SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

Škola

 

Média

 

Vzory

 

Práce

 

Chaty

 

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 
V této rubrice, otevřené v návaznosti na téma Rodina, projednávané v dubnu 2010 na schůzi Spolku, najdete aktuality, akce, články, diskusi, dokumenty a odkazy k tomuto tématu.
 

Otcovská dovolená je znovu ve hře

ČR patří mezi jednu ze šesti zemí EU, která nemá otcovskou dovolenou. Tam, kde je, trvá v průměru dva týdny. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se hodlá o její zavedení zasadit. Odkaz na Novinky.cz.

 

Totálně hnusné věci, které se dějí českým dětem

Rozhovor s europoslancem KDU-ČSL Tomášem Zdechovským, který se angažuje v otřesném případě, kdy Norsko neoprávněně zadržuje děti s českým občanstvím českým rodičům, ačkoli norská policie vyloučila, že by děti byly zneužívané.
 

ČlánekZáznam chatu z 18.11.2014 a pozvánka na 16.12.2014

Další virtuální setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční třetí úterý v prosinci – tj. 16. 12. 2014 v 9 hodin dopoledne. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde. Pokud bude zvolena jiná forma (skupinový rozhovor po SKYPE nebo videokonference), bude to včas oznámeno na webu SPOV ČR; členům pracovní skupiny Programu obnovy venkova také mailem.
 

Vyhlášení nového ročníku soutěže "Obec přátelská rodině 2014"

Soutěž vyhlašují odbor rodiny a ochrany práv dětí MPSV ČR a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Obce se mohou přihlásit do konce roku 2014. K přihlášce je nutno připojit plán rozvoje rodinné politiky, schválený zastupitelstvem obce.
 

Soubor ke staženíStanovisko Asociace center pro rodinu ČR k novele zákona o registrovaném partnerství

Ke stažení odmítavé stanovisko ACER ke sněmovnímu tisku č. 320/0 novely zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. ACER považuje návrh za naprostý průlom do rodinného práva oslabením významu biologického rodičovství. Nejlepší zájem dítěte je dostatečně upraven ve stávající legislativě a nevyžaduje změny.
 

Rozvodové naschvály udělají z partnera snadno dlužníka

Rozvodové naschvály, které provázejí komplikované rozpady manželství, často přivádějí jednoho z partnerů do nečekaných a zbytečných dluhů. Čím dál tím častěji se s tím setkávají soudci, sociální pracovníci i organizace pomáhající lidem v nouzi.
 

ČlánekArogance MPSV v přímém přenosu + odebírání dětí

Video z demonstrace na podporu práv dětí před klášterem v Emauzích 4. listopadu 2014, kde se téhož dne konala konference k 25 letům Úmluv o právech dítěte pod záštitou ministrů Marksové, Chládka, Němečka a Dienstbiera najdete zde.
 

Soubor ke staženíHaranti

Ke stažení inspirativní prezentace k vystoupení Mirky Válové o grantovém programu Mikroregionu Konstantinolázeňsko, připravené pro workshop "Škola" Národní konference Venkov 2014, která však nebyla po změně na panelovou diskusi na konferenci promítnuta. Program, z něhož jsou podporovány projekty dětí a mládeže, vznikl v r. 2010. Roční alokace 100 tis. Kč, max. výše podpory 10 tis. Kč.
 

Nová petice k novele zákona o dětské skupině

Po prezidentském vetu zákonu o dětských skupinách bude o něm znovu jednat Poslanecká sněmovna na schůzi začínající v pondělí 21. října. Osud lesních mateřských školek se nyní spojil s osudem mnoha dalších organizací - školky pro chudé děti Člověka v tísni a dalších provozovatelů i některých rodinných center. Ohrožení cítí i pravidelné aktivity s předškoláky junáků, skautů apod. 

 

Soubor ke stažení8. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov

Ke stažení pozvánka na konferenci "Venkov fandí rodině", kterou 3. listopadu 2014 od 13 hod. pořádá MAS Říčansko, NS MAS ČR a KS MAS Středočeského kraje ve spolupráci s ERC ČR v arcibiskupském paláci v Praze. Více informací o konferenci a dalších akcích na www.modlitbazadomov.webnode.cz. Přihlášky na těchto stránkách do 20. října 2014 nebo telefonicky (Mgr. Ludmila Třeštíková, tel. 774 780 039). Vstupy na všechny akce zdarma.

 

Inspirace z Vysočiny: Hledá se podnik přátelský rodině

Tak zní výzva Kraje Vysočina k účasti ve stejnojmenné soutěži, adresovaná regionálním zaměstnavatelům, kteří se aktivně podílí na slaďování rodinného a pracovního života, zavádí prorodinná opatření a dbají na rovné příležitosti pro ženy a muže.
 

Bez dětí neodejdu

Videodokument Martina Krpače (48 minut) o krádeži dětí Anglickou sociální službou, promítnutý na úvod Mezinárodní konference "LIDSKÁ PRÁVA" – o žalobách, týkajících se odebírání dětí v členských státech Rady Evropy a souvisejících lidskoprávních aspektech, konané pod záštitou zástupkyně vlády Slovenské republiky JUDr. Marici Pirošíkové v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 2. a 3. října 2014. Účelem konference bylo upozornit na tento závažný politický problém a zdůraznit význam dodržování mezinárodních lidsko-právních standardů v této oblasti.
 

Soubor ke stažení14. října 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR špičková mezinárodní konference "Rodina v 21. století - vyhlídky, problémy, řešení"

Na konferenci Občanského institutu, uspořádané pod záštitou poslanců v roce 20. výročí vyhlášení Světového dne rodiny, vystoupí např. Gabriele Kuby z Německa, prezident FAFCE (Federace katolických rodinných svazů v Evropě) a poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská. Začátek v 9:30 hodin, nutná registrace na http://www.upf.cz.
 

Článek25 poslanců napříč politickým spektrem předložilo novelu zákona o registrovaném partnerství

Předkladatelé jsou kromě hospodářského, kontrolního, rozpočtového a volebního výboru zastoupeni ve všech výborech Poslanecké sněmovny. V rozhodujícím Výboru pro sociální politiku je 6 předkladatelů, ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Výboru pro zdravotnictví po 5 předkladatelích a v Ústavně právní výboru 4 předkladatelé. Novela, která podporuje stejnopohlavní "rodičovství" má umožnit registrované osobě osvojení dítěte svého partnera.

 

ČlánekSněmovna setrvala na svém návrhu zákona o dětské skupině

PS Parlamentu ČR 23. září 2014 napříč politickým spektrem odmítla pozměňující návrhy Senátu. Senátní návrh podpořila TOP09-S, KDU-ČSL, 18 poslanců ČSSD, 5 poslanců hnutí ANO a 5 poslanců hnutí Úsvit. Poslanecký návrh, který půjde k podpisu prezidenta je k dispozici zde.