SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

21. října 2011

Chat k návrhu Občanského zákoníku 15. listopadu 2011 v 9 hodin

Dalšího diskusního chatu se účastní spoluautorka zákona Doc. JUDr. Michaela Zuklínová-Hendrychová, CSc. z katedry občanského práva Právnické fakulty UK Praha, vedoucí týmu rodinného práva (zákoník zahrne i oblast současně řešenou zákonem o rodině) a Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu. Na chat vstoupíte zde.
 
 
Otázky pro Doc. Zuklínovou a Mgr. Korbela se mohou týkat celého zákoníku, současně projednávaného Poslaneckou sněmovnou (sněmovní tisk 362). Můžete je také zaslat předem na adresu ing.florian@gmail.com nebo je vložit do diskusního fóra k návrhu nového Občanského zákoníku, které naleznete zde (web Spolku – rubrika Obnova rodiny v jeho levém sloupci). Z úvodu tohoto diskusního fóra lze také stáhnout celý zákoník, výtah týkající se rodiny (zákoník nahradí zákon o rodině) s pozměňovacími návrhy podle sněmovního tisku 362/3 a příslušnou část důvodové zprávy.

Chaty, realizované každé třetí úterý v měsíci, navazují na Program obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR

Na chat vstoupíte na adrese http://chat.vsevjednom.cz/login.php?room=12482, přihlásíte se bez hesla a jako "Nick" uvedete své jméno nebo přezdívku a kliknete na "LOGIN". Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program "nepustí", lze myšlenku doplnit v dalším vstupu.