SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

Světová finanční krize - nebo krize našeho chování a jednání?

Kde se tato krize vzala? Je cílem lidského života neustálé a zvyšující se uspokojování svých potřeb? Po čem naše srdce skutečně touží? Necháme se omámit tím, že více věcí, větší plat, lepší dům nebo auto nás učiní šťastnějšími? Na tyto otázky odpovídá Jan Viktorin na www.apostolskacirkev.cz.
 

Matky chtějí vymazat otce

Rozhovor s psychiatričkou a psychoterapeutkou MUDr. Taťjanou Horkou.
 

Povinnost přijmout opatření k zachování rodinných vazeb

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci BERGMANN proti ČESKÉ REPUBLICE z 27. října 2011 na www.stridavka.cz, dosvědčující, že Česká republika nenaplňuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, pokud jde o právo rodiče na to, aby byla přijata opatření, která mu umožní styk se svým dítětem, a povinnost vnitrostátních orgánů taková opatření přijmout. Dle soudu se pozitivní závazky státu neomezují pouze na zajištění toho, aby se mohlo dítě navrátit ke svému rodiči či s ním být ve styku, ale zahrnují rovněž soubor přípravných opatření, která umožňují tohoto výsledku dosáhnout.
 

ČlánekZáznam chatu na téma Komplexní řešení demografického problému - vize a realita

Hostem chatu k Programu obnovy rodiny 6.12.2011 na výše uvedené téma byl Ing. Ivo Patta. Příští chat, zaměřený na Národní koncepci rodinné politiky, se uskuteční třetí lednové úterý tj. 17.1.2012 v 9 hodin.
 

ČT 24: Děti patří domů

O úskalích a radostech pěstounské péče, státní podpoře náhradních rodin, dětských domovech a plánovaném rušení kojeneckých ústavů s MUDr. Dagmar Zezulovou, lékařkou, pěstounkou a zakladatelkou o.s. Děti patří domů v televizním pořadu Před půlnocí 29. listopadu 2011.
 

ČlánekČtvrtý ročník soutěže Obec přátelská rodině zná své vítěze

Celkem 17 zástupců obcí a měst či městských částí převzalo 25. listopadu z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ocenění v celostátní soutěži Obec přátelská rodině. V kategoriích obcí do 5000 obyvatel byly nejlepší Suchovršice, Černá Hora, Malenovice a Svatobořice-Mistřín.
 

ČlánekPoslanci projednávali plnění Národní koncepce rodinné politiky

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PS Parlamentu ČR zahájila na své 7. schůzi 25. listopadu projednávání výstupů a plnění Národní koncepce rodinné politiky. Koncepci a její plnění uvedl PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí.
 

ČlánekTéma chatu 6. prosince 2012: Komplexní řešení demografického problému - vize a realita

Dalšího diskusního chatu k problematice rodiny, který se uskuteční tentokráte výjimečně první prosincové úterý 6. prosince 2011 (na třetí prosincové úterý byla přeložena valná hromada Spolku) od 9 do cca 10:30 hodin dopoledne se účastní Ing. Ivo Patta. Na chat můžete vstoupit zde.
 

ČlánekZávěry pracovní skupiny Venkov, tradice, rodina

Ke stažení zde naleznete závěrečnou prezentaci facilitátorů workshopu Venkov, tradice, rodina na konferenci Venkov 2011

 

Problémová témata a vize

 

Soubor ke staženíIvo Patta: Ekonomika rodin a její makroekonomické dopady

Prezentace Ing. Ivo Patty z roku 2009 na semináři Rodinná politika ve volebních programech 2009. V této souvislosti upozorňujeme na článek Komlexní řešení demografického problému, uveřejněný v revue pro výzkum populačního vývoje Demografie 2/2007, a jeho aktualizovanou verzi (jen text) od téhož autora. Autor je původním povoláním agronom, po roce 1989 působil jako ekolog, studoval demografii a sociologii. V období po roce 2002 spolupracoval s CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
 

ČlánekKonference k Programu obnovy rodiny v Malenovicích

Ve dnech 7. – 8. 11. 2011 se v hotelu KAM v beskydské obci Malenovice konala konference "Program obnovy rodiny". Akce pořádaná ŠOV Třanovice a Krajskou organizací SPOV Moravskoslezského kraje umožnila setkání zainteresovaných aktérů ve velmi pestrém profesním složení.

 

ČlánekZáznam chatu ze dne 15.11.2011: Rodinné a závazkové právo je v novém občanském zákoníku budováno na principu kontinuity

Chatu k novému občanskému zákoníku se účastnil náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.d. Příští chat, plánovaný na třetí prosincové úterý tj. 20.12.2011 v 9 hodin, se z důvodů přesunu valné hromady Spolku pro obnovu venkova ČR na tento den konat nebude.
 

Reportáž ČT: Rodina je v krizi

Ke stažení reportáž Drahomíry Račákové z druhého dne konference k Programu obnovy rodiny v Malenovicích 8. listopadu 2011, vysílané v rámci ostravské verze zpravodajské relace České televize Události v regionech (začátek 11:02 minut) z téhož dne.
 

Chceme tu zůstat? Aneb Podpora zdravé rodinné rodiny v rukou komunálních politiků

Ke stažení prezentace ze semináře Národního centra pro rodinu a Spolku pro obnovu venkova ČR v refektáři Emauzského kláštera v Praze 24. října 2011.