SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

19. listopad – Mezinárodní den mužů

Je slaven ve více než 60 zemích. První pokusy o zavedení tohoto typu svátku začaly v 60. letech 20. století, ale jeho oslavy proběhly až v 90. letech, delší dobu trval také výběr data, které bylo z počátku prosazováno spíše na 23. února, než došlo k jeho ustálení a mezinárodnímu zpopularizování. Informace najdete na webu International Mensday
 

Spolupráce rodiny a školy by se neměla omezovat jenom na doučování

19. pokračování kapitol z publikace Mýty ve vzdělávání PhDr. Jany Nováčkové, CSc., na www.stridavka.cz.
 

Soubor ke staženíRodina jako pokladnice evropských hodnot

Ke stažení plakátek, který shrnuje klíčová slova péče o rodinu: práce, péče, bezpečné přijetí, svoboda, věrnost, úcta, lidská důstojnost, domov, vzájemná pomoc a odpuštění.
 

Počet dětí ve třídě není tak velkou překážkou, jak se běžně myslí

18. pokračování kapitol z publikace Mýty ve vzdělávání PhDr. Jany Nováčkové, CSc., na www.stridavka.cz.

 

ČlánekVýstupy z Národní konference Venkov 2012

K dispozici závěry konference Venkov 2012 "Venkov na hranici" 1. - 3. října 2012 v Nových Hradech, závěrečná zpráva, prezentace z pléna a závěry z workshopů.
 

Péče o rozvoj osobnosti žáka není něco navíc, je i prostředkem pro lepší učení

17. pokračování kapitol z publikace Mýty ve vzdělávání PhDr. Jany Nováčkové, CSc., na www.stridavka.cz. Odkazy na předcházející kapitoly v podrubrice Obnova rodiny – Škola.
 

ČlánekPozvánka na diskusní chat "Rodina a média" 20. listopadu v 9 hodin

Diskutovat můžete ze svého počítače v klidu své kanceláře nebo domova. Účast dosud přislíbili PhDr. Viera Kačinová, PhD., Fakulta masmediální komunikace UCM v Trnavě,  Mgr. Milan Fridrich, programový ředitel České televize, PhDr. Tomáš Trampota, PhD., ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze, doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU v Brně, Mgr. Zdenek Sloboda, katedra žurnalistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci, Tomáš Feřtek, novinář, dramaturg a spolupracovník neziskové organizace EDUin a Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center. Na chat vstoupíte zde.

 

Role otce ve výchově

V současné době pořád ještě převládá názor, že dítěti postačí ke zdravému vývoji pouze matka, neboť především ona má všechny důležité kompetence pro výchovu dětí. Psycholožka Mgr. Alexandra Bobelová v článku vysvětluje, proč tomu tak není.
 

Pavel Bělobrádek: "Jednou za 14 dní - já osobně bych hodně strádal."

Předseda KDU-ČSL o péči o děti po rozchodu rodičů.
 

Druhé kolo senátních voleb

Anketa webu Střídavka, ve které odpovídají senátorští kandidáti na otázku o podpoře střídavé péče.
 

Svatý Václave, uchovej nás při zdravém rozumu!

Polemický článek Michala Semína, předsedy Akce D.O.S.T., reagující na úvahu Martina C. Putny "Svatý Václave, vyžeň fašisty".
 

ČlánekZáznam chatu z 16.10. 2012 na téma "Rok 2012 - Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity"

Jeho hosty byli Ing. Marta Koucká z MPSV, Jana Marešová ze SFRB, sociolog RNDr. Pavel Rusý, Mgr. Štěpánka Beníčková, ředitelka SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, Ing. Zuzana Pěchotová, ředitelka o.s. Život 90 – Jihlava a zástupci konzultačních středisek virtuální univerzity třetího věku. Příští chat na téma Rodina a média se uskuteční třetí listopadové úterý tj. 20. 11. 2012 v 9 hodin.
 

ČlánekOvěření standardů kvality komunitní školy – dílčí výsledky mezinárodního projektu

Článek Marka Lauermanna ze 14. 3. 2011, zveřejněný na www.rvp.cz, o standardech jako autoevaluačním nástroji, který může pomoci školám k dalšímu rozvoji.

 

Seminář Rodina v etických otázkách dnešní doby

Ke stažení shrnutí semináře z 3. října 2012 a prezentace k přednáškám PhDr. Anny Šabatové; PhDr. Mirky Nečasové, PhD.; Doc. Jindřicha Šrajera, Dr. teol.; Prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD.; Mgr. Ing. Lenky Doubravové; Ing. Otakara Hampla, Ph.D.; PhDr. Ing. Marie Oujezdské a PhDr. Simony Hoskovcové, Ph.D.

 

Další inspirace při nadcházející volbě do Senátu

Mgr. Ota Jelínek obeslal většinu kandidátů do Senátu - aby zjistil jejich názor na změnu zákona umožňující častější nařizování střídavé péče (vloni novelu zablokoval Senát, takže tato anketa mezi kandidáty je zcela na místě).
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).