SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

16. listopadu 2011

Konference k Programu obnovy rodiny v Malenovicích

Ve dnech 7. – 8. 11. 2011 se v hotelu KAM v beskydské obci Malenovice konala konference "Program obnovy rodiny". Akce pořádaná ŠOV Třanovice a Krajskou organizací SPOV Moravskoslezského kraje umožnila setkání zainteresovaných aktérů ve velmi pestrém profesním složení.

 

Byli zde přítomni nejen koordinátoři POR za SPOV ČR, ale také starostové obcí, které problematika POR oslovila, pedagogové ze základní, církevní a vysoké školy, referentky pro sociálně-právní ochranu dětí z KÚ Ostrava, zástupci Charity, Slezské diakonie, psychoterapeutka, soudce, primář dětského oddělení, zástupci Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě, Společnosti pro trvale udržitelný život, odboru pro rodinu z MPSV ČR, Křesťanského společenství o. s., vedení SCEAV, MAS Opavsko a předsedkyně Vidieckého parlamentu na Slovensku.

Z toho pléna vzešly nové návrhy a připomínky k POR a také zájem o další, a možná i pravidelná, setkání k problematice Programu obnovy rodiny. Za přítomné starosty zazněl jeden hlavní návrh: Samospráva by měla dát celospolečenskou objednávku vládě/státu na vznik smysluplné rodinné politiky. Starosta obce Řepiště, Rostislav Kožušník, k tomu dodává: "Byl bych rád, kdyby výsledkem všech těchto aktivit Programu obnovy rodiny byl soubor konkrétních jednoduchých opatření a aktivit k jednotlivým tématům, které by umožňovaly je nabídnout starostům a zastupitelům obcí jako návod a zároveň příklad prorodinné politiky. Obdobně jako tomu bylo a je u Programu obnovy venkova, který také začínal z potřeby něco dělat pro venkov a nadšení skupiny lidí."

 
Materiály na webu ŠOV Třanovice (http://sov.tranovice.org):
 
 
Program obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR (prezentace Ing. arch. Jana Floriana)
Tradiční úplná rodina (přednáška Ing. arch. Martina Říhy)
Program obnovy rodiny (prezentace Márie Behanovské, předsedkyně Venkovského parlamentu na Slovensku)
Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách (prezentace Mgr. Víta Lišky, MPSV, k projektu "Audit rodina a zaměstnání" ze semináře Národního centra pro rodinu a Spolku pro obnovu venkova ČR v refektáři Emauzského kláštera v Praze 24. října 2011)
Sociální služby poskytované ohroženým rodinám na příkladu Slezské diakonie (prezentace Mgr. Zdeňky Filípkové, Ph.D., ředitelky Slezské diakonie)
Konference Program obnovy rodiny – náměty (prezentace Ing. Česlava Santariuse – ve formátu pptx, ve formátu ppt ke stažení zde)
Budoucnost rodinné péče o seniory v kontextu poskytovatelů sociálních služeb (prezentace Mgr. Martina Hořínka, ředitele Charity Český Těšín)
Náhradní rodinná péče aneb "Děti patří domů" (prezentace Karla a Petry Hennhoferových)
Centrum pro rodinu a sociální péči (prezentace Jana Zajíčka, ředitele CPR Ostrava)
Rodina a vzory. Existují kladné vzory pro dnešní rodinu? (prezentace Tomáše Tyrlíka, pastora SCEAV)
Konference rodin (prezentace Mgr. Tomáše Tyrlíka ve formátu pptx)
Rodina a legislativa (přednáška Aleše Hodiny)
Rodina a legislativa (prezentace Aleše Hodiny)
Představení křesťanské akademie mladých (prezentace Ing. Karla Hennhofera, ředitele Křesťanské akademie mladých, o.s.)
Co pro mě znamená rodina? (prezentace Ing. Karla Hennhofera)