SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

Mít děti nemusí být tak finančně náročné

Odkaz na článek převzatý z The Telegraph, uveřejněný na serveru www.novinky.cz. Mnoho lidí má jen jedno dítě – s ohledem na bydlení, nákladnou péči, malé příspěvky a budování vlastní kariéry. Dojem, že by více dětí nezvládli, ale může pramenit z pouhé neinformovanosti.

 

ČT 2: Pořad "Celnice" 30. června o rodině

Talkshow o rodině A. Banášové a M. Prokopa v neděli s feministkou Olgou Pietruchovou, publicistkou Sašou Uhlovou a pražským zemským rabínem Karolom Sidonem. Diskusi uvedly výborné dokumentární filmy - český "Rodina byla základ státu" (rež. Robert Sedláček) a slovenský "Ježkovy oči" (rež. Miro Remo), které si můžete také přehrát.
 

Projekt "Živá voda" v Modré

Výzva starosty obce Modrá Miroslava Kovaříka k podpoře zajímavého projektu přeshraniční spolupráce, zaměřeného na životní prostředí a netradiční aktivní osvojování znalostí dětí a mládeže. Podrobnosti o projektu najdete na www.zivavodamodra.cz.
 

Článek400. výročí vydání Bible kralické: Pod ochranou Žerotínů na ČT 2 6. července

Pozvánka na film Luboše a Ivy Hlavsových (VISTAFILM s.r.o.) z televizního cyklu "Protestantské historie", který se bude vysílat na svátek M. Jana Husa dne 6. července 2013 v 10:30 na ČT 2.
 

Soubor ke staženíNovela zákona o registrovaném partnerství ?!

Ke stažení návrh poslanecké novely (zdroj www.psp.cz)

Kresba Václava Lamra (zdroj http://www.klaus.cz/clanky/3395)

 

Prezentace z konference "Bezradný rodič, bezradný zaměstnavatel – hledejme společnou řeč"

29. května 2013 v Ostravě si můžete stáhnout na webu Národního centra pro rodinu.

 

Vyhlášení soutěže Obec přátelská rodině 2013

Odkaz na web soutěže, do které se můžete přihlásit do 31. 12. 2013. Podmínkou účasti v soutěži je předložení tzv. koncepčního dokumentu rodinné politiky, nutného základu úspěšného dlouhodobého plánování v této oblasti. Podrobné podmínky a přihlášku naleznete zde.
 

Soubor ke stažení11. – 12.7. Novosedly nad Nežárkou: Komunální informatorium - aneb rodina a venkov

Pozvánka na dvoudenní seminář zaměřený na realizaci Programu obnovy rodiny a další aktuální otázky (včetně realizace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, přípravy období 2014+ a činnosti místních akčních skupin).
 

Soubor ke stažení29.6.2013 Beňov u Přerova: Setkání pro rodinu a venkov

Pozvánka na minikonferenci v rámci akce Beňovské poklady 2013, která od 17 hodin naváže na odpolední Pohádkovou říši (aneb Naučná stezka Beňovské poklady ožívá) určenou pro rodiny s dětmi. Pro ně je určeno i Komunitní nocování se Shrekem.
 

Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče

Odkaz na videozáznam veřejného slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR 20. května 2013. Program více než pětihodinového jednání najdete v pozvánce zde.
 

ČlánekPrezentace ze setkání ve Vískách 23. a 24. května 2013

Ke stažení prezentace ze setkání obcí, evropských škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit, uspořádaného obcí Vísky ve spolupráci se Školou obnovy venkova Vísky a Místní akční skupinou Partnerství venkova.
 

Hlídání dětí by mohl zajistit zaměstnavatel, obecní úřad nebo nezisková organizace

Od příštího roku by v České republice mohly nově začít fungovat dětské skupiny o max. 24 dětech, kam by rodiče umísťovaly své malé děti na hlídání. Návrh MPSV, který reaguje na přeplněnost státních školek a jeslí, schválila 22. května vláda.
 

Gayové si mají osvojovat děti?!

Odkaz na článek Jana Martinka na www.novinky.cz z 21. května, podle kterého se připravený poslanecký návrh Viktora Paggio (LIDEM) týká dětí, jejichž biologický rodič žije v registrovaném partnerství – tedy buď dětí lesbických párů, které vznikly z umělého oplodnění, či dětí, které má jeden z partnerů z dřívějšího vztahu. Znění zákona připravilo občanské sdružení PROUD.
 

Soubor ke staženíVenkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje

Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František Winter, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková podepsali 18. května 2013 v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí memorandum „Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje“. Memorandum je ke stažení zde.

 

Soubor ke staženíMetodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol

Ke stažení dotační program, vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 7. 5. 2013, č.j. MSMT-14313/2013-200, jehož účelem je vytvořit systém podrobných metodických nástrojů k založení dobrovolného svazku obcí, založení a vzniku školské právnické osoby zřizované svazkem obcí, převod činností a s tím souvisejících právních vztahů stávajících právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí na novou školskou právnickou osobu zřizovanou svazkem obcí. Žadatelem může být občanské sdružení, obecně prospěšná společnost nebo jiná právnická nezisková osoba, jejíž předmět činnosti s těmito aktivitami souvisí. Žádost o dotaci je nutno podat do 15. června 2013.