SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Chaty

22. ledna 2014

Záznam chatu z 21.1.2014 na téma "Prorodinná opatření ve strategiích MAS a dokumentech obcí" a pozvánka na chat 18.2.2014

Diskuse z lednového chatu bude pokračovat na dalším virtuálním setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů třetí úterý v únoru – tj. 18. 2. 2014 v 9 hodin dopoledne. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.
 

 

  

Záznam

chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR

ze dne 21. ledna 2014

  

10:13:53 - Anna: Díky!
10:12:43 - Florian: Balcar: Balíček informací uděláme. Všem přeji pěkný den.
10:12:12 - Anna: To byl jen vtip, také věřím.
10:11:38 - Anna: Lepší už byly.
10:11:18 - Moravan: Nashledanou v lepších časech.
10:10:13 - Moravan: Máme dostatek argumentů, informací i námětů. Cíl cílů OCHRANA RODINY - je klíčový. Vše ostatní je otazné.
10:09:20 - Anna: To je téma na další debatu, tak nashledanou.
10:07:49 - Moravan: Anna: Rádi bychom zástupce církví pozvali do TV-debaty. Asi by nepřišli.
10:07:23 - Balcar: Pěkný den.
10:07:18 - Balcar: Florian: Prosím o vytvoření balíčku informací a rozeslání do MAS. Děkuji.
10:07:01 - Florian: Pokud ne, zvu Vás na pokračování dnešní diskuse na chatu v třetí úterý v únoru, tj. 18. 2. 2014. Přeji pěkný den, děkuji všem za účast a dnešní chat končím.
10:06:49 - Moravan: Téma JUVENILNÍ JUSTICE a obsazení exekutivy vzhledem k našim cílům.
10:06:30 - Anna: Ano rozumím, církev není příliš bojovná, jak to chtěl Kristus, ale spíše opatrná.
10:05:32 - Anna: Hezký den a úspěšný boj!
10:05:21 - Moravan: Anna: Jednáme s konkrétními lídry církví. Jako by se báli vložit se do problému jak by se žádalo. Konference biskupů Slovenska je nepoměrně dále.
10:04:56 - Balcar: Přeji všem pěkný den.
10:04:43 - Balcar: Moc děkuji panu Florianovi za pozvání, bylo to příjemné a inspirativní diskutování.
10:04:25 - Florian: Máte ještě někdo nějaký příspěvek nebo návrh do závěrů?
10:03:48 - Balcar: Snažím se všechny níže uvedená témata zapracovat právě do strategií v rámci MAS, jednotlivých ORP i našeho KHK.
10:03:21 - Anna: Podobně postupuje i NS MAS, máme dohodu s Biskupskou konferencí a kontakty na jejich zástupce v regionech pro navázání užší spolupráce.
10:03:12 - Moravan: Florian: Církve zpracováváme permanentně. Nereagují adekvátně.
10:03:11 - Florian: Tomiczek: Ano, ale kdo se k tomu přihlásí? Možná, že by to šlo v rámci metodické podpory strategií MAS i s podporou z OP Technická pomoc.
10:01:55 - Moravan: Anna: Díky.
10:01:55 - Balcar: Kolegové, moc si vážím důvěry, ale moc se omlouvám. V tuto chvíli jsem velmi vytížen a na další koncepční práci nemám žádný prostor.
10:01:34 - Florian: K příštímu chatu navrhuji pokračovat v této diskusi. Dále bychom mohli probrat spolupráci s církvemi a náboženskými organizacemi, které většinou rodinnou problematiku "umí". Co Vy na to?
10:01:29 - Moravan: Chybí základní info pro strategii. V SR je situace daleko příznivější. Dodáme.
10:00:20 - Moravan: Florian: Nejsme všichni maximalisté. To je chyba.
10:00:10 - Anna: Pokusím se, píšu si do diáře.
09:59:56 - Tomiczek: Florian, navrhnul jsem dopracování podkladů pro MAS.
09:59:42 - Balcar: Jen pro inspiraci: V MAS pracuje hodně mladých lidí, kteří řeší dnes a denně existenční starosti. Jsem přesvědčen o tom, že právě MAS budou ve velkém podporovat, aby lidé na venkově sehnali práci, mohli zde vychovávat své potomky, udržovat kvalitní vztah s rodiči atd. Současně MAS jde o vytvoření rovných příležitostí pro život.
09:59:05 - Florian: Moravan: Každý mohl navrhnout. Já jsem navrhl pracovní skupiny pro RODINU v MASkách, pan Balcar horizontální téma RODINA a Anna Čarková zařazení této problematiky na příštím předsednictvu NS MAS ČR. To je dost, nebo ne?
09:58:58 - Moravan: ./. příjdete 4.2. na Spolek?
09:58:39 - Anna: Jsem členka Výboru NS MAS a nabízím se jako prostředník, možná aspoň nějaký závěr.
09:58:08 - Moravan: Anna: Zbraně poskytneme. Středeční vláda na ně reagovala.
09:57:20 - Florian: Anna: Pokusím se Vám nějaké podklady nebo odkazy na web Spolku dodat.
09:57:00 - Moravan: Florian je 9:56. Závěry nemáme.
09:56:51 - Anna: Děkuji za pozvání a impulsy!
09:56:12 - Moravan: Balcar: Naše legislativa, která je klíčová, je z 95% řízena EU. V květnu bude už pozdě.
09:55:56 - Florian: Blíží se 9 hodina a zdá se, že pomalu můžeme dnešní chat ukončit. Chce někdo ještě něco ostatním sdělit? Dohodnout bychom se měli i na tématu příštího chatu 18. února.
09:55:33 - Anna: Výbor byl minulý týden a další jednání bude začátkem února, mohu to navrhnout do programu a otevřít diskusi, pokud budu dostatečně vyzbrojena.
09:54:39 - Moravan: Telefonické spojení je drahé a neúčinné. Navrhuji permanentní spojení na témata jednotlivých okruhů. Zde, na tomto médiu se můžeme domlouvat častěji.
09:54:28 - Balcar: Květen je pro mě reálný. Každopádně by bylo dobré, aby se tato informace dostala na program valné hromady NS MAS nebo alespoň tam udělat malé informační setkání den před tím.
09:53:26 - Anna: Omlouvám se za chyby, myslím rychleji než píši.
09:53:22 - Florian: Anna: Byl bych rád, kdybyste tuto diskusi přenesli i do orgánů NS MAS. Šlo by to?
09:52:43 - Moravan: Tomiczek: Slovo NE postupně vyřazuji ze svého portfolia. Zvykl jsem si, že když je vůle, cesta se najde.
09:52:37 - Florian: Moravan: Interní diskusí v naší pracovní skupině se můžeme dohodnout, kdo za kým půjde. Sejít se můžeme po jednání Spolku v únoru v Praze.
09:52:20 - Anna: Každopádně to ale chce zpracovat pro MAS nějaký základní dokument, možná nás někteří překvapí tím, že toto téma mají zpracované a mohly by být příkladem ostatním MASkám.
09:51:20 - Florian: Balcar: Myslím, že by to mělo být co nejdříve - reálný je květen. Dříve asi MMR nerozhodne o potřebné podpoře setkání.
09:50:37 - Moravan: Opakuji znovu: Klíčové pro naplnění našich cílů - je Programové prohlášení vlády. Zkusme se sejít ve dnech 3-7. 2. v Praze. Máme Skype (mojmír-trnava). Můžeme se zkoordinovat. Času je málo, ale pro posun dopředu je ho dost. PPV rozhodne o efektivitě naší práce.
09:50:35 - Anna: Mohli bychom jít také cestou krajských sdružení MAS, je to možná operativnější.
09:49:36 - Anna: To jistě ano, ale záleží na termínu, aby už nebylo pozdě, strategie se budou předkládat koncem roku a to už musí být finální verze.
09:49:34 - Balcar: Florian: To je zajímavá myšlenka? Znáte termín?
09:48:30 - Tomiczek: Moravan: Tak široké téma není z časového důvodu možné projednávat v celé šíři na schůzi SPOV.
09:47:59 - Florian: Ještě mám jeden námět. Škola obnovy venkova v Lukách nad Jihlavou uvažuje o přípravě letošního setkání, zaměřeného na rodinu ve strategiích MAS. Mohlo by se stát setkáním v tomto směru aktivních MASek.
09:47:54 - Anna: Taky to tak vidím.
09:47:10 - Moravan: Anna: Máte pravdu. Jsme vystaveni obhajovat neobhajitelné - na různých frontách. A je nás málo.
09:47:09 - Balcar: Moravan: Moc se omlouvám, ale bohužel nemohu - přednáším pro NNO.
09:45:48 - Florian: Anna: Prostor pro to je. Do OP Zaměstnanost se nám podařilo dostat odrážku pro MAS -
 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. Do dohody o partnerství sice ne, ale věcně se tomu nebrání - viz článek Reakce MMR na připomínky SPOV ČR k Dohodě o partnerství na webu Spolku.

09:45:30 - Moravan: Anna a další MAS: Jste zváni na SPOLEK 4. 2. Detaily, úkoly - dohodneme.

09:44:59 - Balcar: Aničko - 100 % souhlas.
09:44:38 - Balcar: Děkuji za odkaz.
09:44:17 - Balcar: Ať SPOV lobbuje na úrovni vlády a my budeme tyto věci zapracovávat do dokumentů - aktivita se někde potká a efekt bude účinnější.
09:43:51 - Anna: Problém je možná v nedostatečné informovanosti MASek, téma integrované strategie je opravdu široké a po pravdě i nejlepší manažeři nemohou obsáhnout úplně vše vyčerpávajícím způsobem a potřebují inspiraci a podněty z venku.
09:43:24 - Florian: Balcar: Říká se, že vše, co vzejde z komunitního plánování, to bude podkladem pro Akční plán, který už musí být konformní s Dohodou o partnerství a jednotlivými OP. Tyto dokumenty jsou na webu NS MAS a nově také v rubrice "Příprava období 2014+" - viz levý sloupec nahoře.
09:42:18 - Balcar: Prosím o zaslaní dokumentů na Balcar@kjh.cz.
09:42:17 - Moravan: Bez vazby na národní legislativu - jsou naše aktivity, vzhledem k cílům POR - málo účinné.
09:41:53 - Balcar: LEADER je metoda - jít cestou ze spodu. Nejprve si to sami vyjasněme, zapracujme do ISÚ a pak pracujme na strategiích krajů atd.
09:41:08 - Moravan: Balcar: Dokumenty jsou - komunikace nefunguje.
09:40:40 - Anna: Myslím, že nejdůležitější je, aby se toto téma dostalo do SCLLD, každá MAS si to může uchopit podle svých skutečných potřeb.
09:39:44 - Balcar: Za MAS - aktuálně se tvoří ISÚ ve všech MAS, dle mého stačí sdělení - potřebujeme do vašich koncepcí zapracovat toto - proberte to v rámci vašeho procesu tvorby a je hotovo.
09:39:33 - Moravan: Máme zkušenosti s komunikací s legislativci v minulé ústavní sestavě. Nepříznivé. Viz Občanský zákoník. Jmenovitě §§ 798, 884, 924, 954, 958 nového občanského zákoníku.
09:39:01 - Tomiczek: Myslím si, že teď je právě důležité MASkám nabídnout materiály a spolupráci.
09:38:29 - Ivo Patta: Moravan měl dotaz na církve. Odkazuji na RC monitor, kde od č. 19/2013 v seriálu Dítě na okraji společnosti najdete odpovědi na mnohé otázky.

09:38:08 - Balcar: Omluva všem za moji neznalost, ale víme vůbec co do strategií MAS by se mělo zapracovat - konkrétní věci? Existuje nějaký dokument, který mohu aktuálně zapracovat do naší strategie ISÚ?
09:36:34 - Moravan: Balcar, Čárková: Kde a kdy se sejdeme - i s tvůrci Programového prohlášení vlády. Zatím koordinace nefunguje.
09:36:08 - Florian: Tomiczek: Nevím, jestli se to vůbec dá stihnout. Ať se představitelé MAS vyjádří - moc prosím. Nestačilo by individuálně se takříkajíc zdola dohodnout, a) že se v jednotlivých MASkách vytvoří pracovní skupina obnovy rodiny (jak doufám naváže podle místních podmínek na naše poznatky), a b) že v MASkách se dohodne pro posuzování horizontální ukazatel "RODINA" namísto evropského "GENDER".
09:35:02 - Anna: Do naší strategie se promítají i názory dětí a mládeže, pracujeme i s dětmi v ZŠ a středních školách a výsledky jsou úžasné, ale prorodinnou politikou se fakt nezabýváme. Doporučuji zařadit toto téma na Valnou hromadu Národní sítě MAS ČR, která proběhne 13. 3., ale ještě předtím by bylo dobré poslat všem MASkám nějaký podnět a případně i motivační dokument.
09:34:42 - Polášek DSI Beňov: Balcar: Odhadl bych, že tady to funguje také dobře, ale hodnotit z vlastní zkušenosti zatím nemohu, důležité je také, jaké podklady a podněty mají z našich dřívějších materiálů a jak je zapracují.
09:34:32 - Balcar: Jsem pro vytvoření materiálu, který bude doporučen MAS k zapracování do strategií.
09:34:08 - Moravan: Tomiczek: Materiál Ano. V prvé řadě však komunikace. A sjednocení se ve strategii. Ta musí být vedena na národní úrovni - nikoliv jako diktát EU.
09:33:18 - Balcar: Jedním z problémů dotační podpory je absence podpory neinvestičním akcím, ale zde je důležitá synchronizace s obcemi, které mohou podpořit z rozpočtů aktivity neziskového sektoru.

09:31:51 - Tomiczek: Zkusme se dohodnout na materiálu, který bude zpracován jako nějaký návod k začlenění POR do strategii MAS.
09:31:45 - Moravan: Balcar: Vše toto by mělo být obsaženo v Koaliční dohodě (Part 1-11). Obávám se, že situace Rodinná v. Sociální politika jde postaru.
09:31:12 - Balcar: Musím se ohradit vůči agresivitě vůči lídrům MAS - bylo by dobré, aby se tyto věci řešili jednotlivě a ne paušálně. V našem kraji to funguje velmi dobře.
09:31:05 - Polášek DSI Beňov: Balcar: Máte naprostou pravdu o těch "skrytých" investicích, peněz jde dosti, jde o to jak dalece hodnotící komise zvýhodňuje právě prorodinný rozměr.
09:29:45 - Moravan: ČR ve srovnání se SR zaostává v ideových věcech. V masivní podpoře RODINY zespodu.

09:29:06 - Balcar: Jako druhá podporovaná oblast je vybavení obcí, podpora drobných podnikatelů atd., kde žijí a pracují mladí lidé a potřebuji mít zázemí pro další aktivity, které je "neodvedou" do velkých měst.
09:28:06 -
Moravan: Florian: Zatím jen zbožné přání. Kde jsou lídři MASek. Rádi s nimi povedeme dialog - na jakékoliv úrovni. A co CÍRKVE?
09:26:42 -
Balcar: Podpora rodiny je v mnohých strategiích poněkud skryta, ale velké investice do školek, škol, dětských hřišť, mateřských center atd. jsou v řádech desítek milionů z programu LEADER. Pro malé obce toto jsou klíčové priority.
09:26:23 -
Moravan: Diskuse na úrovní obcí na téma RODINA zatím nefunguje tak, jak by měla. Viz i dnešní účast.
09:26:16 -
Florian: Anna: Nechceme komunitní plánování nijak "ohýbat", ale přece jen na začátku komunitního plánování by se mělo říct proč to děláme (ne "jen" pro peníze z EU), ale především pro sebe a své rodiny...
09:24:49 -
Moravan: Anna: Díky za upřímnost.
09:24:28 -
Ivo Patta: Diskusi na úrovni obcí vítám, protože společenství lidí které ví co chce, je tím hybným momentem.
09:24:24 -
Florian: Pro ty, kteří neznáte pana Ivo Pattu: Je to především demograf, byl na naší poslední schůzi Spolku - je zastáncem státní prorodinné a také propopulační politiky jako cesty k prosperitě naší země (viz např. chat 6. 12. 2011 na téma Komplexní řešení demografického problému - vize a realita).

09:24:13 - Moravan: Tomiczek: "Manuál" visí na webu víc než rok. Zpětnou vazbu z MAS - nemáme.
09:23:31 - Anna: Asi by bylo dobré doporučit MASkám, aby toto téma neopomněli ve svých strategiích. Přiznám se, že ve strategii, kterou připravuje naše MAS, se problematikou rodin moc nezabýváme. Přitom vycházíme z námětů a potřeb vzešlých z komunitního plánování, které proběhlo ve všech našich sedmi mikroregionech.
09:23:17 - Balcar: Ze zkušenosti - papír snese všechno. My potřebujeme vědět, jaké potřeby do dokumentů zapracovat, abychom - jako MAS - mohli najít nástroje (finance nebo něco jiného) na podporu těchto témat.
09:22:57 - Tomiczek: Jako základní materiál pro MAS a spolupráci s obcemi může velmi dobře sloužit "Manuál" zpracovaný A. Mužnou.
09:22:57 - Moravan: Patta: To je k věci. Ostatní je příliš obecné a míň důležité. Zatím.
09:22:27 - Polášek DSI Beňov: Za nás bych rád uvedl, že se nám daří produkovat vlastní programy, jít příkladem a tím ovlivňovat okolí. Velmi zajímavá spolupráce se rýsuje se sousední MAS Moravská brána. Jak zareaguje naše MAS Moštěnka se teprve uvidí, nyní máme aktuální výzvu a uvidíme, jestli zhodnotí i přínos rodině.
09:21:54 - Moravan: Balcar: To je imperativ. Všichni zajisté víme o co jde. Vědí to i lídři MAS, které jsme pomáhali budovat?
09:21:24 - Ivo Patta: Dobrý den. Programové prohlášení vlády bude důležité, souhlasím s Moravanem. M. Jurečka mi 10. 1. 2014 napsal: Vaše materiály využijeme při přípravě programového prohlášení vlády.

09:20:51 - Novosadová: V naší MAS velmi dobře funguje pracovní skupina Ženy, věnuje se jí Anička Mužná, svou činnost zaměřuje i na rodiny.
09:20:45 - Balcar: Je velmi důležité si na začátku alespoň rámcově sdělit, co konkrétně do těchto dokumentů zapracovat. Tedy konkrétní témata, nástroje, potřeby.
09:20:18 - Florian: Balcar: Spíše se zdá, že průřezové téma. Podobně jako dnes je v EU horizontální téma "GENDER", my bychom chtěli "RODINU", a to tradiční rodinu.
09:19:56 - Moravan: Florian: Toho obecného je spíš víc v
Koaliční dohodě, zejména Part V.
09:19:53 - Tomiczek: Struktura dalších podkladů z naší strany by mohla být v členění jak navrhuje Ing. Florian, snad trochu dopracovat co tím je myšleno.
09:18:41 - Moravan: Vše je v podstatě shrnuto na našich webových stránkách. Předbíháme legislativu - legislativa jde mimo nás. Zatím. Programové prohlášení nové vlády by mělo naše požadavky reflektovat.
09:18:34 - Novosadová: Určitě budu nápomocná, co se týče projektu SMO, projekt je "teprve" na začátku.
09:18:21 - Florian: Moravan: To je moc obecné. Prosím o vyjádření zástupců MAS - je reálné vytvořit v MAS pracovní skupiny pro rodinu? Mohou MAS napomoci obcím, aby si udělali Program rozvoje obce (PRO) nebo aspoň koncepční programy/plány prorodinné politiky?
09:18:07 - Balcar: Chtěl bych se nejprve vyjádřit ke koncepčním dokumentům. Určitě by bylo přínosné, aby jednotlivé strategie rozvoje obcí, mikroregionu, MAS, ORP atd. obsahovaly pasáže zaměřené na problematiku rodiny. Je otázkou, jestli by to měla být samostatná kapitola nebo jako průřezové téma.
09:17:06 - Tomiczek: Zrovna včera jsem měl jednání s manažerkou MAS, se kterou jsme dohodli, že poskytneme materiály, které máme k dispozici a vhodné by bylo toho využít v probíhajícím projektu SMO meziobecní spolupráce.
09:15:54 - Moravan: Florian: Co dělat ad 1; 2. AKTIVIZOVAT všechny síly a prostředky nás všech. Na letošním Regiontouru jsme si mnohé probrali.

09:13:32 - Balcar: Pěkné ráno všem příchozím a děkuji za pozvání k chatu. Rád přispěji troškou do mlýna.
09:13:30 - Moravan: Zpráva ze středečního zasedání vlády Jiřího Rusnoka nám dává velkou naději, kterou bychom neměli promarnit.
09:13:29 - Florian: Zahrnul jsem Vás informacemi, přesto prosím, zkuste reagovat na doporučení, co dělat pro rodinu na úrovni MAS právě teď a co pro to může udělat naše pracovní skupina.
09:11:52 - Moravan: Rodina v současné situaci je v nezáviděníhodné situaci. Největším garantem její stability jsou dnes OBCE, zejména ty malé, kde jsou problémy rodin nejcitelněji vnímány.

09:10:02 - Florian: Vítám paní Dagmar Novosadovou, zástupkyni Komory obcí SMO a starostku Kunína a Annu Čarkovou z MAS Kyjovské Slovácko v pohybu (Jihomoravský kraj).
09:09:37 - Novosadová: Krásné dopoledne všem z Kunína.
09:08:19 - Anna: Přeji pěkný den a pokusím se zorientovat ve vaší debatě a případně něčím přispět. Anna Čarková.
09:08:06 - Moravan: Tvoří se nová vláda. Bude velmi záležet na komunikaci s kompetentními. Část V. Koaliční smlouvy hovoří o PODPOŘĚ, nikoliv o OCHRANĚ rodiny.
09:06:22 - Florian: Aby mohl být nastartován Komunitě vedený místní rozvoj na úrovni MAS nelze probíhající práce na strategiích zastavit. Musíme se proto s našimi 9 oblastmi vnutit hned zpočátku, nejlépe jejich rozpracováním podle místních podmínek v rámci k tomu zřízených pracovních skupin obnovy rodiny v každé MAS. O tomto námětu bychom měli dnes hlavně diskutovat. Manažeři MAS by měli obce podněcovat k zpracování Programů rozvoje obcí, z pracovní skupiny obnovy rodiny MAS by se mělo šířit nadšení pro rodinu.
09:05:48 - Florian: Jak zaznělo na minulém chatu, malé obce si nebudou zpracovávat více koncepčních dokumentů, asi se rozhodnou pro jeden z nich. Spíše to bude PRO, naším úkolem bude vytvořit v obcích takovou atmosféru, aby rodina a také neinvestiční aktivity v její prospěch v nich byly prioritou. Paralelně běží projekt meziobecní spolupráce SMO ČR, zaměřený na resortní koncepce školství, sociálních služeb a odpadů (+ volitelná oblast), na území působnosti obcí s rozšířenou působností (ORP). Ty jsou v 50 % shodné s územím MAS, v asi 40 % působí na území ORP 2 MAS.
09:05:11 - Florian: Minule jsme na chatu zjistili, že MMR spustí během března elektronickou podporu zpracování programů rozvoje obce (zkráceně "PRO"). Ta umožní snadno aktualizovat dříve zpracované "místní programy obnovy vesnice" nebo si jednoduše pořídit programy nové. PRO budou obsahovat kapitoly: 1. Území; 2. Obyvatelstvo; 3. Hospodářství; 4. Infrastruktura; 5. Vybavenost; 6. Životní prostředí a 7. Správa obce. Nemusí obsahovat jen investiční aktivity, ale i aktivity neinvestiční tak, aby obsáhly 9 zmíněných oblastí prorodinných aktivit.
09:05:07 - Polášek DSI Beňov: Dobrý den všem z Beňova.
09:04:31 - Florian: Shodli jsme se také na tom, že obce by měly mít vlastní plány rozvoje rodinné politiky nebo místní programy obnovy rodiny. Podrobně viz článek "Místní programy obnovy rodiny/Plány rodinné politiky k inspiraci" v rubrice Obnova rodiny, podrubrika Program obnovy rodiny na webu Spolku. V ideálním případě by tyto programy/plány byly podkladem pro strategie, popř. jejich aktualizaci. Jejich zpracování by bylo podmínkou podpory prostřednictvím MAS (podobně, jako tomu bylo v počátcích POV, kdy podmínkou podpory bylo zpracování místních programů obnovy vesnice).
09:03:52 - Florian: Po řadě diskusí, ať už na chatu nebo při setkání v Brně a ve Skotnici, jsme dosáhli shody o 9 oblastech aktivit obcí a MAS, úzce spjatých s rodinou: 1. prorodinně zaměřené školní vzdělávání; 2. prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny; 3. čtenářská gramotnost; 4. finanční gramotnost; 5. projekty dětí a mládeže, u nejmenších dětí vznikající za účasti rodičů; 6. slaďování rodinných a profesních zájmů; 7. aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání; 8. aktivní stárnutí a péče o seniory a 9. sociálně vyloučené skupiny.
09:03:38 - Florian: Podle dohody z minulého chatu bychom si dnes měli vyměnit názory na téma "Prorodinná opatření ve strategiích MAS a dokumentech obcí". Jde především o to, aby se v rámci zpracování Komunitně vedených strategií neztratily potřeby rodiny ze zřetele místních aktérů, zejména obcí.
09:03:20 - Florian: Vítám všechny na dnešním chatu. Je otevřený nejen členům pracovní skupiny, ale i všem zájemcům o venkov a rodinu. Zvláště vítám zástupce MAS – Mgr. Jana Balcara, Ph.D. z MAS Království-Jestřebí hory (Královéhradecký kraj).
09:01:29 - Balcar: Dobrý den, kolegové :)
09:01:18 - Moravan: Dobrý den všem, hodně zdaru pro naše společné dílo - OCHRANU RODINY v legislativě naší země.
09:00:58 - Tomiczek: Přeji všem pěkný den.