SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

Na dnes zahájené schůzi senátu zákon o dětské skupině

K návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (senátní tisk č. 316) předložily výbory Senátu pozměňovací návrhy, vesměs směřující proti povinnosti univerzálního uplatňování zákona.

 

Ženeva: Rodinné hodnoty a jejich vazby na ekonomický blahobyt a sociální důsledky

Překlad příspěvku předneseného na konferenci konané v Paláci národů OSN v Ženevě 30.6. - 1.7.2014 u příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který přednesla slovenská europoslankyně MUDr. Anna Záborská.
 

ČlánekZáznam chatu z 15.7.2014 a pozvánka na chat 19.8.2014

Další virtuální setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční třetí úterý v srpnu – tj. 19. 8. 2014 v 9 hodin dopoledne. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.

 

ČlánekReportáž z manifestace proti juvenilní justici

Další manifestace, pořádaná Slovanskou kulturní tradicí, Fórem angažovaných křesťanů a Centrem víry Plzeň 6. července 2014, v den výročí upálení mistra Jana Husa, se stala součástí šířeji pojatého "Kongresu obnovy národů" v Praze na Václavském náměstí.
 

Další krok k sebevraždě civilizace: "pilulka", povolená v ČR

Petr Hájek se ve svém PROTIPROUDu zamýšlí nad pozadím rozhodnutí, které z lidského života dělá kolečko v soustrojí "pokroku" a komentuje mediální jásání, které tuto svévoli provází.

 

ČlánekSonda do představ o péči o děti a domácnost

Občanské sdružení Síť mateřských center zveřejnilo v rámci kampaně "Křídla a kořeny naší rodiny" dále uvedenou tiskovou zprávu k dotazníkovému šetření "Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost". Výsledky šetření si můžete stáhnout zde.

 

Stát už brzy může ukrást i Vaše dítě

Čtěte na http://euportal.parlamentnilisty.cz děsivé příběhy o odebírání dětí, které se opravdu staly.
 

Čeští europoslanci už znají své výbory

Noví europoslanci již vědí, v jakém výboru budou příštích pět let zasedat. Rozdělení schválilo první plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. EurActiv připravil přehlednou tabulku.
 

Soubor ke staženíSlovenští odborníci proti rodové ideologii

ke stažení tisková zpráva k výzvě "Vyjádření a výzva lékařů, psychologů a jiných odborníků k vlivu rodové ideologie na duševní zdraví dětí" podepsalo od jejího zveřejnění 1. června 2014 (na Mezinárodní den dětí) 256 odborníků. Výzvu najdete na http://rodovescitlivovanie.wordpress.com/.

 

Pozvánka na manifestaci proti juvenilní justici 6. července

Manifestace, pořádaná Slovanskou kulturní tradicí, Fórem angažovaných křesťanů a Centrem víry Plzeň v den výročí upálení mistra Jana Husa, začíná v 15 hodin v Praze na Václavském náměstí.
 

Rodina - hlavní téma na Velehradě 4. - 5. července 2014

Odkaz na program Dnů lidí dobré vůle 2014.

 

Poslanecká sněmovna schválila zákon o dětské skupině

PS Parlamentu ČR schválila 20. června 2014 po složité proceduře (stenozáznam) 95 ze 157 přítomných poslanců (proti hlasovalo 29) zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon bude postoupen Senátu. Návazně PS schválila 153 ze 159 přítomných poslanců doprovodné usnesení, kterým vyzvala vládu k posouzení a revizi hygienických parametrů mateřských škol.
 

ČlánekPrague Pride - korespondence s Magistrátem hl. m. Prahy

Reakce na odpověď pracovníků magistrátu na dopis, ve kterém Václav Lamr napadl jeho postoj k Prague Pride 2014.

 

ČlánekZáznam chatu z 17.6.2014 a pozvánka na chat 15.7.2014 na téma "Komunitní utváření strategií MAS a rodina"

Další virtuální setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční třetí úterý v červenci – tj. 15. 7. 2014 v 9 hodin dopoledne. S ohledem na téma jsou zvány také místní akční skupiny. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.
 

Čechům v Norsku odebrali děti a drží je v ústavech. Zjistím, kdo případ zanedbal, slíbil Sobotka. 6. července demonstrace pokračují

Děkujeme všem, kteří se podíleli na demonstracích kolem kauzy juvenilních soudů. Na manifestaci 8. 4. 2014 reagovala anglická královna svým příznivým dopisem, na který se mohou odvolávat ti, co postiženým rodinám v Anglii pomáhají. Také dobře reagoval velvyslanec Norska v Praze.

Členové Fora angažovaných křesťanů a jiní, lobovali osobně na půdě parlamentu ve prospěch postižených. Svědectví o tom, že se případu ujímá předseda vlády (odkaz na článek) je důkazem, že se vyplatí vytrvale účastnit demonstrací a jiných forem občanské aktivity. Modleme se za další prolomení kauzy a navrácení dětí rodičům. Neustávejte v občanské aktivitě. Dne 6. 7. 2014 na Václaváku na den Husa opět ve 14.30 začíná další shromáždění za ochranu rodin a od 16 do 21 hod tam bude evangelizace.

Václav Lamr, Fórum angažovaných křesťanů