SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

17. února 2013

Diskuse k Programu obnovy rodiny v Brně

19 členů Spolku pro obnovu venkova ČR a sympatizantů Programu obnovy rodiny (POR) diskutovalo 12. února 2013 o jeho další realizaci a možnostech svého zapojení na setkáníBrně–Tuřanech.
 
           
           
I.         Zahájení setkání
      
Setkání zahájil Aleš Hodina – člen pracovní skupiny POR SPOV ČR, mimo jiné předseda dozorčí rady hostitelské AGRO Brno-Tuřany, a.s. Řekl, že cílem všech zúčastněných je pomoc rodinám a jako zásadní označil uvedení myšlenek programu do života.
Ing. Pavel Soukop, ředitel AGRO Brno-Tuřany a.s. krátce představil firmu a pozval přítomné na odpolední prohlídku jednoho z provozů zahradnické divize.
 
                
II.      Shrnutí dosavadní realizace POR
        
Bc. Jan Tomiczek – předseda pracovní skupiny POR, připomněl historii vzniku SPOV a hnutí kolem obnovy venkova. Od počátku zde byla myšlenka i na duchovní obnovu venkova, např. v Třanovicích v r. 2000 uspořádali konferenci na toto téma. Po 10 letech přišel p. Kovář s myšlenkou obnovy rodiny, vznikla pracovní skupina (Kovář, Tomiczek, Florian, Hodina) a byl vypracován POR s cílem nastartovat diskusi k tématu na půdě SPOV ČR. Spolkem byl tento program schválen 7. 6. 2011. Program jsme bezprostředně poté prezentovali 16. 6. 2011 na celostátním setkání škol obnovy venkova v Horních Ředicích.
Od té doby se pracovní skupina snaží dostávat myšlenky programu do podvědomí veřejnosti. 7. – 8. 11. 2011 organizoval SPOV Moravskoslezského kraje a ŠOV Třanovice konferenci k POR v Malenovicích v Beskydech. Závěry konference potvrdily správnost a naléhavost myšlenky, výstupy jsou zveřejněny na stránkách SPOV. Pan Hodina přišel s nápadem chatů s tématy POR, které byly posléze organizovány především p. Florianem, a to od 20. 9. 2011 celkem 16 x. Dále proběhlo setkání k POR v květnu 2012 v Brně Židenicích, toto téma bylo předmětem speciálních panelů na konferenci Venkov 2011 v Prčicích.
V dubnu 2012 proběhla uvnitř Spolku iniciativa – Dopis starostům ke Dni otců a Dni matek. Paní starostka Anna Mužná ze Skotnice jako koordinátor POR v Moravskoslezském kraji připravila manuál pro starosty malých obcí "Jaké si to uděláme, takové to máme".
Výzva, aby každá krajská organizace SPOV jmenovala svého koordinátora POR, nebyla zatím vyslyšena ve Středočeském, Karlovarském a Jihomoravském kraji.
"Osobně si myslím", řekl Tomiczek na závěr, „že z 10 bodů POR bychom asi měli přesunout na první místo právě poslední bod, a to "Rodina a trvalé hodnoty".
Kovář – Upozorňuji, pořadí bodů POR není závazné…
      
Představení účastníků setkání
 
Aleš Hodina – profesí ekonom, pomáhal vypracovat POR a rozjet chaty. Zabývá se oblastí rozpadu rodiny, svěření dětí do péče, podporuje střídavou péči.
Radek Polášek Občanská společnost DSI o.s. Beňov (u Přerova) – akce speciálně zaměřené na rodiny.
Hana Školoudová – koordinátorka POR, Olomoucký kraj, zdravotní sestra, Centrum pro rodinu Ráj, pastorační jednotka arcibiskupství Olomouckého.
Bc. Petr Školoud – manžel, také pracuje v CPR Ráj o.s.
Dana Chaloupková Centrum pro rodinu a soc. péči v Brně, funguje 20 let, je lektorkou a prorodinným pracovníkem, zřizovatelem je Brněnské biskupství.
Marcela Ondrůjová – ředitelka Centra v Brně, mají programy od přípravy snoubenců až k seniorským programům, snaží se také o minimalizaci ztráty při rozpadu rodiny.
Vojtěch Ryza – starosta Lidečka, předseda SPOV Zlínského kraje, zajímá ho prevence, vidí velkou úlohu vedení obce v propagaci POR, dělají setkání chlapů, atd.
Ing. arch. Jan Florian – chce připomenout, že Program obnovy venkova (POV) měl koncepci, podle které se měla udělat vize rozvoje obce, projednaná v komunitě. Evropské peníze šly spíše na chodníky a kanalizace, celková koncepce rozvoje obce se důsledně nevyžadovala. Společnost ztrácí morální hodnoty, je třeba podpořit i tuto stránku. Vyvěšuje dokumenty k POR na web a organizuje chaty.
Zdeňka Švaříčková – předsedkyně SPOV Kraje Vysočina, ŠOV Luka nad Jihlavou, bývalá starostka Luk. Stavěli dotační byty (MMR) a přidělovali je jen mladým rodinám (hodně svateb, děti do školky, stavěli si pak nové domky). To, že byty poskytovali jen úplným rodinám, bylo označeno za diskriminační. Postavili i DPS – staří lidé potřebují levnější byty. ŠOV měla školičku pro dvouleté děti – velmi žádané, i matky se tam vzdělávaly. Obec by měla podporovat mladé rodiny. Dát lidem "Chléb a hry" – příležitost práce v obci, bydlení, zábavu. Líbil se jí jako vzor denní stacionář pro seniory v Sezemicích, navštívený u příležitosti setkání ŠOV v Horních Ředicích (poznámka Ing. arch. Floriana: Stacionář zřízený městem provozovaly Sociální služby města Pardubic, v současné době pro platby za služby, nedostupné řadě seniorů, a s tím související pro malý zájem občanů byl stacionář zrušen a prostory využity pro mateřskou školu). Duchovnější věci by se měly nechávat na církvích a spolcích, na to starostové nemají prostor.
Marta Vencovská – Kraj Vysočina, manažerka MAS Českomoravské Pomezí. K POR – obávám se, že to nemůže fungovat v malých obcích, je třeba starostům pomoci, starostové by měli podporovat práci prorodinných nestátních neziskových organizací (NNO). Ujme se funkce koordinátory POR za Kraj Vysočina.
Mgr. Hana Škodová – starostka Hrotovic, pedagog, 2. místo v soutěži Obec přátelská rodině 2012, koncepce prorodinné politiky je pro starosty malých obcí těžká!
Mgr. Tomáš Tyrlík – farář SCEAV, náměstek biskupa, zapojil se již do konference v Malenovicích, s prorodinnou tématikou se setkává z titulu své funkce denně.
Bc. Jan Tomiczek – je také předsedou SPOV Moravskoslezského kraje a členem předsednictva SPOV ČR. Jako starosta obce Třanovice může říci, že obec podporuje spolky a sdružení. Podpora je důležitá!
Ing. Jana Liberdová – manažer ŠOV Třanovice a tajemnice SPOV Moravskoslezského kraje, pomáhá organizačně zajišťovat aktivity kolem POR.
Jaroslav Vlasák – starosta obce Koštice, koordinátor POR za Ústecký kraj, dobře ví, jaké "starosti" mají starostové malých obcí, může se pochlubit, že velkou oporu a spolehnutí nachází ve vlastní ženě, která "dělá vše" – od domácnosti až po psaní projektů…
Stanislav Kamba – starosta obce Vísky, ŠOV Vísky – letos na konci května organizují celostátní setkání ŠOV, předseda MAS a člen předsednictva SPOV Jihomoravského kraje. V jejich kraji se, bohužel, zatím nedohodli, kdo bude koordinátorem POR. O výsledcích dnešního jednání bude informovat předsednictvo SPOV Jihomoravského kraje.
P. Kambová – manželka, zainteresovaná v Komunitním centru ve Vískách.
Ing. Mojmír Kovář – přimlouval se za interaktivní komunikaci, v r. 2005 začínal v této problematice jako poradce župana, má dvě občanství (i SR), 25 let dělal genetiku, vystudoval psychologii a rodinné právo, 48 let ženatý, má hodně kontaktů na významné osobnosti.
Ing. Petra Dvořáková – MŠMT, odbor pro mládež – toto dnešní složení pracovní skupiny je pro mne milým překvapením. Na našem odboru sledujeme od r. 2000 velký nárůst různých NNO. Přibývá nám bezprizorních dětí, uzavírajících se do svých fantazií, iPadů, notebooků, atd. (poznámka Marcely Ondrůjové: Prevence nefunguje. Ministerstvo neslyší na volání o „posílení významu rodiny“, bohužel přispívá momentálně pouze na "hašení požáru", což stojí daleko více peněz!).
      
           
III. Vybraná témata
    
Florian – shrnul bych, že, jak v dosavadních vystoupeních, tak v přihláškách a na presenční listině, dnešní účastníci projevili zájem o následující témata: Rodina a škola, Rodina a vzory, Rodina a trvalé hodnoty, Rodina a Legislativa. Cílem jednání je, aby každý účastník řekl, jak se může podílet na činnostech podle těchto, popř. dalších témat na celostátní úrovni naší činnosti. Na aktivity v obcích by měly být zaměřeny krajské konference. Jejich cílem bude odstartovat zpracování koncepcí, vizí – "místních programů obnovy rodiny" v jednotlivých obcích. O jejich přípravě bude jednat pracovní skupina POR na organizačních chatech (každé třetí úterý v měsíci od 9 zhruba do 10 hod. – příští chat se uskuteční 19. 2. 2013; do virtuální "chatové místnosti" vstoupíte zde) a dalších otevřených setkáních.
Vlasák – probíhají valné hromady krajských Spolků, je důležité tam starostům říci, že se budou chystat krajské konference POR.
Florian – nemusí to být konference, stačí jen „rozšířená“ schůze, kde se starostům řekne, že ta vize má smysl, kde se seznámí s NNO, existujícími na tomto poli, některé možná starostové ani neznají.
Tomiczek – potřebujeme vědět nejen o existenci těchto NNO, ale také vědět o akcích, které dělají! Ministerstvo má určitě přehled o těchto NNO v jednotlivých krajích, jestli by to mohli dát k dispozici.
Švaříčková – na kraji jsou Sociální komise, mají tyto organizace zmapovány, kdyby NNO žádaly o grant (60%), starosta může nabídnout spolupráci, za obec další %.
Školoud – základní otázka: Jak já, jak vy se stavíme k otázce rozvodu? Může zde být 3 x rozvedený starosta, nezve tím pádem na manželské večery, nepodporuje akce, atd. Je to o postoji každého z nás…
Polášek – pojďme jít ke konkrétním věcem, padly tady dobré návrhy.
Hodina – padla zde otázka Prevence – MPSV nepodporuje prevenci – zaznamenat!
Ryza – od nás by měl jít výstup, prezentovaný oficiálně SPOV. Každý starosta na 99 % chce rodiny podpořit. Když rodiny uvidí i z médií příklady, jak např. vyjít z krize, budou se zajímat o pomoc. Důležité je mluvit s poslanci, aby peníze na tyto akce šly. Dostat do médií, že rodina stojí za to!
Školoud – v mnoha obcích je „přeakcováno“. Starosta by měl rozlišit, které akce jsou společensky významné, potřebné, a ty podpořit.
FlorianSPOV by měl podpořit preventivní programy. Poslanci už vědí, že organizace, které tuto problematiku „umí“ existují a dobře pracují. Ministerstvo práce a sociálních věcí nechce posvětit to, co nevzniklo u nich.
Polášek
1. stanovme si úkoly pro krajské koordinátory (sehnat dobrovolníky)
2. oslovme starosty ke spolupráci
3. větší prestiž soutěžím typu Obec přátelská rodině
4. najděme společná řešení (společné týmy specialistů pro chod NNO v regionu)
Hodina – co může MŠMT udělat pro vzdělávací programy?
Florian – po sérií setkání koordinátorů POR (Skotnice, Praha) by se připravil obsah krajských konferencí POR.
      
           
IV.  Výsledky brainstormingu – rodinné vzory, školství, legislativa
      
Rodina a vzory
Cíle:           
- Propagovat nezastupitelnou roli otce i v rámci DNE OTCŮ (třetí červnová neděle), stejně jako roli matky i v rámci DNE MATEK (druhá květnová neděle).
- Podporovat skutečnou rovnoprávnost mužů a žen, danou jednotou v různosti funkcí, nikoliv jako boj o moc – proti dětem, který je neslučitelný s výchovou.
 
Akce:
Den matek 12. května 2013
Týden pro rodinu 13. – 18. května 2013 – upozornit starosty na konání, mimo jiné také na konferenci Národního centra pro rodinu 29. 5. 2013.
Den otců 16. června 2013
Řešení: Propagace na webu obcí, konference mužů, rodin, atd.
Kdo: Krajští koordinátoři POR, obce ve spolupráci se Sítí mateřských center (Ruth Kolínská – kampaň Táta dneska frčí) a diecésními centry pro rodinu (CPR) v jednotlivých krajích
           
Akce:
Propagace vzdělávacích prorodinných kurzů
Řešení: Připravit odkazy na vzdělávací prorodinné kurzy (např. "Manželské večery", kurzy CPR v jednotlivých krajích), aby tyto odkazy mohly obce umístit na své weby.
Kdo: Krajští koordinátoři POR ve spolupráci s NNO v kraji
           
Akce:
Podpora filmů a televizních pořadů o dobrých manželských vzorech
Řešení: Oslovit ministerstva, hledat prostředky na filmy (viz CPR Ostrava). Konkrétní náměty dávat dramaturgům (Petr Raus – ČT Brno), kteří to třeba po určité době prosadí.
Kdo: SPOV ČR ve spolupráci s krajskými koordinátory POR a NNO
           
Škola, výchova
Cíl: Podporovat ve školách takovou výchovu, která bude zásadně prorodinná.
      
Akce:
Využití publikace "Děti v ringu dnešního světa", kterou představila Ing. Dvořáková, a dalších výstupů Národního institutu dětí a mládeže
Řešení: Upozornit na webu SPOV ČR na tuto publikaci a aktivity Národního institutu dětí a mládeže, vhodné pro venkovské školy.
Kdo: Ing. arch. Florian
 
Akce:
Delegování zástupců SPOV ČR a NNO do tematických pracovních skupin MŠMT ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže
Řešení: Projednat nabídku Ing. Dvořákové k této formě spolupráce s MŠMT vysláním zástupců do tematických skupin "Mládež a rodinná politika" (skup. 15) a "Mládež, volný čas a životní styl" (skup. 3) na předsednictvu SPOV ČR (z účastníků setkání se chtějí do práce těchto skupin zapojit Ing. Kovář a Radek Polášek).
Kdo: Bc. Tomiczek, předseda PS POR
 
Akce:
Zahájení spolupráce s krajskými úřady
Řešení: Využít nabídky Ing. Dvořákové, o zprostředkování kontaktů na pracovníky na krajských úřadech z úseku školství a mládeže, a dohodnout s nimi formu další spolupráce.
Kdo: Krajští koordinátoři POR
      
Akce:
Podpora pořadu o orientaci mládeže – EXIT 316
Řešení: Využít námětu Bc. Školouda zveřejněním informací o pořadu na webu SPOV ČR a při práci v krajích.
Kdo: Ing. arch. Florian, krajští koordinátoři POR
 
Akce:
Řešení: Projednat námět Marty Vencovské, na podporu tohoto občanského sdružení, které je akreditovanou vzdělávací institucí v oblasti etické výchovy, při jeho působení ve venkovských školách včetně možností další spolupráce s pracovní skupinou POR.
Kdo: Marta Vencovská
 
Akce:
Podpora projektů prorodinné výchovy ve venkovských školách
Řešení: Projednat s MŠMT a MPSV možnosti realizace projektů výuky manželství, rodičovství a partnerských vztahůnad rámec stávajících osnov v základních a mateřských školách, které o to projeví zájem, a jejich podpory z evropských fondů v příštím plánovacím období.
 Kdo: ing. arch. Florian ve spolupráci s NNO v pracovní skupině POR
      
Legislativa
Cíl: Usilovat o změny zákonných norem a závazných metodik tak, aby legislativa spojovala manželství s rodinou a právem obou rodičů vychovávat své děti, ztížila proces rozvodu, posilovala institut manželství a řád, na němž je rodinný život založen, a aby byla odstraněna nebo změněna ustanovení, jejichž aplikace rodinu poškozuje.
    
Akce:
Lobbing v Parlamentu
Řešení: Dohodnout s Rodinnou aliancí klíčové zákony a legislativní problémy pro jejichž řešení budeme společně hledat podporu v Parlamentu. Přizvat do pracovní skupiny POR odborníky, kteří mohou v této oblasti pomoci (např. Mgr. Petra Michalová, Mgr. Radomíra Keršnerová z Národního centra pro rodinu, ředitel odboru pro mládež MŠMT Mgr. Michal Urban).
Kdo: Bc. Tomiczek, předseda PS POR, Ing. arch. Florian
           
Akce:
Spolupráce s právnickými fakultami
Řešení: Projednat námět Radka Poláška, o oslovení studentů práv na fakultách v Brně a Olomouci k diskusi nad prorodinnou legislativou, s vedoucími příslušných kateder a rozšířit ho i na další školy s právnickým zaměřením.
Kdo: Ing. arch. Florian ve spolupráci s krajskými koordinátory POR
 
Akce:
Spolupráce s Místními akčními skupinami
Řešení: Projednat doporučení Marty Vencovské místním akčním skupinám, které zpracovávají integrované strategie, aby do nich zahrnuly prorodinnou politiku s Národní sítí MAS, v úrovni krajů s jejím krajským sdružením.
Kdo: Bc. Tomiczek, předseda PS POR (s předsedou NS MAS), krajští koordinátoři POR (s předsedy krajských sdružení NS MAS)
      
      
V.     Fundraising, prostředky na aktivity
      
Vlasákmusíme mít zpracovanou koncepci, protože jakýkoli dárce bude chtít vidět náš program.
Polášek – při žádostech o granty je dobré spojit se s několika organizacemi v partnerství, lépe se na grant dosáhne.
Florian – možná by bylo lépe, aby v této oblasti žádaly o prostředky krajské organizace SPOV.
Vencovská – spolupráce s Národní sítí zdravých měst, také tam mají prorodinnou politiku!
      
      
VI.  Nejbližší plánované akce
 
Setkání koordinátorů POR ve Skotnici (Moravskoslezský kraj) – krajští koordinátoři, pozvat i MAS Moravskoslezského kraje. Těžištěm jednání bude zpracování „Místních programů obnovy rodiny“ a možnosti spolupráce s MAS. Po jednání bylo upřesněno, že setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. 3. 2013 od 10 do 14,30 hodin.
 
Neformální jednání po Dni malých obcí v úterý 5. 3. 2013 – po skončení Dne malých obcí v Národním domě na Smíchově na galerii vedlejší budovy pobočky Městské knihovny na Smíchově (nám. 14. října 83/15) od 14 do 16 hodin je určeno především pro krajské koordinátory z Čech, kteří se nezúčastní setkání ve Skotnici. Pozváni budou pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí, zajišťující za resort soutěž Obec přátelská rodině. Cílem jednání bude dohodnout obsahový rámec krajských konferencí, kde by měly vystoupit NNO a úspěšné obce z daného kraje s nadstandardním přístupem k rodinám.
       
      
VII. Prohlídka provozu
               
Ředitel Ing. Pavel Soukop provedl účastníky velkoobchodem a skleníky zahradnické divize firmy.
  
 
Ing. Jana Liberdová
Ing. arch. Jan Florian