SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

13. srpna: Do Prahy na Den pro rodinu!

V sobotu 13. srpna 2016 se od 14 hodin v Praze koná den speciálně určený rodinám, které jsou založeny na manželství muže a ženy a vychovávají děti. Organizátory jsou Výbor na obranu rodičovských práv a Mladí křesťanští demokraté. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé.
 

Soubor ke staženíNárodní konference VENKOV 2016 se uskuteční 20.-21. října

Rezervujte si výše uvedený termín na konferenci v Litoměřicích. Díky podpoře Ministerstva zemědělství se výrazně sníží vložné, takže se bude moci účastnit každý, kdo žije na venkově nebo ho problematika jeho obnovy a rozvoje zajímá. V pátek 29. 7. 2016 se uskuteční v Litoměřicích setkání předsedy SPOV ČR Eduarda Kavaly s partnery – Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí MAS ČR, Asociací soukromých zemědělců – a Ministerstvem zemědělství nad první představou o programu konference, která by letos měla navázat na Evropský venkovský parlament 2015 v hornorakouském Schärdingu.

 

Článek23. září: Noc sokoloven

Po noci s Andersenem (knihovny), noci kostelů a noci památek se vloni poprvé uskutečnila Noc sokoloven. Předseda Kavala vyzývá obce - členy SPOV ČR, aby se letos připojily.
 

"Mužská" křesťanská konference 9. července 2016 v Kroměříži

Videozáznam ze zajímavé konference, uspořádané českou sekcí mezinárodního společenství Ježíšův hlas.
 

ČlánekÚřad vlády umožnil veřejně připomínkovat dokument Česká republika 2030

Připomínky je možno do 26. srpna 2016 vložit do elektronické aplikace, kterou naleznete na stránkách Databáze strategií: www.databaze-strategie.cz/CR2030-pripominkovani. Na této stránce najdete také další instrukce, jak při připomínkování postupovat. V on-line prostředí můžete přidávat své připomínky k analytické i návrhové části strategie. Současný text je možno stáhnout zde.
 

30. července: Živý řetěz za rodinu – ako to robí na Slovensku

Podařilo se získat  kapelu S.I.L.A., která zahraje na V. ročníku živého řetězu "Hrdí na rodinu". Mají skvělé písně o rodině, poslouchejte zde

Akce se uskuteční v den konání "Gay Pride" v sobotu 30. 7. 2016 v 15 hodin v Bratislavě. Začne před Národní radou SR. Akce je vždy nesmírně pokojná a bez velkých slov, ale radost, která vyzařuje z dětí a rodin ukazuje jasně na pravdu. Jako světlo ve tmě.
 

Ochrana půdy v poradně Frank Bold

Přečtěte si jaké hlavní změny přinesla poslední novela zákona o ochraně půdního fondu, účinná od 28. 6. 2016 na www.frankbold.org. Konsorcium Frank Bond je sdružení právnických osob založené v roce 2013. Jeho členy jsou spolek Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis), Frank Bold Advokáti, s.r.o. (dříve advokátní kancelář Šikola & Partneři), společnost která investuje své zisky do společensky prospěšných cílů obou členských spolků, a spolek Frank Bold Kids (dříve občanské sdružení Epsík – zakladatel Lesní mateřské školky Sýkorka v Brně), orientující se na systematickou práci s dětmi, rodiči a vzdělávání.
 

Manželé se vydědí jednou větou, u dětí to tak snadné není

Článek redaktora Práva Jindřicha Gintera na webu Novinky.cz.

 

Skoro polovina českých rodin musí vyjít s třiceti tisíci měsíčně

Článek redaktora Práva Jiřího Macha na webu Novinky.cz.

 

Facebook, moderní školství, svazáci a léto

Komentář Václava Klause ml. na webu Novinky.cz.

 

ČlánekPoslanecká novela zákona o registrovaném partnerství v PS

Jako poslední bod před prázdninami Poslanecká sněmovna 13. července 2016 zhruba 1,5 hodiny v prvním čtení projednávala poslaneckou novelu zákona o registrovaném partnerství. V diskusi vystoupili ministři Diensbier, Jurečka a Marksová a dalších 23 poslanců (Černoch, Dolejš, Fiedler, Hnyková, Hovorka, Jakubčík, Kalousek, Kasal, Korte, Kudela, Lorencová, Mihola, Nováková, Nytrová, Ondráček, Pastuchová, Pleticha, Plzák, Schwarzenberg, Stupčuk, Šrámek, Válková a Zlatuška). Nakonec všechny neprojednané body z programu 48. schůze (včetně tohoto) Poslanecká sněmovna vyřadila. K dispozici je stenografický záznam z jednání.
 

Homosexuálové a adopce dětí

Odkaz aktuální komentář Václava Klause ml. na webu Novinky.cz. Negativní stanovisko v této věci poslal dříve poslancům, v souvislosti s dosud neprojednaným návrhem novely zákona o registrovaném partnerství, také Spolek pro obnovu venkova ČR.
 

ČlánekAdopce dětí homosexuálům?

Eva Čápová, mluvčí Společenství matek, reaguje 1. 7. 2016 otevřeným dopisem poslancům na nález ústavního soudu ze dne ze dne 14. 6. 2016. Nastavuje zrcadlo nám všem.
 

Ústavní soud: Lidé žijící v registrovaných partnerstvích mohou adoptovat děti

Ústavní soud svým nálezem zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14. 6. 2016 zrušil dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Hlavním argument lze shrnout tak, že pokud § 800 občanského zákoníku umožňuje žadateli, který nežije v manželství ani v registrovaném partnerství, stát se za určitých podmínek osvojitelem, nelze uplatnit rozdílný přístup u žadatele, jen proto, že žije v registrovaném partnerství, aniž by byly posuzovány okolnosti, zda je takový žadatel schopen splnit tyto podmínky. Odlišné stanovisko k výroku pléna ústavního soudu zaujal soudce Vladimír Sládeček, odlišné, resp. konkurující, stanovisko k odůvodnění nálezu zaujali soudci Jaromír Jirsa a Jiří Zemánek. Nález i tato stanoviska naleznete zde.
 

ČlánekPrezentace z veřejného slyšení v Senátu "Rodina dnes"

Veřejné slyšení, uspořádané 6. června 2016 Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR u příležitosti 5. výročí vzniku Programu obnovy rodiny zahájil a řídil senátor Jiří Čunek. V diskusi vystoupil také místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík. Přednášející i diskutující se dotkli zejména nezastupitelné role rodiny a manželství ve společnosti, významu prorodinné a etické výchovy v základní škole i rodiny jako základu obecní pospolitosti a lokálního partnerství v ekonomické oblasti.