SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

ČlánekKauza Estrela a poměr sil v Evropském parlamentu

Redakční článek ukazuje na pozadí projednávání zprávy Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Evropského parlamentu, o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech, 10. prosince t.r. na rozložení sil v EP.
 

Koaliční smlouva na www.novinky.cz

ČSSD, Hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL zveřejnily aktuální znění koaliční smlouvy.

 

Uzávěrka přihlášek do soutěže Obec přátelská rodině roku 2013 je 31. prosince 2013

Odkaz na podmínky soutěže, kterou každoročně vyhlašují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Síťí mateřských center, Asociací center pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR. V pěti velikostních kategoriích můžete získat podporu pro Vaše prorodinné aktivity ve výši od 500 tis. do 2 mil. Kč. Přihlášku můžete stáhnout zde.

 

ČlánekPrezentace ze setkání SPOV Ústeckého kraje v Liběšicích

Setkání 17. října 2013 se uskutečnilo na téma "Obec přátelská rodině". Ke stažení prezentace o Programu obnovy rodiny, prorodinných a s rodinou souvisejících aktivitách.

 

ČlánekJedinou perspektivou evropské ekonomiky je ekonomika tržní

Václav Klaus v hlavním projevu na konferenci Vysoké školy finanční a správní 22. listopadu 2013 v Kongresovmé centru ČNB v Praze znovu připomněl, že "evropské ekonomické potíže mají své obecnější, tedy mimoekonomické příčiny, jejichž jádro vidíme v cílevědomé a organizované demontáži našich vlastních společenských struktur, tradičních hodnot a ctností a v sebedestrukci principů, které náš svět až dosud držely pohromadě" a s tím související stárnoucí a stále více nevzdělanou Evropu.

Přečtěte si jeho vystoupení:

 

ČlánekKaždý sedmý Čech je ohrožen chudobou

a sociálním vyloučením. Ukazuje to unijní statistika, zveřejněná statistickým úřadem Eurostat. Velkým problémem je v Česku "těžká hmotná deprivace", jíž je vystaven každý šestnáctý obyvatel země.

 

ČlánekRodinná politika není sociální politika

Rodinná politika není sociální politikaxxx

Pod názvem „Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti“ se 21. října 2013 uskutečnila v Senátu Parlamentu ČR XII. mezinárodní konference o rodinné politice. Jejími pořadateli byly Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera, Institutem pro manželství a rodinu ve Vídni a Institutem pro další vzdělávání a praktickou sociální etiku ve Waldmünchen.

Přinášíme redakčně krácený výběr z hlavního referátu Dr. Albina Neese, emeritního saského státního sekretáře pro sociální otázky a prezidenta Německého rodinného svazu.

 

 

ČlánekZáznam chatu z 18.11.2013 a pozvánka na chat 17.12.2013

Příští otevřené setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční na chatu třetí úterý v prosinci – tj. 17. 12. 2013 v 9 hodin dopoledne. Diskutována budou témata: Sociální politika NENÍ prorodinná politika, prorodinná politika v obcích a programy rozvoje obcí. Přizváni budou zástupci MPSV a MMR. Na chat se dostanete zde.

 

Je mi líto učitelů

Je mi líto učitelůxxx

Pohled studentky, které chybí rok do plnoletosti, na problémy školství na blogu iDnes.cz.

 

Gabriela Kuby přednášela na Slovensku

Gabriela Kuby přednášela na Slovenskuxxx Známá německá socioložka Gabriele Kuby, autorka knihy Globální SEXuální REVOLUCE - ztráta SVOBODY ve jménu SVOBODY, přednášela v polovině října v šesti slovenských městech. Hovořila o ochraně lidských práv před nebezpečím rodové (gender) ideologie. Přečtěte si článek Ester Graňákové na www.krestandnes.cz.
 

Nebojte se – (spolu)práce! Aneb když se sejdou MASky, obce, neziskovky a církve na jedné lodi…

4. listopadu odpoledne se uskutečnilo za účasti 70 aktérů již čtvrté otevřené setkání představitelů MAS, venkovských obcí, neziskovek, církví a také medií, které pořádala Národní síť místních akčních skupin v rámci ekumenických dnů Modlitba za domov.

 

Jak bude za 10 let vypadat česká rodina?

Jak bude za 10 let vypadat česká rodina?xxx Tímto tématem se zabýval pořad Českého rozhlasu Plus "Radiofórum" ve čtvrtek 7. listopadu. Hostem byl i předseda Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě (a člen SPOV ČR) Aleš Hodina, který v úvodu poukázal na jednu z hlavních příčin rozpadu rodinných vazeb. Více se dočtete zde.
 

OP Zaměstnanost může do 30.11. připomínkovat veřejnost

Odkaz na stránky "Evropský sociální fond v ČR", ze kterých si můžete stáhnout říjnovou verzi OP Zaměstnanost (ve formátu PDF) a tabulku pro připomínky ve formátu "docx" (ve formátu Word ke stažení zde). Připomínky se zasílají na adresu esf@mpsv.cz. Jak se MPSV vyrovnalo s připomínkami členů pracovních skupin k předchozímu zářijovému znění najdete zde (připomínky zástupce SPOV ČR jsou od č. 120 dále). Pro další jednání jsou nejdůležitější alokace pro Komunitě vedený místní rozvoj, zajišťovaný MAS (Spolek požadoval 20 % z celkového objemu OP oproti 3 % dosud navrhovaným MPSV) a umožnění řešit i projekty věcně spadající pod prioritní osu 1 "Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly" v rámci výběru projektů na úrovni MAS.
 

RODINA a příští volby

Nedělní zamyšlení (27.10.2013) Adama B. Bartoše nad nejnovější knihou Václava Klause a kol. "Česká republika na rozcestí: Čas rozhodnutí". A. B. Bartoš v něm vyjadřuje přesvědčení, že velmi široké téma rodiny bude tématem příštích voleb s poukazem na pasáže knihy, které se věnují kritice rozkladu rodiny, coby projevu i důsledku dnešní krize - úpadku manželství, homosexualistického pokusu tento institut vytunelovat, klesající porodnosti i uspokojení levicových intelektuálů nad tímto naším vymíráním.
 

Gabriele Kuby na Slovensku

Web, zřízený k návštěvě bavorské socioložky, spisovatelky, publicistky a matky 3 dětí Gabriele Kuby, při příležitosti vydání slovenského překladu její knihy "Globální SEXuální REVOLUCE - ztráta SVOBODY ve jménu SVOBODY", Společenstvím mladých při Františkánském kostele v Bratislavě. Kniha v souvislostech od Francouzské revoluce, feminizmu a obratu k gender-ideologii po zrušení všech morálních norem zrovnoprávněním homo-, bi-, trans- a intersexuality s heterosexualitou a převýchovu dětí predčasnou sexualizací poukazuje na jejich nebezpečí pro naši svobodu.