zřejmě reaguje na podklady, které mu tato redakce poskytla proti úpravě § 26 zákona o rodině podle sněmovního návrhu novely.
 

ČlánekVáhaví senátoři umožnili zablokování změn ve prospěch většího uplatnění střídavé péče

Hlasování napříč politickým spektrem zastavilo ve středu 20.7.2011 sněmovní návrh novely zákona o rodině v části týkající se střídavé péče. Podpoře hlasování o pozměňovacím návrhu zpravodaje Jiřího Dienstbiera (ČSSD) nepřímo napomohli senátoři, kteří se zdrželi hlasování. V novém hlasování ve sněmovně pozměňovací návrh odůvodní senátoři Dienstbier a Gajdůšková (k jeho přehlasování by bylo zapotřebí 101 hlasů, schválen však byl jen 77 hlasy). K dispozici je těsnopisecký záznam a výsledky hlasování Senátu.
 

ČlánekNávrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon o rodině, přijat

21. června 2001 ve večerních hodinách schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Podle schváleného návrhu zákona soud svěří dítě do střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem.
 

Soubor ke staženíBezdomovectví jako opak domova

Kritické zamyšlení Mojmíra Kováře: Jedním z důsledků rozpadu RODINY v ČR i na Slovensku, jako instituce a základního nástroje prosperity – je bezdomovectví.  S určitou nadsázkou lze říct, že podle stavu bezdomovectví v zemi, je možné usoudit na míru starostlivosti systému, vládnoucí menšiny – o prosperitu funkční rodiny.

 

ČlánekChystáme Galerii SZR

Chystáme Galerii SZRxxx
SZR je zkratka pro syndrom zavrženého rodiče. Vyznačuje se tím, že dítě je proti jednomu rodiči popouzeno do takové míry, že samo aktivně začne vyvíjet takovou vlastní dynamiku postojů vůči druhému rodiči, že ho nakonec zcela odmítne a zavrhne.
 

ČlánekZastavte diskriminaci!

Zastavte diskriminaci!xxx

Mnozí z čtenářů portálu Střídavka se připojili k loňské stížnosti proti diskriminaci v rozvodových řízeních. Odpovědi, které jsme od státních orgánů všichni obdrželi, bohužel vůbec nesvědčí o jejich zájmu problém řešit a nemá proto cenu se jimi ani podrobněji zabývat.

 

Diskusní témaDiskusní fórum k formování návrhu opatření a aktivit v oblasti Rodina a Legislativa

Rodina je subjektem přirozeného práva. Je autonomním subjektem, zaslouží si ochranu a podporu státu a společnosti. Právo na manželství a rodinu je nedělitelné. Muž v roli otce, žena v roli matky jsou garanty výchovy i štěstí dětí.

 

Úcta a řád – to jsou principy, které jsou apriorní pro tvorbu legislativy. Falešná svoboda způsobila, že jsme svědky masivního rozpadu rodin, který je přímou cestou k rozpadu naší civilizace. Zákon bez morálky, který je charakteristický pro naši dnešní zastupitelskou demokracii, je jejím hrobníkem. Dnešní, tzv. prorodiné zákonné normy, nedávají předpoklady pro harmonická manželství. 

 

Cíl

- Usilovat o jejich změnu, aby legislativa zakotvila shora uvedené principy v právním řádu České republiky skutečně účinným způsobem.