SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

21. října 2011

Chat k návrhu Občanského zákoníku 15. listopadu 2011 v 9 hodin

Dalšího diskusního chatu se účastní spoluautorka zákona Doc. JUDr. Michaela Zuklínová-Hendrychová, CSc. z katedry občanského práva Právnické fakulty UK Praha, vedoucí týmu rodinného práva (zákoník zahrne i oblast současně řešenou zákonem o rodině) a Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu. Na chat vstoupíte zde.
 
 
Otázky pro Doc. Zuklínovou a Mgr. Korbela se mohou týkat celého zákoníku, současně projednávaného Poslaneckou sněmovnou (sněmovní tisk 362). Můžete je také zaslat předem na adresu ing.florian@gmail.com nebo je vložit do diskusního fóra k návrhu nového Občanského zákoníku, které naleznete zde (web Spolku – rubrika Obnova rodiny v jeho levém sloupci). Z úvodu tohoto diskusního fóra lze také stáhnout celý zákoník, výtah týkající se rodiny (zákoník nahradí zákon o rodině) s pozměňovacími návrhy podle sněmovního tisku 362/3 a příslušnou část důvodové zprávy.

Chaty, realizované každé třetí úterý v měsíci, navazují na Program obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR

Na chat vstoupíte na adrese http://chat.vsevjednom.cz/login.php?room=12482, přihlásíte se bez hesla a jako "Nick" uvedete své jméno nebo přezdívku a kliknete na "LOGIN". Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program "nepustí", lze myšlenku doplnit v dalším vstupu.

Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).