SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

Veřejný ochránce práv ke střídavé výchově a svěřování dětí do péče

Odkaz na shrnutí názorů ombudsmana na danou problematika na www.ochrance.cz.
 

Návrh na posílení střídavé péče neprošel Ústavně-právním výborem Senátu

Odkaz na reportáž ČT z jednání Ústavně-právního výboru Senátu 14.7.2011 o návrhu zákona poslance Pavla Staňka (ODS), kterým se mění zákon o rodině. Jednání se také účastnil člen předsednictva SPOV ČR Jan Florian, který členy výboru informoval o Programu obnovy rodiny ze 7.6.2011 a požádal je o schválení návrhu zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Přesto výbor přijal usnesení, které doporučuje senátorům pozměnit sněmovní návrh zákona tak, že bude vypuštěna změna § 26, posilující pozici střídavé péče v českém právním systému. Pro toto usnesení hlasovali senátoři Antl (předseda výboru, zvolen za ČSSD), Dientstbier (zpravodaj), Rippelová a Zvěřinová z ČSSD, Paukrtová (zvolena za SOS), proti byl senátor Čunek (KDU-ČSL), který doporučoval schválit sněmovní návrh, hlasování se zdržel senátor Malý (ČSSD).

 

Další výstava Václava Lamra v Galerii Perla 5.7. - 2.8.2011

Pozvánka na výstavu „Národy chválí Hospodina“ výtvarníka Václava Lamra, který aktivně přispěl k formování Programu obnovy rodiny, v Galerii Perla na Jánském Vršku 15 (odbočka z Nerudovy ulice) na Malé Straně v Praze.
 

Srbové mají v kalendáři navíc "svátek rodiny"

Srbský kalendář svátků je oproti běžnému v Evropě i ve světě bohatší o jeden den volna, který se liší doslova domácnost od domácnosti. 
 

Soubor ke staženíNebezpečný vzestup genderové politiky

Ke stažení pojednání Stephena Baskerville, docenta na Patrick Henry College v Purcellville a předsedy Americké koalice otců a dětí. Doktorát filozofie získal na London School of Economics. Vyučuje politické vědy na Howard University ve Washingtonu. Je členem Howard Centra pro rodinu, náboženství a společnost.
 

Co si myslí český táta? Diskriminuje mě stát i podnik

Výsledky průzkumu v rámci projektu na podporu aktivního otcovství "Táto, jak na to?", podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, zveřejněné na webu ČT 24.
 

O rodině, učení a moudrosti v Třanovicích

Na stránkách Českého rozhlasu je možné si poslechnout přímý přenos bohoslužby farního sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Třanovicích v neděli 26. června 2011 v 9 hodin. Kázal pastor Martin Piętak.
 

ČlánekMPSV vyhlásilo již 4. ročník soutěže Obec přátelská rodině

MPSV vyhlásilo již 4. ročník soutěže Obec přátelská rodiněxxx

Přihlášky je možné zasílat do konce července. Odborníci poté vyhodnotí formulář, jenž je součástí přihlášky, a navštíví obce, jež postoupí do 2. kola. Vítěze vyhlásí ministr práce a sociálních věcí v listopadu 2011. Více informací soutěži včetně soutěžních podmínek, přihlašovacího formuláře a loga soutěže lze najít na webu www.obecpratelskarodine.cz.

 

ČlánekOn-line chat

On-line chatxxx

Každou neděli od 21:00 pořádáme chat na téma rodiny, výchovy dětí a problémů s ní spojených - společně se servery Střídavka a JedenDomov.EU.

 

ČlánekNávrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon o rodině, přijat

21. června 2001 ve večerních hodinách schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Podle schváleného návrhu zákona soud svěří dítě do střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem.
 

Soubor ke staženíProgram obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR

schválený schůzí Spolku 7. června 2011 a aktivity Spolku, které vzala schůze na vědomí
 

ČlánekNovela zákona o rodině prošla druhým čtením

V úterý 14. června 2011 byla ve sněmovně projednávána ve druhém čtením novela zákona o rodině, která posiluje institut střídavé péče. V obsáhlé rozpravě, jejíž kompletní přepis najdete ve stenoprotokolech zde vystoupila celá řada poslanců.
 

Čítanka kolektivizace

Odkaz na vzdělávací projekt Ústavu pro studium totalitních režimů. Ambicí této webové čítanky je pomoci učitelům zkvalitnit výuku soudobých dějin na základních a středních školách. Není však určena pouze učitelům dějepisu, literatury a studentům, ale také všem, kteří se o problematiku transformace české a moravské vesnice v minulém století zajímají.
 

Soubor ke staženíPodpora rodiny svedectvom

Ke stažení text přednášky Ing. Terezie Lenczové, CSc., přednesené 12. února 2011 na Mezinárodní konferenci "Rodina v treťom tisícročí" (www.institutrodiny.sk) v Bratislavě. Terézia Lenczová je dlouholetou předsedkyní Slovenské spoločnosti pro rodinu a zodpovědné rodičovství (www.family-sk.sk). Je autorkou řady odborných článků i publikací. Velmi významnou úlohu sehrála při metodické a obsahové podpoře interdisciplinárního předmetu Výchova k manželství a rodičovství, ktorý je rozšířen na slovenských základných školách.
 

Soubor ke staženíNávrh program obnovy rodiny pro schůzi Spolku 7. června 2011

Návrh programu byl vyvěšen na webu Spolku 29. ledna 2011 jako podklad pro jednání schůze Spolku 1. února 2011. K projednání na této schůzi pro její rozsáhlý program nedošlo. Byla k němu otevřena internetové diskuse v rubrice Obnova rodiny, na jejímž podkladě došlo k upřesnění textu programu a doplnění o návrh aktivit Spolku v nejbližším období. Ke stažení je výsledný materiál, který bude předložen červnové schůzi Spolku.