SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

ČlánekJeden domov = dva rodiče

Jeden domov = dva rodičexxx

Domov nejsou holé stěny a věci mezi nimi. Potřebu domova dětem naplňují jeho nejbližší - táta, máma, případně sourozenci. Domov bez jednoho z rodičů není pro děti úplným domovem.

(převzato z webu www.jedendomov.eu)

 

ČlánekCharta práv rodiny

Předložená Apoštolským stolcem všem lidem, institucím a vládám zainteresovaným na poslání rodiny v současném světě ze dne 22. října 1983.
 

Konference a semináře Národního centra pro rodinu

najdete na webu www.rodiny.cz. Za prezentací a shrnutím X. mezinárodní konference „Rodinná politika v kontextu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ z 4.10.2010 zde najdete dokumenty ze semináře určeného starostům „Proč a jak realizovat rodinnou politiku v obci“ z 13.9.2010 a řady dalších podnětných akcí, uskutečněných od roku 2002.
 

ČlánekBe In 2011 Buďte in – školení pro mladé zdarma 12.-15.5.2011. Přihlášky do 5.5.2011!

Zveme Vás na školení, kde se můžete dozvědět více o tom, jak zrealizovat projekt participativní demokracie (akce 1.3 programu Mládež v akci), popř. projekt setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku (akce 5.1 programu Mládež v akci). Více na www.mladezvakci.cz.
 

Soubor ke staženíMezinárodní konference European Economic Governance 29.4.2011

Konferenci pořádá v Senátu The Club of Prague ve spolupráci s European Alpbach Forem a Výborem pro záležitosti EU Senátu ČR. Podmínkou účasti je on-line registrace.
Před sedmi lety, 1. května 2004, vstoupila Česká Republika do Evropské unie. Během uplynulých let se podoba Evropy změnila. 1. května 2007 přistoupily k EU Rumunsko a Bulharsko, ratifikací lisabonské smlouvy byly definovány kompetence jednotlivých evropských institucí. Dilema mezi rozvolněním EU a její federalizací je po lisabonské smlouvě ještě vyhrocenější.
Před dvěma lety vypukla celosvětová finanční a následná ekonomická krize, která znovu oživila otázku po lepších formách vládnutí v oblasti finančních trhů. Může vyšší míra regulací zabránit budoucím finančním krizím a nebo bude taková regulace sama zdrojem dalších krizí? Odpovědi na tyto otázky bude hledat výše uvedená konference.
 

Soubor ke staženíOhrožení rodiny v postmoderní době

Ke stažení tematický článek, převzatý z časopisu Křesťanských sborů v ČR a Kresťanských zborov na Slovensku „Živé slovo“, číslo 3, ročník 2007 (internetová prezentace časopisu zde). Jeho autorem je Dr. Czesław Bassara, 62 letý polský evangelický teolog. Studoval v Polsku, Švýcarsku a Belgii. Věnoval se práci s dětmi, vyučování učitelů a rodičů. Společně se svou ženou sloužil v CEF (Child Evangelism Fellowship – Dětská evangelická nadace) pro střední a východní Evropu. V rámci své služby navštívil více než 60 zemí ve všech světadílech. Má dvě děti, které se rovněž věnují službě v CEF.

 

ČlánekV jakém státě bych chtěl jako občan spokojeně žít

aneb Jak se zbavit chronické frustrace z politiky v ČR je název článku Ing. arch. Martina Říhy, místopředsedy Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj (www.stuz.cz) a polistopadového náměstka ministra životního prostředí. Svým celkovým pojetím se dotýká nejen smyslu státu, ale i našeho tématu obnovy rodiny. 
 

Seminář Evropský rok dobrovolnictví 17.3.2011 v Praze

Chcete vědět, co obnáší dobrovolnická práce? Zajímá Vás, jaké akce se v rámci Evropského roku dobrovolnictví letos budou konat v ČR? Eurocentrum Praha pořádá 17.3.2011 od 17 hodin v Informačním centru vlády ČR (Vladislavova 4, Praha 1) seminář, na který se registrujte on-line. Další informace o akcích Eurocenter na www.euroskop.cz.
 

ČlánekVelikonoční výstava obrazů a kreseb Václava Lamra

v Galerii Perla Jánský vršek 15, Praha 1 (viz www.galerieperla.cz). Vernisáž výstavy je 6.4.2011 v 18 hod. Výstava na téma „Kristus vstal z mrtvých“ je otevřena od 2.4-30.4. 2011. Během výstavy autor uvádí návštěvníky do obsahu poselství obrazů. Vhodné pro rodiče s dětmi a pro školy. Během výstavy proběhnou večer přednášky o významu Kristovy oběti a o významu vzkříšení. Otevřeno denně od 11-18 hod. ve všední dny a soboty a neděle od 14 -18 hod. S autorem je možno si telefonicky domluvit (mobil 774 624 852) návštěvu i mimo tyto hodiny každý den do 22 hodin.
 

Soubor ke staženíRodinná politika na úrovni krajů a obcí

Ke stažení metodické doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2008. Sledujte diskusní fóra k jednotlivým oblastem návrhu Programu obnovy rodiny v rubrice Obnova rodiny.

 

ČlánekUkončení diskusního fóra Potřebuje stát rodinu? Je rodina základním nástrojem prosperity?

Diskuse zahájená 12.7.2010 byla ukončena 6.3.2011. Jednotlivé příspěvky si můžete přečíst zde.

 

MUDr. Jan Hnízdil v Hydeparku ČT 24

O celostní medicíně, kladoucí důraz na komplexní psychoterapeutický přístup k pacientům, krizi zdravotnictví a občanské společnosti.
 

Ještě u předškoláků bude možné popřít otcovství

Až do šesti let věku dítěte bude moci podle návrhu nového občanského zákoníku popřít otcovství muž, který zjistí, že potomka, kterého vychovává, přivedla jeho manželka na svět s někým jiným. Komentář k dílčímu  ustanovení připravované novely občanského zákoníku na www.novinky.cz.
 

Soubor ke staženíNávrh Programu obnovy rodiny SPOV ČR

Návrh programu, připravený pracovní skupinou ve složení Jan Florian, Mojmír Kovář a Jan Tomiczek, bude předložen v rámci bodu Různé na schůzi Spolku 1. února 2011.

 

ČlánekPřipomínky Hnutí Pro život ČR k vládnímu návrhu občanského zákoníku

Hnutí Pro život ČR zaslalo Ministerstvu spravedlnosti v rámci připomínkového řízení své připomínky k návrhu občanského zákoníku. Podobné připomínkové řízení se konalo v roce 2008. Při něm došlo k zapracování více jak poloviny tehdejších připomínek do tohoto nového znění.