SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

25. listopadu 2011

Čtvrtý ročník soutěže Obec přátelská rodině zná své vítěze

Celkem 17 zástupců obcí a měst či městských částí převzalo 25. listopadu z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ocenění v celostátní soutěži Obec přátelská rodině. V kategoriích obcí do 5000 obyvatel byly nejlepší Suchovršice, Černá Hora, Malenovice a Svatobořice-Mistřín.
 
 
Vítězné obce získaly celkem 6 400 000 Kč ve formě neinvestičních dotací, díky nimž budou moci dále rozvíjet své aktivity na podporu rodin a realizovat nové projekty. Čtvrtý ročník soutěže vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, spolupracujícími organizacemi jsou Síť mateřských center a Asociace center pro rodinu.
 
„Obce jsou v oblasti rodinné politiky významnými aktéry, a proto je chceme motivovat k podpoře rodin s dětmi a vést je k tomu, aby se zajímaly o jejich potřeby. Soutěž hodnotí, jak se v různých místech republiky vychází vstříc dětem, jejich rodičům a prarodičům,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a dodává: „Šanci mají malé obce i větší města, protože se soutěží v šesti velikostních kategoriích.“
 
„Rodiny v různých životních fázích, situacích i v různých lokalitách mají rozdílné potřeby. Jsou to právě obce, které jsou rodinám nejblíže a mohou na tyto potřeby reagovat a vytvářet tak prostředí vstřícné k rodinám,“ říká předsedkyně Stálé komise pro rodinu PSP ČR Helena Langšádlová.
 
Letos se do soutěže přihlásilo 128 obcí, které soutěžily v šesti předem stanovených kategoriích podle počtu obyvatel. První místa v jednotlivých kategoriích obsadily Suchovršice, Černá Hora společně s Malenovicemi, Svatobořice-Mistřín, Kunovice, Svitavy a v největší velikostní kategorii Praha 4.
 
Celkový přehled umístěných obcí včetně výší dotací uvádí tabulka:
 
Kategorie*)
Umístění
Částka v Kč
Název obce
Kraj
I.
1.
170 000 Kč
Suchovršice
Královéhradecký
 
2.
100 000 Kč
Pustá Kamenice
Pardubický
 
3.
60 000 Kč
Borová Lada
Jihočeský
II.
1.–2.
275 000 Kč
Černá Hora
Jihomoravský
 
1.–2.
275 000 Kč
Malenovice
Moravskoslezský
 
3.
120 000 Kč
Dubá
Liberecký
III.
1.
500 000 Kč
Svatobořice-Mistřín
Jihomoravský
 
2.
320 000 Kč
Březová
Karlovarský
 
3.
180 000 Kč
Vikýřovice
Olomoucký
IV.
1.
670 000 Kč
Kunovice
Zlínský
 
2.
400 000 Kč
Chlumec nad Cidlinou
Královéhradecký
 
3.
250 000 Kč
Milovice
Středočeský
V.
1.
850 000 Kč
Svitavy
Pardubický
 
2.
500 000 Kč
Prachatice
Jihočeský
 
3.
330 000 Kč
Kyjov
Jihomoravský
VI.
1.
1 000 000 Kč
Praha 4
Hl. m. Praha
 
2.
 
neuděleno
 
 
3.
400 000 Kč
České Budějovice 
Jihočeský 
*) I. kategorie 1 - 500 obyvatel
    II. kategorie 501 – 2 000 obyvatel
    III. kategorie 2 001 – 5 000 obyvatel
    IV. kategorie 5 001 – 10 000 obyvatel
    V. kategorie 10 001 – 50 000 obyvatel
    VI. kategorie 50 001 a více obyvatel
 
Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, města, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst územně členěných na městské části či obvody z celé České republiky. Výjimkou jsou obce, které v minulých letech už dotaci získaly, protože by byly oproti ostatním účastníkům zvýhodněny.
 
Z přihlášených obcí hodnotící tým pečlivě vybral 28, jež postoupily do druhého kola. Tyto obce zástupci hodnotícího týmu navštívili, aby se osobně přesvědčili o realizaci prorodinných opatření a aktivit. Stejně jako v minulém ročníku soutěže kladli větší důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna. Rovněž se zaměřovali na spolupráci obcí s neziskovými organizacemi, které vyvíjejí prorodinnou činnost. Více informací je na www.obecpratelskarodine.cz.
 
Vyhlašovatelé soutěže chtějí na jedné straně prostřednictvím neinvestičních dotací odměnit vítězné obce, ale také inspirovat ty, které teprve začínají a snaží se na svém rozvoji pracovat. Vítězové předchozích ročníků neinvestiční dotaci využili například na podporu příměstských prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť a mateřských center, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dětí, vytvoření nových informačních zdrojů cílených na rodiny (weby či brožury o službách pro rodiny apod.), oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků, vytvoření dětských koutků, projekty zaměřené na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory aj.
 
Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí